Sa oled siin

Rakendusuuring „Eesti keelest erineva emakeelega täiskasvanute eesti keele õpe lõimumis- ja tööhõivepoliitikas: kvaliteet, mõju ja korraldus“

Eesti Rakendusuuringute Keskusese CentAR ja Tallinna Ülikooli poolt läbi viidud ning Euroopa Regionaalarengu Fondi RITA programmi toel valminud Kultuuriministeeriumi ja Sotsiaalministeeriumi poolt tellitud rakendusuuringu eesmärgid:

  • uurida eesti keelest muu emakeelega täiskasvanud elanikkonna eesti keele õppe vajadusi ja kogemusi;
  • keeleõpet korraldavate teenusepakkujate tagasisidet keeleõppe korraldusele;
  • tööturuteenusena pakutava eesti keele õppe asjakohasust ja tulemuslikkust.

Tulemuste analüüsi põhjal tehakse poliitikasoovitusi, kuidas muuta riigi korraldatud täiskasvanute eesti keele õpet.


 

 

 

Viimati uuendatud: 23. august 2019