Sa oled siin

Majandusteave

Eelarve

 

Kultuuriministeeriumi 2020. aasta eelarve (785.02 KB, PDF) kulud ja investeeringud kokku on 255 902 921 eurot.

Kultuuriministeeriumi peamised suunad 2020. aastal on kultuuritöötajate palgatõus, lisarahastus eesti keele õppele, investeeringute jätkamine kesksetesse kultuuriasutustesse ning Team Estonia.

2020. aasta kultuurieelarve prioriteetide kohta saab täpsemalt lugeda Kultuuriministeeriumi kodulehelt, riigieelarve koostamise ning selle liigenduse kohta saab lugeda Rahandusministeeriumi kodulehel.

Varasemad eelarved

 

Majandusaasta aruanded

 

Alates 2015. aastast riigiasutused eraldi majandusaasta aruandeid ei koosta. Riigi majandusaasta koondaruanded on kättesaadavad Rahandusministeeriumi veebilehel. Varem avaldati asutuse auditeeritud majandusaasta aruanne vastavalt riigieelarve seadusele. Riigikontrolli kontrolliaruannetega saab tutvuda Riigikontrolli kodulehel.

Raamatupidamise aruandeid kasvavalt kalendriaasta algusest saate vaadata saldoandmike infosüsteemist, mis asub aadressil https://saldo.fin.ee/. Aruannete vaatamiseks tuleb sisestada Kultuuriministeeriumi nimetus ning valida aruandeperiood, mida soovite vaadata.

    Viimati uuendatud: 7. jaanuar 2020