Sa oled siin

Juhtkond

Kultuuriministeeriumi tööd juhib minister ja tema tööd toetab Kultuuriministeeriumi kantsler ning juhtkonda kuuluvad asekantslerid.

 

Indrek Saar

Kultuuriminister

Kultuuriminister Indrek Saar juhib ministeeriumi tööd ja korraldab ministeeriumi valitsemisalasse kuuluvaid küsimusi.

 Telefon: 628 2201
indrek.saar@kul.ee

 

Tarvi Sits

Kantsler

Tarvi Sits korraldab ja juhib ministeeriumi struktuuriüksuste tööd ning koordineerib ministeeriumi valitsemisalas olevate riigiasutuste tegevust.

 Telefon: 628 2210
tarvi.sits@kul.ee

 

Hillar Sein

Kunstide asekantsler

Hillar Sein juhib kunstide osakonna tööd. Korraldab etenduskunstide, muusika, kirjanduse ja kirjastustegevuse, kujutava ja rakenduskunsti, audiovisuaal- ja meedia valdkonna, arhitektuuri, disaini ning loomemajanduse arenguks vajalike tingimuste loomist. Juhendab erinevate kunstialade finantseerimise aluste väljatöötamist ja arendamist.

 Telefon: 628 2221
hillar.sein@kul.ee

 

Tarvi Pürn

Spordi asekantsler

Tarvi Pürn juhib spordiosakonna tööd. Tema ülesandeks on koordineerida spordi ja kehakultuuri üldiste arengusuundade väljatöötamist, spordialast täiendkoolitust ning spordialaseid teadus- ja rakendusuuringuid. Tarvi Pürn korraldab ka spordialase tegevuse riikliku finantseerimise aluste väljatöötamist, koostööd teiste ministeeriumide ja riigiasutustega spordi küsimustes ning spordiorganisatsioonide koostööd.

 Telefon: 628 2206
tarvi.pyrn@kul.ee

 

Piret Hartman

Kultuurilise mitmekesisuse asekantsler

Piret Hartman juhib kultuurilise mitmekesisuse osakonna tööd ning korraldab Eestis elavate vähemusrahvuste ja hõimurahvaste kultuurielu arenguks vajalike tingimuste loomist, samuti väljaspool Eestit elavate rahvuskaaslaste kultuurielu ja -tegevuse arendamise toetamist.

 Telefon: 628 2355
piret.hartman@kul.ee

 

 

Viimati uuendatud: 19. september 2018