Sa oled siin

Osale kultuuripoliitika põhialuste 2030 koostamise protsessis!

Kultuuripoliitika põhialuste 2030 arutelud toimuvad horisontaalsete teemade käsitlemisena valdkondade ülestes teemarühmades. Teemarühmadesse kutsutakse osalemissoovist teada andnud inimesed, pidades silmas valdkondlikku ja regionaalset esindatust ning mitmekesisuse põhimõtteid.

Horisontaalsed teemad on näiteks digitaalne tulevik, kultuuri ligipääsetavus, regionaalne kättesaadavus, rahvusvahelistumine. Teie pakutud teemasid võetakse arvesse lõplike teemarühmade moodustamisel ning teemade sõnastamisel ja lahtikirjutamisel.

Täpsem info teemarühmade kohta saadetakse osalemissoovi avaldanutele e-kirja teel ja avaldatakse kodulehel jaanuaris 2019.

Anna oma osalemissoovist teada detsembrikuu jooksul.

Sisestatud isikuandmeid kasutatakse selle jaoks, et teada, palju on huvilisi kultuuripoliitika põhialuste 2030 koostamise protsessis osalemiseks. Esitatud andmeid kasutatakse selleks, et kutsuda isikuid konkreetsesse teemarühma ja vajadusel nende huvisuundi täpsustada. Kontaktandmeid kasutatakse inimesega suhtlemiseks antud teemal. Isikuandmed kustutatakse pärast teemarühmade toimumist. Ankeedi täitmisel ja esitamisel annate nõusoleku oma isikuandmete töötlemiseks eelpool toodud eesmärgil.

 

Horisontaalsena mõistame teemat, mis on läbivalt oluline erinevates valdkondades.
Nt digitaalne tulevik, kultuuri ligipääsetavus, regionaalne kättesaadavus, rahvusvahelistumine.