Sa oled siin

Muusikafestivalide ja suursündmuste toetamine

Toetuse eesmärk on tagada eesti rahvuskultuuriliselt ja professionaalse helikunsti seisukohast oluliste muusikafestivalide järjepidevus ja areng, suurendada eesti interpreetide ja heliloojate võimalusi oma loomingu tutvustamiseks, parandada elanikkonna võimalusi juurdepääsuks professionaalsetele muusikasündmustele, suurendada eesti muusikute kaasatust kontserdikorraldajate omaproduktsioonides ja edendada professionaalse kontserdikorralduse arengut kogu Eestis.

Taotlusvooru aluseks on määrus "Muusikafestivalide ja suursündmuste toetamise tingimused ja kord", seletuskiri (693.32 KB, PDF).

 

Toetust võivad taotleda:

  • Era- ja avalik-õiguslikud juriidilised isikud.
  • Kohaliku omavalitsuse asutused.
  • Äriregistrisse kantud füüsilisest isikust ettevõtjad.
Toetuse taotlejal ei või taotluse esitamise ajal olla riikliku maksu maksuvõlga ega tähtpäevaks tasumata jäetud maksusummalt arvestatud intressivõlga, majandusaasta aruande esitamise võlga ega täitmata kohustust ministeeriumi ees. Taotleja suhtes ei tohi olla algatatud pankroti- ega likvideerimismenetlust ning tal ei tohi olla kehtivat äriregistrist kustutamise hoiatust.
 
Toetust ei saa taotleda isikud ja asutused, kellele Euroopa Komisjoni või Euroopa Kohtu eelneva otsuse alusel, millega  toetus on tunnistatud ebaseaduslikus, väärkasutatuks või ühisturuga kokku sobimatuks, on esitatud seni täitmata korraldus toetuse tagasimaksmiseks.
 
Toetust ei saa taotleda isikud ja asutused, keda loetakse Euroopa Komisjoni määruse mõistes raskustes olevateks.
 

Toetamine

Taotlusvoorust toetatakse projekte, mille oma- ja kaasfinantseeringu (toetuse saaja kaasfinantseerijate rahaline või rahaliselt mõõdetav panus) osa moodustab projekti kogumaksumusest:
  • Eesti registrisse kantud eraõiguslike juriidiliste isikute ja füüsilisest isikust ettevõtjate esitatud projektide oma- ja kaasfinantseeringu osa moodustab projekti kogumaksumusest vähemalt 20%.
  • Eesti registrisse kantud riigi ja kohaliku omavalitsuste asutuste ning avalik-õiguslike juriidiliste isikute esitatud projektide oma- ja kaasfinantseeringu osa moodustab projekti kogumaksumusest vähemalt 80%. 

Taotlusvoorust jagatavate toetuste kogusumma on 440 000 eurot.

Toetuse eraldamise otsustamine toimub pärast 2019. aasta riigieelarve seaduse jõustumist ja selle alusel Kultuuriministeeriumi valitsemisala 2019. aasta eelarve kinnitamist.

Taotlemine

Taotlus tuleb esitada esindusõigusliku isiku või selleks volitatud isiku poolt elektrooniliselt projektitoetuse vormil Kultuuriministeeriumi toetuste taotlemise e-keskkonnas.

Taotlusvoor avatakse 30. novembril 2018.

  • Muusikafestivalidele ja suursündmustele, mis toimuvad 1. märtsist - 31. augustini 2019 oli taotluse esitamise tähtaeg 20. detsember 2018.
  • Muusikafestivalidele ja suursündmustele, mis toimuvad 1. septembrist 2019 - 29. veebruarini 2020 oli taotluse esitamise tähtaeg 8. märts 2019.

Komisjon:

Madli-Liis Parts - komisjoni esimees, Kultuuriministeeriumi muusikanõunik
Villu Veski - Eesti Muusikafestivalid MTÜ
Märt-Matis Lill - Eesti Heliloojate Liit
Ivi Rausi-Haavasalu - MTÜ Eesti Jazzliit
Tarmo Noormaa - MTÜ Eesti Pärimusmuusika Keskus
Toomas Siitan - Eesti Muusikanõukogu
Kadri Lassmann - Eesti Interpreetide Liit
 

 

 
 

Taotlusvoorust toetatakse projektitoetusena:

  • üleriigilise tähtsusega muusikafestivalide läbiviimist ja muusikaliste suursündmuste korraldamist Eestis, mille kogueelarve ületab 25 000 eurot.

Abikõlblikkuse periood

Taotlusvoor jaguneb kaheks perioodiks:

  • Festivalidel, mis toimuvad 1. märtsist - 31. augustini 2019, on abikõlblikkuse periood 1. jaanuar - 31. august 2019.
  • Festivalidel, mis toimuvad 1. septembrist 2019 - 29. veebruarini 2020, on abikõblikkude periood 1. augustist 2019 - 1. märtsini 2020.
 

Taotlusvoorude tulemused

 

Madli-Liis Parts
muusikanõunik

Telefon 628 2252

Madli-Liis.Parts@kul.ee

 

Viimati uuendatud: 5. aprill 2019