Sa oled siin

Muusikakonkursside toetamine

Toetuse eesmärk on tagada Eesti rahvuskultuurile ning interpretatsiooni ja heliloomingu arenguks oluliste rahvuslike ja rahvusvaheliste muusikakonkursside ning noorte muusikute erialast taset tõstvate sündmuste Eestis toimumine.

Taotlusvooru aluseks on määrus "Muusikakonkursside toetamise tingimused ja kord".
 

Toetust võivad taotleda:

  • Era- ja avalik-õiguslikud juriidilised isikud.
  • Kohaliku omavalitsuse asutused.
  • Äriregistrisse kantud füüsilisest isikust ettevõtjad.

Toetuse taotlejal ei või taotluse esitamise ajal olla riikliku maksu maksuvõlga ega tähtpäevaks tasumata jäetud maksusummalt arvestatud intressivõlga, majandusaasta aruande esitamise võlga ega täitmata kohustust ministeeriumi ees. Taotleja suhtes ei tohi olla algatatud pankroti- ega likvideerimismenetlust ning tal ei tohi olla kehtivat äriregistrist kustutamise hoiatust.

Toetust ei saa taotleda isikud ja asutused, kellele Euroopa Komisjoni või Euroopa Kohtu eelneva otsuse alusel, millega  toetus on tunnistatud ebaseaduslikus, väärkasutatuks või ühisturuga kokku sobimatuks, on esitatud seni täitmata korraldus toetuse tagasimaksmiseks.

Toetust ei saa taotleda isikud ja asutused, keda loetakse Euroopa Komisjoni määruse mõistes raskustes olevateks.

Toetamine

Taotlusvoorust toetatakse projekte, mille oma- ja kaasfinantseeringu (toetuse saaja kaasfinantseerijate rahaline või rahaliselt mõõdetav panus) osa moodustab projekti kogumaksumusest vähemalt 20%.

Taotlusvoorust jagatavate toetuste kogusumma on 74 000 eurot.

Toetuse eraldamise otsustamine toimub pärast 2019. aasta riigieelarve seaduse jõustumist ja selle alusel Kultuuriministeeriumi valitsemisala 2019. aasta eelarve kinnitamist.

Taotlemine

Taotlus tuleb esitada esindusõigusliku isiku või selleks volitatud isiku poolt elektrooniliselt projektitoetuse vormil Kultuuriministeeriumi toetuste taotlemise e-keskkonnas.

Taotlusvoor avatakse 12. detsembril 2018. Taotluste esitamise tähtaeg on 21. jaanuar 2019.

Komisjon

Madli-Liis Parts - komisjoni esimees, Kultuuriministeeriumi muusikanõunik
Tatjana Kozlova-Johannes - Eesti Heliloojate Liit
Sten Lassmann - Eesti Interpreetide Liit
Andres Teppo - MTÜ Eesti Muusikakoolide Liit
Ivo Lille - G. Otsa nimeline Muusikakool
Toomas Vavilov - Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia

 

 

Taotlusvoorust toetatakse projektitoetusena:

üleriigilise tähtsusega muusikakonkursse ning noorte muusikute erialast taset tõstvaid sündmusi, mille kogueelarve on vähemalt 15 000 eurot ja mis toimuvad Eestis.

Abikõlblikkuse periood

Nii muusikakonkursside kui ka noorte muusikute erialast taset tõstvate sündmuste puhul on abikõlblikkuse periood 1. jaanuar - 31. detsember 2019.

 

Eraldatud toetused

 

Toetuseid eraldatakse komisjoni ettepanekul ministri käskkirja alusel. Kõik toetuse eraldamise käskkirjad on kättesaadavad Kultuuriministeeriumi dokumendiregistri kaudu.
 
Eraldatud toetused:
 

Madli-Liis Parts
muusikanõunik

Telefon 628 2252

 

Viimati uuendatud: 28. november 2018