Sa oled siin

Muusikakollektiivide ja kontserdikorraldajate toetamine

Toetuse andmise eesmärk on tagada eesti rahvuskultuuriliselt ja professionaalse helikunsti seisukohast oluliste muusikakollektiivide ja kontserdikorraldajate järjepidevus ning areng, suurendada eesti interpreetide ja heliloojate võimalusi oma loomingu tutvustamiseks ning parandada elanikkonna võimalusi juurdepääsuks professionaalsetele muusikasündmustele, suurendada eesti muusikute kaasatust kontserdikorraldajate omaproduktsioonides ja edendada professionaalse kontserdikorralduse arengut kogu Eestis.

Taotlusvooru aluseks on määrus "Muusikakollektiivide ja kontserdikorraldajate toetamise tingimused ja kord", seletuskiri (682.75 KB, PDF)

 

Toetust võivad taotleda:

  • Eraõiguslikud juriidilised isikud.
  • Äriregistrisse kantud füüsilisest isikust ettevõtjad.

Toetuse taotlejal ei või taotluse esitamise ajal olla riikliku maksu maksuvõlga ega tähtpäevaks tasumata jäetud maksusummalt arvestatud intressivõlga, majandusaasta aruande esitamise võlga ega täitmata kohustust ministeeriumi ees. Taotleja suhtes ei tohi olla algatatud pankroti- ega likvideerimismenetlust ning tal ei tohi olla kehtivat äriregistrist kustutamise hoiatust.

Toetust ei saa taotleda isikud ja asutused, kellele Euroopa Komisjoni või Euroopa Kohtu eelneva otsuse alusel, millega  toetus on tunnistatud ebaseaduslikus, väärkasutatuks või ühisturuga kokku sobimatuks, on esitatud seni täitmata korraldus toetuse tagasimaksmiseks.

Toetust ei saa taotleda isikud ja asutused, keda loetakse Euroopa Komisjoni määruse mõistes raskustes olevateks.

Toetamine

Taotlusvoorust toetatakse Eesti registrisse kantud eraõiguslike juriidiliste isikute ja füüsilisest isikust ettevõtjate esitatud projekte, mille oma- ja kaasfinantseeringu osa moodustab projekti kogumaksumusest vähemalt 20%.

Taotlusvoorust jagatavate toetuste kogusumma on 390 000 eurot.

Toetuse eraldamise otsustamine toimub pärast 2020. aasta riigieelarve seaduse jõustumist ja selle alusel Kultuuriministeeriumi valitsemisala 2020. aasta eelarve kinnitamist.

Taotlemine

Taotlus tuleb esitada esindusõigusliku isiku või selleks volitatud isiku poolt elektrooniliselt projektitoetuse vormil Kultuuriministeeriumi toetuste taotlemise e-keskkonnas.

2020. aasta taotlusvoor avanes 4. novembril ja taotluste esitamise tähtaeg oli 25. november 2019.

Komisjon:

Madli-Liis Parts - komisjoni esimees, Kultuuriministeeriumi muusikanõunik
Henry-David Varema - MTÜ Eesti Interpreetide Liit
Marko Lõhmus - MTÜ Eesti Muusikanõukogu
Ülo Krigul - MTÜ Eesti Heliloojate Liit
Margus Pärtlas - Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia
Nele-Eva Steinfeld -  Eesti Rahvusringhääling, Klassikaraadio

 

Taotlusvoorust toetatakse:

  • eraõiguslikke muusikakollektiive regulaarse kontserdihooaja läbiviimisel, kui kollektiiv on tegutsenud vähemalt 5 järjestikust aastat ning korraldab Eestis vähemalt 8 kontserti kalendriaastas;
  • eraõiguslikke kontserdikorraldajaid regulaarse kontserdihooaja läbiviimisel, kui kontserdikorraldaja on tegutsenud vähemalt 5 järjestikust aastat ning korraldab vähemalt 15 kontserti, mis jagunevad 7 kuule kalendriaastas.

Abikõlblikkuse periood

Taotlusvooru abikõlblikkuse perioodi puhul eristatakse muusikakollektiive ja kontserdikorraldajaid ning sellele vastavalt on abikõlblikkuse perioodid järgnevad:

  • Muusikakollektiivide puhul on abikõlblikkuse periood 1. jaanuar – 31. detsember 2020. 
  • Kontserdikorraldajate puhul on abikõlblikkuse periood 1. jaanuar 2020 – 1. veebruar 2021.
 

Eraldatud toetused

 

Madli-Liis Parts
muusikanõunik

Telefon 628 2252

Madli-Liis.Parts@kul.ee

 

Viimati uuendatud: 29. november 2019