Sa oled siin

Muudatused muuseumivõrgustiku korrastamisel

Tehtud muudatused:

 • Munitsipaalmuuseum Narva Muuseum – alates 2012. aasta detsembrist SA Narva Muuseum (asutajad riik ja Narva linn) 
 • Tartumaa Muuseum – lõpetas tegevuse 2013. aasta veebruaris, kogud anti üle Eesti Rahva Muuseumile ja Tartu Linnamuuseumile 
 • Iisaku Muuseum – kuulub alates 2013. aasta märtsist Iisaku vallale kui munitsipaalmuuseum 
 • Järvamaa Muuseum – alates 2013. aasta juulist Paide linna asutatud SA Ajakeskus Wittenstein struktuuriüksus, kasutab riigi muuseumikogu halduslepingu alusel 
 • Läänemaa Muuseum (sh vana raekoda, Iloni Imedemaa, sidemuuseum, Ants Laikmaa majamuuseum), Raudteemuuseum ja Haapsalu Piiskopilinnus – alates 2013. aasta juulist SA Haapsalu ja Läänemaa Muuseumid (asutajad riik ja Haapsalu linn), kasutab riigi muuseumikogu halduslepingu alusel 
 • Mahtra Talurahvamuuseum – alates 2013. aasta septembrist SA Juuru ja Hageri Kihelkonna Muuseumid (asutajad Juuru ja Kohila vald), kasutab riigi muuseumikogu halduslepingu alusel 
 • Eesti Vabaõhumuuseum ja Ennistuskoda „Kanut“ – alates 2014. aasta jaanuarist SA Eesti Vabaõhumuuseum (asutaja riik), kasutab riigi muuseumikogu halduslepingu alusel 
 • Eesti Tervishoiu Muuseum – alates 2014. aasta jaanuarist SA Eesti Tervishoiu Muuseum (asutajad riik ja Tallinna Tehnikaülikool), kasutab riigi muuseumikogu halduslepingu alusel  
 • Hiiumaa Muuseum (sh Pikk Maja, Kassari ekspositsioonimaja, Rudolf Tobiase majamuuseum, Mihkli talumuuseum, Kroogi talu) – alates 2014. aasta novembrist SA Hiiumaa Muuseumid (asutajad Emmaste vald, Hiiu vald, Käina vald ja riik), kasutab riigi muuseumikogu halduslepingu alusel 
 • Valga Muuseum – kuulub alates 2014. aasta detsembrist Valga linnale kui munitsipaalmuuseum 
 • Dr. Fr. R. Kreutzwaldi Memoriaalmuuseum, Mõniste muuseum, Vana-Võromaa kultuurikoda (endine Võrumaa Muuseum) ja Põlva Talurahvamuuseum – alates 2015. aasta jaanuarist Võru Instituudi muuseumiosakonna koosseisus 
 • Pärnu Muuseum (sh Koidula Muuseum) – alates 2015. aasta juulist SA Pärnu Muuseum (asutajad  Pärnu linn ja riik), kasutab riigi muuseumikogu halduslepingu alusel 
 • Eesti Spordimuuseum – alates 2016. aasta aprillist SA Eesti Spordi- ja Olümpiamuuseum (asutaja riik ja MTÜ Eesti Olümpiakomitee), kasutab riigi muuseumikogu halduslepingu alusel 
 • Eesti Kunstimuuseum – alates 2016. aasta juunist SA Eesti Kunstimuuseum (asutaja riik), kasutab riigi muuseumikogu halduslepingu alusel 
 • Eesti Meremuuseum – alates 2017. aasta veebruarist SA Eesti Meremuuseum (asutaja riik), kasutab riigi muuseumikogu halduslepingu alusel 

 • Harjumaa Muuseum – kuulub alates 2017. aasta juunist Keila linnale kui munitsipaalmuuseum 

 • Saaremaa Muuseum (sh Kuressaare linnus-kindlus, Aavikute majamuuseum, Mihkli talumuuseum ja Saare Arhiivraamatukogu) – alates 2017. aasta septembrist SA Saaremaa Muuseum (asutajad Kuressaare linn ja riik), kasutab riigi muuseumikogu halduslepingu alusel 

 • Eesti Ajaloomuuseum ja Eesti Teatri- ja Muusikamuuseum – alates 2019. aasta jaanuarist ühises sihtasutuses SA Eesti Ajaloomuuseum (asutaja riik), kasutab riigi muuseumikogu halduslepingu alusel

 • Rannarootsi Muuseum (sh Ruhnu muuseum) – alates 2019. aasta maist SA Haapsalu ja Läänemaa Muuseumid poolt asutatud Sihtasutus Rannarootsi Muuseum, kasutab riigi muuseumikogu halduslepingu alusel

 

Kavandamisel:
 

Ümberkorralduste ootel on Eesti Arhitektuurimuuseum, Eesti Tarbekunsti- ja Disainimuuseum, Palamuse O. Lutsu Kihelkonnakoolimuuseum, Tartu Kunstimuuseum ja Viljandi Muuseum. Kavas on analüüsida ka Eesti Rahva Muuseumi muutmist avalik-õiguslikuks juriidiliseks isikuks.

Viimati uuendatud: 21. aprill 2020