Sa oled siin

Muinsuskaitsenõukogu koosseis

Muinsuskaitse Nõukogu on Kultuuriministeeriumi juures tegutsev nõuandev kogu, kuhu kuuluvad eksperdid ajaloo, arheoloogia, etnoloogia, arhitektuuri, restaureerimise, kunsti- ja teadusajaloo alalt ning ülikoolide, teadusasutuste, ühenduste ja liitude esindajad. Nõukogu koosneb 12 liikmest ja selle koosseisu kinnitab kultuuriminister neljaks aastaks. Muinsuskaitse Nõukogu koguneb reeglina neli korda aastas.

 
Lilian Hansar
Eesti Kunstiakadeemia kunstikultuuri teaduskonna muinsuskaitse ja konserveerimise osakonna dotsent
Jaak Huimerind
Eesti Arhitektide Liidu aseesimees
Sven Saar
Riigi Kinnisvara Aktsiaseltsi projektidirektor
Tiit Oidjärv
Siseministeeriumi planeeringute osakonna juhataja
Toomas Tamla
arheoloogiamälestiste ekspert
Viljar Vissel
kunstimälestiste ekspert
Priidu Pärna
õigusvaldkonna ekspert
Riin Alatalu
ICOMOS Eesti esimees
Anton Pärn
Muuseuminõukogu esimees
Maris Mändel
Eesti Kunstiakadeemia kunstikultuuri teaduskonna muinsuskaitse ja konserveerimise osakonna nooremteadur
Hanno Zingel
Keskkonnaministeeriumi looduskaitse nõunik
Peep Pillak
Eesti Muinsuskaitse Seltsi esimees

 

Viimati uuendatud: 14. mai 2019