Sa oled siin

Mõisakoolid: arendusprojektid

Taotlusvoorud

Esimene taotlusvoor
 
Esimeses voorus toetati 6 projekti.
Taotlusvooru aluseks oli ministri 09.08.2013 käskkiri nr 236.
 
Teine taotlusvoor
 
Taotlusvooru aluseks oli ministri 28.02.2014 käskkiri nr 85.
Taotluste esitamise tähtaeg oli 28. aprill 2014. a.
 
Projektid viidi ellu perioodil 2014-2015.
 

Komisjon

Tarvi Sits, komisjoni esimees - Kultuuriministeeriumi kultuuriväärtuste asekantsler
Liina Jänes - Kultuuriministeeriumi kultuuriväärtuste osakonna nõunik
Teet Tiko - Haridus- ja Teadusministeeriumi kutse- ja täiskasvanuhariduse osakonna asejuhataja
Ellen Mauritzen - programmi partneri Norra Muinsuskaitseameti nõunik (välispartneritega projektide küsimustes)

Vaatlejad

Jana Silaškova - Rahandusministeeriumi Euroopa Liidu struktuurivahendite ja välisvahendite osakonna peaspetsialist
Piret Marvet - Norra Saatkonna Eestis programminõunik
 

Hindajad

Helen Haab
Kais Matteus
Jaanus Kiili
 

Toetuse saajad

 

2013. aasta sügisel esitati kokku 20 taotlust kogusummas 1 211 691, 27 eurot. Esimeses voorus jagati toetus 6 projektile.
2014. aasta kevadel esitati kokku 14 taotlust kogusummas 802 693,77 eurot. Teises voorus jagati toetus 8 projektile.

 

Koigi mõis

 
Projekti nimi: “Koigi manor“
 
Koigi mõisa peahoonet kasutab kohalik põhikool. Projekti eesmärk oli kasutada ära mõisa strateegilist asukohta Tallinn-Tartu maantee ääres ning kohandada mõisapark turismitooteks. Koigi mõisa peahoonet kasutab kohalik põhikool. Projekti eesmärk oli kasutada ära mõisa strateegilist asukohta Tallinn-Tartu maantee ääres ning kohandada mõisapark turismitooteks.
 
Projekti raames korrastati koostöös Norra partneri Gamle Hvam Museumiga mõisa iluaed ja selle käiguteed. Kontseptsioon võimaldab nautida iluaeda koha peal, hankida QR koodidega teavet taimede kohta ja taimi kaasa osta. Projekti raames käivitati kaks populaarset uut traditsiooni- kevadine umbrohulaat ja sügisene moosilaat. Suure programmi, pop-up restoranide ja erinevate tegevustega laatadest on kujunenud populaarne sündmus kohalikele elanikele, aga äratanud laia tähelepanu üle Eesti.

Projekt täitis oma eesmärgi ja oli laialt kajastatud nii kohalikus kui ka riiklikus meedias, samuti kasutati väga aktiivselt sotsiaalmeedia kanaleid. Tehtud arendustööd toetavad regionaalarengut, kooli jätkusuutlikkust ja mälestise paremat kasutust. Projekti tulemusena arendati edasi turismi ja kogukonna teenuseid, kasvanud on kohalike elanike aktiivsus uute teenuste väljatöötamisel.

Koigi mõis (foto: Märt Lõhmus)

Projekt täitis oma eesmärgi ja oli laialt kajastatud nii kohalikus kui ka riiklikus meedias, samuti kasutati väga aktiivselt sotsiaalmeedia kanaleid. Tehtud arendustööd toetavad regionaalarengut, kooli jätkusuutlikkust ja mälestise paremat kasutust. Projekti tulemusena arendati edasi turismi ja kogukonna teenuseid, kasvanud on kohalike elanike aktiivsus uute teenuste väljatöötamisel.
 
Projekt kestis kuni 31.12.2014.
 
Toetuse summa: 57 934,84 eurot.
 
Toetuse saaja
Koigi Vallavalitsus 
Mõisavahe tee 9, Koigi küla, Koigi vald, 72501 Järvamaa
Telefon: +372384 6433
 
Arendusprojekti partner: Akeshusmuseet Gamla Hvam
 
 

Pikavere mõis

 

Projekti nimi: ”School for All”
 
Pikavere mõisas tegutseb kohalik algkool ja lasteaed. Projekti „Kool kõigile“ eesmärk oli suurendada mõisakompleksi kasutust kohaliku kogukonna poolt ja suurendada seeläbi ka vastutustunnet pärandi hoidmisel. Projekti raames toimus mitmeid väga erinevaid tegevusi nii mõisas kui ka selle lähiümbruses.
 
Projekti osana laiendati huvitegevuse võimalusi – koostöös Aruküla mõisas tegutseva huvikooliga „Pääsulind“ algatati rahvamuusika õpe nii lastele kui ka täiskasvanutele. Mõisa pargi ja lähiümbruse baasil töötati välja looduse õpperada, mida on edukalt pakutud juba paljudele koolidele ja lasteaedadele üle Eesti. Projekti läbiviimise ajal oli rajal juba 1000 külastajat.
õisakohviku jaoks ostetud varustus toetab erinevate ürituste läbiviimist mõisas. Kohaliku kogukonna jaoks korraldati spetsiaalne ettevõtluskoolitus ja projekti ajal loodi MTÜ, mis tegeleb erinevate ürituste korraldamisega mõisas.
Projekt saavutas oma eesmärgi ja oli hästi  kajastatud nii kohalikus kui ka sotsiaalmeedias. Projekt toetas regionaalarengut, kooli jätkusuutlikkust ja nii kultuuri- kui ka looduspärandi kasutust. Projekti kõige olulisem tulemus oli kohaliku kogukonna aktiveerimine ja Pikavere mõisa arendamine kui kohalik kultuurielu ja kogukonna keskus. Projekti tegevuste kõrval on käivitunud mitmeid uusi initsiatiive ja kohalikud elanikud on tekitanud jätkusuutlikku võrgustiku.

Pikavere mõis (foto: Ilme Parik)

Projekt kestis kuni 31.12.2015.
 
Toetuse summa: 40 448, 15 eurot.
 
Toetuse saaja
Raasiku Vallavalitsus
Tallinna mnt 24, Aruküla, Raasiku vald
Telefon: 6070348
 
 
 

Hiiu-Suuremõisa mõis

 
Projekti nimi: ” REVIVAL OF SUUREMÕISA MANOR HERITAGE”
 
Projekti kirjeldus: Projekti käigus aidati kaasa Suuremõisa mõisa peahoones külastuskeskuse käivitamisele ja sisulisele arengule ja tutvustati külastuskeskuse võimalusi kohalikele turismi- ja väikeettevõtetele.
 
Projekt abil loodi paremad eeldused edendada Suuremõisa mõisa kui kultuuri ja turismi sihtkohta, eeldatav külastajate arv on 40 000 külalist aastas. Mõisa multifunktsionaalne kasutus toetab regionaalarengut, juurdepääsu haridusele, tööhõivet ja tööturu mitmekesisust, samuti väikeettevõtlust.
Kõik projekti tegevused olid hästi kajastatud nii kohalikus kui ka üleriigilises meedias. Projekti tegevustesse kaasati erinevate tegevuste läbi kohalikke elanikke, aidates seeläbi kaasa kohaliku identiteedi tugevdamisele ja erinevate osapoolte vahelisele koostööle.

Hiiu-Suuremõisa mõis (foto: Jaan Vali)

Projekt kestis kuni 01.11.2015.

Toetuse summa: 50 376, 03 eurot.
 
Toetuse saaja
Hiiumaa Ametikool
Suuremõisa küla, Pühalepa vald, 92302 Hiiumaa 
Telefon: 46 94 391; 51 60 295
 
Arendusprojekti partnerid: Hå Gamle Prestegard ja Hiiumaa Muinsuskaitseselts
 
 

Palupera mõis

 

Projekti nimi: “Palupera kogukond aktiivsemaks atraktsiivsemas mõisakooli kompleksis!"
 
Palupera mõisas tegutseb kohalik põhikool. Projekt „Palupera kogukond aktiivsemaks atraktiivsemas mõisakooli kompleksis“ keskendus erinevatele tegevustele, mis seovad kohalikku kogukonda kooli ja mõisakompleksiga.
 
Projekti raames korrastati mõisa ümbrus – puhastati tiik, lõpetati lindla restaureerimine ja selle kohandamine kogukonna ühistegevusteks, rajati esinduslik roosipeenar ja istutusala. Projekti raames toimus mitmeid Unustatud mõisate külastusmänguga seotud kultuurisündmusi ning erinevaid õpitubasid, mis keskendusid ennekõike traditsioonilistele töövõtetele.
 
Kohalikele elanikele pakuti võimalus läbida professionaalne giidikoolitus, et pakkuda neile võimalust töötada hooajaliselt piirkonna giididena ja arendada seeläbi Palupera kui külastuskeskust.
Projekt täitis oma eesmärgi, toetas regionaalarengut ja tugevdas kohalikku identiteeti. Projekt oli hästi kajastatud kohalikus ja sotsiaalmeedias.
 

Palupera mõis (foto: Riina Pau)

Projekt kestis kuni 15.12.2015.
 
Toetuse summa: 40 144,99 eurot.
 
Toetuse saaja
Palupera Vallavalitsus
Hellenurme, Palupera vald, 67514 Valgamaa
Telefon: 7679502; +372 5174740
 
Arendusprojekti partnerid: Palupera Põhikool, MTÜ P-RÜHM, MTÜ Avatud Hellenurme Noortekeskus ja Tantsuklubi Mathilde
 

Olustvere mõis

 

Projekti nimi: “Olustvere mõisakompleksi kui kogukonna keskuse väljaarendamine, selle kultuuriväärtuse säilitamine ning kasutusvõimaluste laiendamine jätkusuutlikkuse tagamiseks“
 
Olustvere mõis on Baltikumi üks terviklikumalt säilinud mõisakomplekse ja seal toimetab Eesti üks tuntumaid ametikoole.
Projekti keskne eesmärk oli seni kasutuseta seisnud vana meierei kohandamine meekojaks, et taastada võimalus tegeleda mesinduse edendamise ja õpetamisega.
 
Meekoda avati 2015. aasta augustis ja seoses sellega loodi üks uus töökoht. Meekoda on aktiivses kasutuses, tänu meekoja avamisele lisandus Olustvere erinevate traditsiooniliste sündmuste hulka ka meepäev. Projekti võimalusi kasutati ka teiste teenuste edendamiseks ja turundamiseks.
 
Mõisa kohta anti välja neljas keeles voldikud, uuendati kodulehte  http://www.olustveremois.ee/ ning produtseeriti neli mõisa tutvustavat videoklippi. Külastajate arv tõusis 2013. aasta 26 000lt 27 215ni 2015. aastal. Aastaks 2020 oodatakse juba 35 000 külalist.

Olustvere mõis (foto: Ivar Leidus)

Projekt täitis oma eesmärgi elavdades Olustvere mõisakompleksi kui mitmekülgset ja jätkusuutlikku kohaliku kogukonna ja külastuskeskust. Projekti tegevused toetasid tegevusi mõisas, loodi uusi teenuseid.
Mõisa arendamine külastuskeskusena võimaldab edendada turismi ja kohalikku elu.
 
Projekt kestis kuni 31.08.2015.
 
Toetuse summa: 59 890, 81 eurot.
 
Taotleja
Olustvere Teenindus-ja Majanduskool
Müüri 4, Olustvere, Suure – Jaani vald, Viljandi maakond
Telefon: +3724374290
 
 

Rogosi mõis

 
Projekti nimi: “ Rogosi mõisa kujundamine multifunktsionaalseks elava ajaloo, haridus- ja kogukonnakeskuseks“
 
Rogosi mõisas tegutseb Haanja kooli õpikoht ning lasteaed. Rogosi asub suurtest keskustest eemal. Projekti eesmärk oli innustada kohalikku kogukonda koostööle ja töötada välja uusi tooteid ja teenuseid nii kohalikele kui ka külastajatele.
Projekti raames toimusid mitmed koolitused, õppereisid jms, mis olid suunatud uute teenuste arendamisele ja võrgustike loomisele. Kohaliku kogukonna teenindamiseks hangiti õunapurustaja ja mahlapress.
 
Mõisa osteti tiibklaver, et avardada mõisakompleksi kasutusvõimalusi erinevate sündmuste läbiviimiseks. Uued turismitooted põhinevad kohalikel traditsioonidel ja pärandil.
 

Rogosi mõis (foto: Valdo Praust)

Projekt oli edukas ja tunnustati Haanja valla aasta teona. Projekt tõstis kohalikku elukvaliteeti, toetas jätkusuutlikku regionaalarengut, austust ja vastutust kultuuripärandi säilitamisel ja aktiviseeris kohalikku kogukonda. Projekt lõi eeldused uute töökohtade loomiseks ja kohalike turismiettevõtjate võrgustumiseks.
 
Projekt kestis kuni 01.07.2015.
 
Toetuse summa: 40 249,26 eurot.
 
Toetuse saaja
Haanja vald
Võru tee 15, Haanja küla, Haanja vald 75101 Võrumaa
Telefon: 7829111
 
Arendusprojekti partnerid: Lilywhite OÜ ja MTÜ Ruusmäe Noorteklubi
 

Vodja mõis

 

Projekti nimi: Õppimine koos hobusega

Projekti kirjeldus: Rocca al Mare Kooli Vodja Individuaalõppekeskus ehk Vodja kool loodi Vodja mõisas 2005. aastal eesmärgiga luua parim kasvukeskkond neile lastele, kellele mingil põhjusel ei sobi õppimine suure (linna)kooli suures klassis ning kes vajavad arenguks rahulikumat ja turvalisemat õpi- ja kasvukeskkonda. Vodja kool on erakool.

Vodja mõisas tegutseb erakool. Projekti „Õpime koos hobusega“ eesmärk oli rakendada uusi õpimeetodeid.

Mõisa ajalooline, kasutuseta seisnud kõrvalhoone restaureeriti ja kohandati hobusetalliks. Kool ostis kolm hobust ja projekti vahendite abiga läbis kolm kooli töötajat hobuteraapia koolituse, kasutusele võeti neli erinevat programmi. Hobuteraapia on rakendatud nii oma kooli õpilastele, aga õppepäevadel on käinud ka arvukalt teiste koolide õpilasi ja täiskasvanute gruppe. Hobuste abil saab arendada sotsiaalseid oskuseid, hoolivust, vähendada koolikiusamist jne. Projekti raames on liitutud aktiivse rahvusvahelise võrgustikuga.

Vodja mõis

Projekt on olnud väga edukas uute teenuste loomisel, laste arengu toetamisel, uute õppeprogrammide rakendamisel, koostöö edendamisel jne. Seni kasutuseta seisnud ajaloolise hoone korrastamine aitas kaasa nii konkreetse hoone taastamisele, aga initsieeris ka teiste mõisakompleksi hoonete korrastamise.

Projekt kestis kuni 31.12.2015
Toetuse summa: 59 984,94 eurot.

Toetuse saaja
MTÜ VAU
Vodja mõis
Roosna-Alliku vald, 73202 Järvamaa
Telefon: 3869874/+372 53733764
E-mail: vodja@ramkool.edu.ee

www.ramkool.edu.ee

Arendusprojekti partnerid: Inipo Video Agentuur, MTÜ Viisu Küla Selts, MTÜ Equilibre, Eesti Hobusekasvatajate Selts

 

Tõstamaa mõisakool

 

Projekti nimi: Tõstamaa mõisakooli arendamine atraktiivseks ja mitmekülgseks kogukonna turismi- ja kultuurikeskuseks.

Tõstamaa mõisa kasutab kohalik gümnaasium, kuid mõisakompleks on aktiivselt seotud ka kohaliku kogukonnaga. Projekti „Tõstamaa mõisakooli arendamine atraktiivseks ja mitmekülgseks kogukonna turismi- ja kultuurikeskuse“ eesmärk oli avardada mõisa kasutusvõimalusi.

Projekti raames soetati erinevat esitlustehnikat, et võimaldada mõisa kasutada nii konverentsideks, ennekõike aga kinosaalina. Lisaks soetati erinevaid sisustuselemente ja kostüüme ning kohvkupidamise varustus, sh serviis sajale inimesele.

Väärib esiletõstmist, et Tõstamaa sümboolikaga nõud valmistas kohalik keraamikakoda. Külastajate paremaks teenindamiseks, ennekõike aga turismitoote laiendamiseks lähedalolevatele vaatamisväärsustele koostati ja trükiti külastuskaardid ja mõisaraamat. Suurt tähelepanu pöörati kohalike inimeste kaasamisele külastajate teenendamisel ja uute toodete väljatöötamisel. Selleks korraldati erinevaid koolitusi, sh giidikoolitus ning vene keele ja inglise keele koolitused ning korraldati õppereis Ligatnesse Lätis, et õppida naabrite kogemustest. Eraldi tähelepanu pöörati käsitöö oskuste edendamise ning töötati välja käsitööturismi arengukava.

Projekt täitis oma eesmärgi ja leidis laia kajastust nii kohalikus kui ka riiklikus meedias, samuti kasutati väga aktiivselt sotsiaalmeedia kanaleid. Tehtud arendustööd toetavad regionaalarengut, kooli jätkusuutlikkust ja mälestise paremat kasutust. Projekti tulemusena paranes mõisakooli tehniline varustus, arendati edasi turismi ja kogukonna teenuseid, kasvanud ja mitmekesistunud on ka kohalike elanike oskused. Kasvas teadlikkus kultuuripärandist ning oskus kasutada seda teenuste ja kohaliku arengu allikana.

Projekt kestis kuni 30.12.2015
Toetuse summa: 32 128, 74 eurot.

Toetuse saaja
Tõstamaa Vallavalitsus
Sadama tee 2, Tõstamaa 88101
Telefon: 44 96 180
E-post: vald@tostamaa.ee
Veebilehe aadress: http://mois.tostamaa.ee/

Arendusprojekti partner: SA Tõstamaa Mõis

 

Pürksi mõisakool

 

Projekti nimi: Pürksi mõisakooli juurde käsitöö- ja loomekeskus.

Pürksi mõisa kompleksi kasutab nii Noarootsi Gümnaasium kui ka kohalik kogukond.

Arendusprojekti eesmärk oli võtta kasutusele seni tühjalt seisnud endine aidahoone.

Hoone korrastati ja sisustati käsitöökojaks. Projekti raames osteti keraamikatöökoja varustus, muudeti kasutuskõlbulikuks vanad kangasteljed. 

Projekti kestvuse ajal toimus 44 tundi keraamika- ja 10 tundi vitraažikoolitusi. Täiendavalt toimusid kudumis-, mahetoidu ja kohaliku tooraine kasutamise koolitused. Projekti raames kujundati Pürksi mõisa sümboolika ja suveniirid, korraldatud on näitusi käsitöökojas valminud toodangust.

Koolitustesse ja tegevustesse on kaasatud kooliõpilased, kohalikud elanikud aga ka külalised. Käsitöökoda toimib praegu vabatahtliku perenaise juhtimisel, aga keskusel on potentsiaal luua püsivaid töökohti. Käsitöökoja tegevused on integreeritud kooli õppeprogrammi.

Pürksi mõis

Projekt on olnud väga edukas ja on olnud kohaliku meedia tähelepanu orbiidis. Valdav osa projekti tutvustamisest on toimunud sotsiaalmeedia vahendusel.

Toetuse summa: 54 246,30 eurot.


Toetuse saaja
MTÜ Tervem Noarootsi
Pürksi küla, Noarootsi vald, Läänemaa
Telefon: 5545400/ 55507282
E-post: tervemnoarootsi@gmail.com
Veebilehe aadress: https://www.facebook.com/pages/Tervem-Noarootsi/193580087372604
http://www.ng.edu.ee/

Arendusprojekti partnerid: Noarootsi Gümnaasium, MTÜ Noarootsi Rahvaselts, Noarootsi Vallavalitsus

 

Tammistu mõis

 

Projekti nimi: Tammistu taas särama!

Tammistu mõisa kasutab Eesti Agrenska Fond, mis pakub erinevaid tugiteenuseid erivajadustega lastele ja nende peredele. Projekt “Tammistu taas särama!” keskendus koostöövõimaluste edendamisele, et tagada Tammistu mõisa kompleksi parem kasutus.

Projekt aitas kaasa peahoone paremale kasutuselevõtule. Projekti vahenditest soetati ja restaureeriti mööblit ja sisustust ning töötati välja lahendused kuidas muuta Tammistu järjest hõlpsamini kasutatavaks nii kohaliku kogukonna liikmetele kui kaugemalt pärit külastajatele.

Projekti tulemusena on Tammistu valmis taasliituma külastusmänguga “Unustatud mõisad” ning 2015. aastal pandi alus oma traditsioonilisele koguperepäevale, mille eesmärk on tutvustada fondi tegevusi ning integreerida puuetega lapsi Eesti ühiskonda.

Projekti üks eesmärke oli ka kaardistada mõisakompleksi ja selle hoonete edasisi kasutusvõimalusi. Projekti raames valmis Tammistu tõllakuuri arhitektuurne lahendus ja Tammistu mõisakompleksi hoonete kasutuskava.

Projekt aitas kaasa uute koostööpartnerite leidmisele kohalikus kogukonnas, Tartu maakonnas ja mujal Eestis. Projekti tegevusi assisteeris Norra partner ASVO Nøtteroy AS, kes aitas ka hinnata keskuse kasutuse efektiivsust ning kaardistada edasisi tegevusi.

Toetuse summa: 59 994,00 eurot.

Toetuse saaja
SA Eesti Agrenska Fond
Lunini 6, 51014 Tartu
Telefon: +3725014164
E-mail: meelis.joost@gmail.com; agrenska@agrenska.ee

Taotleja koduleht: http://www.agrenska.ee

Arendusprojekti partner: ASVO Nøtterøy AS

 

Ruila mõis

 

Projekti nimi: Teenuste pakkumise arendamine Ruila mõisas.

Ruila mõisas tegutseb kohalik põhikool. Ruila asub Tallinnast vaid 40 km kaugusel ja seetõttu on jäänud varju mõisa potentsiaal kohaliku kultuurikeskusena. Projekti eesmärk oli luua uusi teenuseid kohalikele elanikele, samas parendada ka turismipotentsiaali.

Projekti vahenditega hangiti keraamika töötoa varustus, töökoda on olnud pidevas ja aktiivses kasutuses, seal käivad nii õpilased kui ka täiskasvanud. Kuna mõisa kõrval asuvad hobuste tallid, töötati välja looduse õpperajad.

Kohalike vabatahtlike abiga puhastati ära kohalik jõesäng, projekti vahenditest osteti kanuud ja räätsad loodusmatkade korraldamiseks. Projekti elluviimise ajal toimus juba neli matka ja maakonna koolidele seiklusmäng “Välek”.

Teenuste parendamiseks hangiti projekti vahenditest lõunaserviis 100le inimesele,  korraldati mitmeid kohalikele elanikele suunatud kultuurisündmusi.

Projekt täitis oma eesmärgi, sest projekti elluviimise käigus suurenes märgatavalt õpilaste vanemate ja kohaliku kogukonna side mõisakompleksiga. Projekt mõjutas kohalikku elukvaliteeti, teadlikkust kultuuripärandist ja vastutustunnet ühise pärandi säilimise eest. Mitmed projekti tegevused olid suunatud uute töökohtade loomisele tulevikus.

Toetuse summa: 16 806,29 eurot

Toetuse saaja
MTÜ Ruila Mõis
Ruila kool, Harjumaa
E-post: ruilakool@ruilakool.ee
Veebilehe aadress: www.ruila.edu.ee

Arendusprojekti partner: OÜ Kirret

 

Suure-Kõpu mõis

Projekti nimi: Suure-Kõpu mõisa ekspositsiooni loomine läbi kunsti- ja maitsmismeele.

Suure-Kõpu mõisas tegutseb Kõpu Põhikool, mõis restaureeriti EMP ja Norra toetusprogrammi 2004-2009 perioodi vahenditest.

Projekt „Suure-Kõpu mõisa ekspositsiooni loomine läbi kunsti- ja maitsmismeele“ keskendus kohalikule eripärale – 19. sajandi Itaalia ja eriti Pompei ihaluse peegeldusele kohaliku aadelkonna kunstimaitses.

Kõpus avastati restaureerimistööde käigus unikaalsed Pompei maalingud.

Projekti raames töötati välja professionaalne multimeedia programm, mis tutvustab külastajatele selle kultuurinähtuse ajalugu ja konteksti. Multimeedia programm on alus ka riikliku õppekavaga seotud antiikkunsti ajalugu tutvustavale õppepäeva kavale, mida pakutakse nii oma kooli kui ka teiste koolide õpilastele.

Itaalia teemat toetasid ka tegevused mõisapargis. Aastakümneid hoolduseta tagaaed muudeti ürdiaiaks, mille saadusi kasutatakse ka projekti raames edasi arendatud mõisa toitlustusteenustes. Uued teenused põhinevad Itaaliasse korraldatud õppekäigul saadud teadmistel. Projekti osana töötati välja ka Kõpu mõisa turundusstrateegia.

Suure-Kõpu mõis

Projekt täitis oma eesmärgi ja leidis laia kajastust nii kohalikus kui ka riiklikus meedias. Tehtud arendustööd toetavad regionaalarengut, loodi mitmeid uusi laiale tarbijaskonnale suunatud teenuseid, sh uusi haridustooteid nii kohalikele kui ka teiste Eesti koolide õpilastele.

Toetuse summa: 51 211,70 eurot.

Toetuse saaja
Kõpu vallavalitsus
71201 Tipu tn 17 Kõpu alevik Kõpu vald Viljandimaa
Telefon: +43 96 622
E-mail: vald@kopu.ee
Projekti kodulehekülg: http://vov.matti.ee/kopuvv/?id=2163 

Arendusprojekti partnerid: MTÜ Eesti Mõisakoolide Ühendus ja Olustvere Teenindus- ja Maamajanduskool

 

Kiltsi mõis

 

Projekti nimi: Kiltsi kaardiloss

Kiltsi mõisas tegutseb kohalik põhikool. Mõisahoone restaureeriti EMP mõisakoolide programmi 2004-2009 perioodi vahenditest.

Projekti „Kiltsi Kaardiloss“ eesmärk oli rakendada Kiltsi mõisa arengukava ja avada mõisa rohkem külastajatele ning tutvustada mõisa kunagise omaniku, maadeavastaja Adam Johan von Krusensterni pärandit.

Projekti rahastus toetas nii professionaalse ekspositsiooni loomist kui ka Krusensterni pärandi integreerimist õppeprogrammi.

Projekti raames tehti kohalikele õpilastele giidikoolitus ning korraldati erinevaid tegevusi, et kaasata õpilasi mõisa tutvustamisse, arendada seeläbi nende sotsiaalseid ja esinemisoskus ning kasvatada kodukohatunnet.

Projekt oli väga edukas ja saavutas oma eesmärgi arendades uusi haridus- ja kultuuritooteid , elavdas kohalikku kogukonda ning soodustas koostööd mõisakoolide vahel. Külastajate huvi Kiltsi vastu on väga kõrge ja ulatus 2016. aastal 2500ni.

Toetuse summa: 57 800,00 eurot.

Toetuse saaja
Väike-Maarja Vallavalitsus
Pikk 7 Väike-Maarja 46202 Lääne-Virumaa
Telefon: 329 5750
E-mail: valitsus@v-maarja.ee
Koduleht: www.v-maarja.ee/kiltsipk

Arendusprojekti partnerid: Regio AS ja A.J. von Krusensterni nimeline MTÜ

 

Puurmani mõis

 

Projekti nimi: Kuperjanovi mälestuse taaselustamine Puurmani mõisas.

Puurmani mõisas tegutseb kohalik põhikool. Mõisahoone restaureeriti EMP mõisakoolide programmi 2004-2009 vahenditest. 

Uue projekti eesmärk oli leida uusi teemasid ja võimalusi mõisa tutvustamiseks. Mõisakooli kui nähtuse ajaloo avamiseks sobib hästi Vabadussõja kangelasele Julius Kuperjanovile pühendatud muuseumituba, sest just Puurmanis moodustas Kuperjanov oma legendaarse partisanisalga.

Muuseumituba toetab Kuperjanovile pühendatud näidend. Kui Vabadussõja tutvustus on mõeldud koolidele üle Eesti, siis uus laulupäevade traditsioon on suunatud mõisakoolidele üle Eesti, et tugevdada võrgustiku tihedamat suhtlust ja kasvatada lastes austust mõisakooli vastu. Soetatud varustus võimaldab korraldada ka muid kultuurisündmusi.

Projekti osana õpetati kohalikke giide ja teenusepakkujaid, et parandada teenuste kvaliteeti ja toetada kohalike elanike võimalusi konkureerida tööturul.

Projekt saavutas oma eesmärgi uues uusi haridus- ja turismitooteid, elavdas kohalikku kogukonda ning mõisakoolide võrgustikku. Projekt toetas regionaalarengut, väärtustas kultuuripärandit ja lõi eeldused uute töökohtade loomiseks.

Toetuse summa: 23 270,49 eurot

Toetuse saaja
Puurmanni Vallavalitsus
Tallinna mnt 1, Puurmani alevik, Puurmani vald, 49014 Jõgevamaa
E-post: info@puurmani.ee
Veebilehe aadress: http://www.puurmani.ee/projektid1
 

Arendusprojekti partnerid: Puurmani Mõisa SihtasutusPuurmani MõisakoolMTÜ Valguskaabel, MTÜ Käsitööselts Kati, Väätsa Põhikool ja MTÜ Kuperjanovi Selts

 

 

 

Viimati uuendatud: 5. september 2017