Sa oled siin

Kultuuriminister Tõnis Lukas

Tõnis Lukas on Eesti Vabariigi kultuuriminister alates 29. aprillist 2019. Ta kuulub erakonda Isamaa.      

      

Töö- ja teenistuskäik

 • Aastatel 2013–2018 ja 1992-1995 oli Eesti Rahva Muuseumi direktor.
 • Aastatel 2011–2012 kuulus Riigikogu XII koosseisu.
 • Aastatel 2007–2011 oli Eesti Vabariigi haridus- ja teadusminister.
 • Aastatel 2002-2007 kuulus Riigikogu IX ja X koosseisu.
 • Aastatel 1999-2002 oli Eesti Vabariigi haridusminister.
 • Aastatel 1996–1997 oli Tartu linnapea.
 • Aastatel 1995–1996 kuulus Riigikogu VIII koosseisu, ta oli kultuurikomisjoni esimees.

Haridus

 • Tõnis Lukas lõpetas 1987. a Tartu Ülikooli ajaloo erialal ning 1998. aastal kaitses Tartu Ülikoolis samal erialal magistrikraadi.

Tunnustused

 • 2006. aastal tunnustati teda Riigivapi IV klassi teenetemärgiga.

Isiklik elu

 • Tõnis Lukas sündis 5. juunil 1962 Tallinnas.
 • Ta on abielus ning kahe tütre ja ühe poja isa.

Organisatsiooniline kuuluvus

 • Lukas astus 1992. aastal erakonda Isamaa ja kuulub Kaitseliidu Tartu maleva Akadeemilisse malevkonda.

Keelteoskus

 • Valdab eesti, inglise ja prantsuse keelt.
 

Vabariigi Valitsuse pressikonverentsil osalemised

 • 21.01.2021 - kriisiabi valdkonnale; 2021. eelarve prioriteedid kultuurivaldkonnas
 • 03.12.2020 - koroonapiirangud; riigi kultuuripreemiate komisjon
 • 23.04.2020 - kriisiabi meetmetest kultuurivaldkonnas
 • 06.02.2020 - riigi kultuuri- ja spordipreemiate saajad
 • 16.01.2020 - "Kultuur 2020" 2019. a aruanne
 • 12.12.2019 - Eesti Kultuurkapitali nõukogu uus koosseis
 • 07.11.2019 - spordiseaduse muutmise seadus
 • 03.10.2019 - riigi kultuuripreemiate komisjon; Integratsiooni Sihtasutuse peakontori avamine ja eesti keele majad; laulu- ja tantsupeo liikumise uuring
 • 12.09.2019 - eesti keele õpe; tagasipöördujate toetusprogramm; Muinsuskaitseameti uus taotlusvoor
 • 20.06.2019 - Film Estonia toetuskava; uus taotlusvoor ehitusmälestistele; juubeli laulu- ja tantsupidu
 • 06.06.2019

Riigikogu infotunnis osalemised

 • 20.01.2021 - küsimused sportimisega seotud uute piirangute, vabakutseliste loovisikute sotsiaalsete garantiide, loometoetuste kasvatamise plaani, rahvusteaduste lisafinantseerimise ja eesti keele õppe tuleviku kohta.
 • 13.05.2020 - küsimused käsunduslepingu alusel töötavate treenerite ja spordiklubide töökorralduse ning kunstiteoste tellimise seaduse kohta.
 • 23.10.2019 - küsimused Tallinna linnahalli, puudega inimeste liikumise, Tartu 2024, koostöö, traditsioonide hoidmise ja kultuuriehitiste kohta.
 

Kultuuriministri ametikohast

 

Kultuuriministri nimetab ametisse ja vabastab ametist peaministri ettepanekul Vabariigi President.

 • Kultuuriminister juhib Kultuuriministeeriumi tööd ja korraldab selle valitsemisalasse kuuluvaid küsimusi. Lisaks annab minister Vabariigi Valitsusele aru Kultuuriministeeriumi tegevusest ja esitab ettepanekuid ministeeriumi valitsemisala puudutavate küsimuste otsustamiseks.

 • Kultuuriminister kinnitab kultuuripärandisse kuuluvate objektide kultuurimälestiseks tunnistamise ja mälestiste hulgast väljaarvamise.

 • Kultuuriminister juhib Kultuurkapitali nõukogu ning kinnitab sihtkapitalide nõukogude koosseisud, näiteks Rahvakultuuri sihtkapitali nõukogu.

 • Kultuuriminister kinnitab ametisse ministeeriumi valitsemisalas olevate valitsusasutuste juhid ning ministeeriumi asekantslerid ja osakondade juhatajad.

 • Kultuuriminister esitab valitsusele ettepanekuid ministeeriumi eelarve ning vajadusel lisaeelarve kohta. Ühtlasi otsustab ta eelarvevahendite kasutamise ning jälgib eelarve täitmist. Minister kinnitab riigieelarvest lähtudes ka ministeeriumi valitsemisalas olevate riigiasutuste eelarved.

 • Kultuuriminister otsustab ministeeriumi hallatavate riigiasutuste moodustamise ja kinnitab nende põhimäärused, struktuuri ja töökorralduse.

 

Viimati uuendatud: 21. jaanuar 2021