Sa oled siin

Kultuuriminister Indrek Saar

Eesti Vabariigi kultuuriminister Indrek Saar on sündinud 20. veebruaril 1973. Ta on Sotsiaaldemokraatliku Erakonna liige ja erakonna aseesimees alates 2015. aastast.        

      

Töökäik

 • Kultuuriminister alates aastast 2015.
 • 2007–2015 Riigikogu liige XI ja XII koosseisus.
 • Aastatel 2006–2007 Teater NO99/Vanalinnastuudio tegevjuht.
 • 2004–2005 Teater NO99/Vanalinnastuudio direktori nõunik.
 • 2002–2007 Rakvere linnavolikogu aseesimees.
 • 1996–2006 Rakvere Teatri direktor.

Haridus

 • Aastal 1991 lõpetas Indrek Saar Kuressaare 2. Keskkooli.
 • Aastal 1996 lõpetas ta Eesti Muusikaakadeemia Kõrgema Lavakunstikooli näitlejana.

Isiklik elu

 • Abielus, kaks last.
 • Kirglik korvpalli-, võrkpalli-, suusa-, ujumis-, teatri- ja muusikahuviline.

 

Kultuuriminister Indrek Saar. Foto: Riigikantselei

Organisatsiooniline kuuluvus

 • Eesti Sotsiaaldemokraatliku Erakonna, Eesti Näitlejate Liidu, Eesti Lavavõitluse Seltsi ja Wesenbergi klubi liige.

Keelteoskus

 • Lisaks eesti keelele (emakeel) räägib Indrek Saar inglise, vene ja taani keelt ja saab aru saksa ja vähesel määral ka prantsuse keelest.
 

Vabariigi Valitsuse pressikonverentsil osalemised

 

 

Kultuuriministri ametikohast

 

Kultuuriministri nimetab ametisse ja vabastab ametist peaministri ettepanekul Vabariigi President.

 • Kultuuriminister juhib Kultuuriministeeriumi tööd ja korraldab selle valitsemisalasse kuuluvaid küsimusi. Lisaks annab minister Vabariigi Valitsusele aru Kultuuriministeeriumi tegevusest ja esitab ettepanekuid ministeeriumi valitsemisala puudutavate küsimuste otsustamiseks.

 • Kultuuriminister kinnitab kultuuripärandisse kuuluvate objektide kultuurimälestiseks tunnistamise ja mälestiste hulgast väljaarvamise.

 • Kultuuriminister juhib Kultuurkapitali nõukogu ning kinnitab sihtkapitalide nõukogude koosseisud, näiteks Rahvakultuuri sihtkapitali nõukogu.

 • Kultuuriminister kinnitab ametisse ministeeriumi valitsemisalas olevate valitsusasutuste juhid ning ministeeriumi asekantslerid ja osakondade juhatajad.

 • Kultuuriminister esitab valitsusele ettepanekuid ministeeriumi eelarve ning vajadusel lisaeelarve kohta. Ühtlasi otsustab ta eelarvevahendite kasutamise ning jälgib eelarve täitmist. Minister kinnitab riigieelarvest lähtudes ka ministeeriumi valitsemisalas olevate riigiasutuste eelarved.

 • Kultuuriminister otsustab ministeeriumi hallatavate riigiasutuste moodustamise ja kinnitab nende põhimäärused, struktuuri ja töökorralduse.

 

Viimati uuendatud: 26. veebruar 2019