Sa oled siin

Loomemajanduse eurotoetus?

Euroopa Liit toetab perioodil 2014-2020 Eesti loomemajanduse sektorit Euroopa Regionaalarengufondist kokku kuni 20 miljoni euroga. Loomemajandamise arendamise meetme rakendusasutuseks on Kultuuriministeerium, kelle koostööpartneriks meetme rakendamisel on majandus- ja kommunikatsiooniministeerium ja  rakendusüksuseks on Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus (EAS). 

Eesmärk

Loomemajanduse toetamise üks peamiseid eesmärke on soodustada kultuurivaldkonna ning ettevõtluse lähenemist. See pakub paljudele kultuuriga seotud inimestele võimaluse ennast ettevõtluse kaudu teostada. 
 

Spetsiifilised eesmärgid

Meetme elluviimise eesmärkideks on siduda kultuuri- ja loomevaldkondades olevat potentsiaali ettevõtlusega, et: 
 • soodustada uute konkurentsivõimeliste ärimudelitega ettevõtete juurdekasvu;
 • tõsta ekspordivõimekust;
 • luua teistele majandussektoritele loomemajanduse kaudu lisaväärtust ärimudelite, toodete ja teenuste ning müügi ja turunduse arendamisel. 

Seotud arengukavad

Meetme rakendamisel juhindutakse järgmistest arengukavadest: 
 • „Eesti ettevõtluse kasvustrateegia 2020“
 • „Eesti teadus- ja arendustegevuse ning innovatsiooni strateegia 2014-2020“
 • „Teadmistepõhine Eesti“
 

Tingimused

 

Toetatavad tegevused:

 • loomemajanduse tugistruktuuride ja inkubatsiooni arendamine – alustavatele loomeettevõtetele suunatud tugitegevuste jätkutegevused
 • loomemajanduse ekspordivõimekuse arendamine - valdkonna ekspordisuutlikkuse tõstmine, sh rahvusvahelistes võrgustikes osalemine ning rahvusvaheliste kontaktürituste korraldamine
 • loomemajanduse sidumine teiste sektoritega – loomemajanduse sektori sidumine teiste valdkondadega konkurentsivõime suurendamiseks
 • loomemajandusealase teadlikkuse tõstmine – loomemajandusega seotud võimaluste teavitustöö, eriti suurte ja juba eksportivate ettevõtete seas
 • loomemajanduse taristu ja tehnoloogiad – valdkonnaga seotud infrastruktuuri ja tehnoloogilise suutlikkuse edendamine

Toetust saavad taotleda: 

 • loomemajanduse valdkonnaga tegelevad ettevõtted ja organisatsioonid;
 • alustavad ja tegutsevad loomeettevõtjad;
 • teiste sektorite ettevõtted ja organisatsioonid.

 

Viimati uuendatud: 28. aprill 2014