Sa oled siin

Kultuuriministeeriumi uuringute plaan

Uuringu nimetus

Uuringu tulemuste avaldamise eeldatav aeg
Militaarpärandi rakendusuuring 2018
Eesti ettevõtete ja sihtasutuste disainikasutuse uuring 2018
Eesti loomemajanduse olukorra uuring ja kaardistus ning kultuuri- ja loomesektori ning teiste valdkondade koostoime mõju hindamise metoodika arendamine 2018
Eesti raamatukogude ja muuseumide külastajate ja mittekülastajate ning nende eelistuste uuring 2018
Eesti keelest erineva emakeelega täiskasvanute eesti keele õppe vajadusuuring lõimumismeetmete rakendamiseks 2018
Spordi valdkonna tööhõive uuring 2018
Koostöömudeli ja tehnoloogia rakendamisega seotud lahenduste välja töötamine nutikaks spetsialiseerumiseks puidutööstuses 2019

Plaani võib tulla vajaduspõhiselt muudatusi.

Viimati uuendatud: 14. mai 2019