Sa oled siin

Kultuuriajakirjanduse uuringu tutvustus

Kultuuriministeerium tellis 2014. aasta sügisel uuringu, mis võtab vaatluse alla nii kultuuriajakirjanduse sisu kui ka kasutajaskonna, otsides vastuseid küsimusele, kuidas täidab Eesti kultuuriajakirjandus oma rolli kultuuri ja ühiskonna sidustajana. Uuringu vahearuannete tutvustus toimus septembris 2015, uuring valmis juunis 2016.

 

Foto uuringu vahearuande tutvustuselt

 

6. juunil 2016 tutvustasid Tartu Ülikooli teadlased Marju Lauristin, Peeter Vihalemm ja Ragne Kõuts kultuuriajakirjandust hõlmava meediasotsioloogilise uuringu „Kultuuriajakirjanduse sisu ja kasutajaskond“ tulemusi.

Tutvustuselt tegi veebiülekande Postimees. Vaata salvestust SIIT.

 

 

 

 
Uuringu eesmärgiks oli 
kaardistada ja analüüsida kultuurialast arutelu ja teavitamist võimaldavaid meediakanaleid ja -väljaandeid Eestis, selgitades nende eesmärke, tegutsemismudeleid, temaatilist fokusseeritust ja ulatust, käsitlusviiside eripära, kontakti auditooriumiga ja vastavust erinevate sihtrühmade ootustele.
Uuring vaatles ka
kultuuriväljaannete rolli Eesti kultuuriprotsessis ning elanikkonna erinevate rühmade kaasamist kultuurikeskustellu ja aktiivsesse kultuuripublikusse.
Oluliseks peeti analüüsida avalikest vahenditest rahastatava kultuurimeedia kvaliteeti ja funktsioone meediasüsteemis, võrreldes era- ja omaalgatuslike kultuurikeskustelu kanalitega. 

Uuringu töörühma kuulusid Tartu Ülikooli ühiskonnateaduste instituudi teadlased: uuringu juht Peeter Vihalemm ning analüütikud-eksperdid Marju Lauristin, Ragne Kõuts ja Maarja Lõhmus.

Uuringu kasutajaskonna analüüs tugineb 2014. aasta septembris Tartu Ülikooli ühiskonnateaduste instituudi Saar Poll abiga läbiviidud sotsioloogilisele küsitlusele Mina. Maailm. Meedia 2014.

Uuringu vahekokkuvõtet tutvustustav pressikonverents toimus 18. septembril 2015.

Tervikuuringut tutvustav seminar toimus 6. juunil 2016.

 

Uuringu lõpparuanded (juuni 2016):

 

Uuringu vahearuanded (september 2015):

Tervikuuringu tutvustuse kokkuvõtted (juuni 2016):

 

 

 

 

 

Uuringu vahearuannete tutvustuse kokkuvõtted (september 2015):

 

Kai-Ines Nelson
kommunikatsiooniosakonna nõunik

Telefon 6282271 ; 55689644
kai-ines.nelson@kul.ee

 

Viimati uuendatud: 14. mai 2019