Sa oled siin

Kultuur 2030

"Kultuuripoliitika põhialused aastani 2030" väljatöötamise protsess
 

Eesti kultuuri hoidmine ja arendamine on meie kõigi, ühiskonna ühine eesmärk ja riigi põhiseaduslik kohustus. Selleks tuleb tagada kõigile inimestele võimalus kultuuri loomises osaleda ja ka sellest osa saada. 

2019. aastal töötatakse välja kultuuripoliitika uued eesmärgid ja visioonid aastani 2030, sest dokumendi "Kultuuripoliitika põhialused aastani 2020 (122.09 KB, PDF)" tähtpäev saabub peagi. 

Uus alusdokument "Kultuuripoliitika põhialused aastani 2030" ehk Kultuur 2030 loob visiooni ja pika plaani, kuidas järgmisel kümnendil selle eesmärgi poole liigutakse. Valitsus võiks praeguse plaani kohaselt uue alusdokumendi kinnitada 2020. aasta esimeses pooles.

 

Kuidas alusdokumenti koostatakse

 

Kultuuriministeerium kutsus kõigi kultuurivaldkondade esindajaid ennast registreerima teemarühmadesse, mille kaudu jõuavad valdkondlikud teadmised alusdokumenti. Osalus oli aktiivne – laekus üle 176 ankeedi. Oluliste teemade seas, mida rühmiti arutati, olid näiteks regionaalne kultuurikaart, rahvusvahelised suhted, loovisikute toimetulek, kultuuri ligipääsetavuse küsimused, kultuurilise mitmekesisuse tagamine ning kultuuri ja haridusvaldkonna kokkupuutepunktid. Teemarühmade läbiviimisele aitasid kaasa teemajuhid Maarin EktermannAnu KiviloKristiina AlliksaarOtt KarulinJorma Sarv ning Sten-Kristian Saluveer. Tutvu arutelude kokkuvõtetega!

Tutvu Rahvakultuuri Keskuse korraldatud kolme kultuuripoliitika infopäeva kokkuvõttega (PDF).

Loe kokkuvõtet ka partnerorganisatsioonide arutelupäevast (589.5 KB, PDF).

Edaspidi toimuvad kohtumised valdkondlike organisatsioonidega, seotud ministeeriumide esindajatega ning teiste huviosalistega. Sügisel 2019 on plaanis vahekonverents, misjärel koostatakse tulevase dokumendi tekst. Valitsus võiks alusdokumendi heaks kiita ja Riigikogule esitada 2020. aasta esimeses pooles.

 

Aegtelg

 

Tegevuste ajajoon

2021

1. jaanuaril hakkab kehtima "Kultuuripoliitika põhialused aastani 2030"

2020

Valitsus kiidab esimesel poolaastal alusdokumendi teksti heaks.

2019

5. märtsil toimus arutelupäev "Kellele tehakse Eestis kultuuri aastal 2030 - kättesaadavus, mitmekesisus, regionaalsus" Viljandis.
22. märtsil toimus arutelupäev "Kultuur Eestis aastal 2030 – kust tulevad uued piltide, sõnade, kujundite, ruumide ja helide loojad?" Tallinnas.
4. aprillil toimus Rahvakultuurikeskuse infopäev ja Kultuur 2030 arutelu KOV-i esindajatega Tallinnas.
5. aprillil toimus arutelupäev "Kuidas luua eeldusi, et 2030. aastaks suureneks kultuuri väärtustavate inimeste arv?" Tartus.
11. aprillil toimus Rahvakultuuri Keskuse infopäev ja Kultuur 2030 arutelu KOV-i esindajatega Pärnus.
12. aprillil toimus arutelupäev "Kas, kus ja kuidas luuakse Eesti kultuuri aastal 2030 – kohalik, riiklik, rahvusvaheline, e-maailma vaade" Narvas.
17. aprillil toimus Rahvakultuurikeskuse infopäev ja Kultuur 2030 arutelu KOV-i esindajatega Tartus.
21. mail toimus Kultuur 2030 teemarühmade sisendi arutelu partnerorganisatsioonidega Tallinnas Eesti Tervishoiu Muuseumis.
Augustis toimub Kultuur 2030 arutelu haridus- ja teadusvaldkonna organisatsioonidega.
Augustis toimub Tallinnas Kultuur 2030 arutelu kultuuri, meedia ja ühiskonna suhetest meediaorganisatsioonidega.
Augustist oktoobrini toimuvad kõigis maakondades infopäevad, et tutvustada nii Kultuur 2030 kui ka lõimumise arengukava koostamist.
12. augustil toimub Ametnike Kagu-Eesti välitööde raames kultuuri päev ja Kultuur 2030 arutelu kolme maakonna esindajatega.
Septembris toimub Kultuur 2030 arutelu õpilaste ja üliõpilastega. 
Sügisel toimub Kultuur 2030 vahekonverents, kus võetake kokku senitehtu ja -räägitu.

2018

Kultuuriministeerium kuulutas 30. novembril välja uue alusdokumendi koostamise.

 

 

Uuringute ja muude abimaterjalide kokkuvõtted

 
 

Fotosid aruteludelt 

 

Viljandi Ugala, 15.03.2019 Viljandi Ugala, 15.03.2019

Viljandi Ugala, 15.03.2019

 

Pressiteated ja artiklid

 

 

Katre Väli
protsessijuht, Kultuuriministeeriumi teatrinõunik

Meelis Kompus
Kultuuriministeeriumi kommunikatsiooniosakonna juhataja

 

Viimati uuendatud: 5. juuni 2019