Sa oled siin

Kultuur 2030

"Kultuuripoliitika põhialused aastani 2030" väljatöötamise protsess
 

2019. aastal töötatakse välja kultuuripoliitika uued eesmärgid ja visioonid aastani 2030, sest dokumendi "Kultuuripoliitika põhialused aastani 2020 (122.09 KB, PDF)" tähtpäev saabub peagi. 

Uus alusdokument "Kultuuripoliitika põhialused aastani 2030" ehk Kultuur 2030 loob visiooni ja pika plaani, kuidas järgmisel kümnendil selle eesmärgi poole liigutakse. Valitsus võiks praeguse plaani kohaselt uue alusdokumendi kinnitada 2020. aasta esimeses pooles.

Eesti kultuuri hoidmine ja arendamine on meie kõigi, ühiskonna ühine eesmärk ja riigi põhiseaduslik kohustus. Selleks tuleb tagada kõigile inimestele võimalus kultuuri loomises osaleda ja ka sellest osa saada. 

 

Alusdokumendi koostamine - arutelud, kohtumised, seminarid

 

Kultuuriministeerium kutsus kõigi kultuurivaldkondade esindajaid ennast esmalt registreerima teemarühmadesse, et valdkondlikud teadmised jõuaksid alusdokumenti.

Osalus oli aktiivne – laekus 176 ankeeti. Oluliste teemade seas, mida rühmiti arutati, olid näiteks regionaalne kultuurikaart, rahvusvahelised suhted, loovisikute toimetulek, kultuuri ligipääsetavuse küsimused, kultuurilise mitmekesisuse tagamine ning kultuuri ja haridusvaldkonna kokkupuutepunktid. 

Aruteluseminar Setomaal Treski küünis augustis 2019

Protsessi alguses koos käinud teemarühmade läbiviimisele aitasid kaasa teemajuhid Maarin Ektermann, Anu Kivilo, Kristiina Alliksaar, Ott Karulin, Jorma Sarv ning Sten-Kristian Saluveer. Arutelude kokkuvõtetega saab tutvuda allpool.

2019. aasta kevade ja suve jooksul toimus hulk kohtumisi valdkondlike organisatsioonidega, seotud ministeeriumide esindajatega ning muude huviosalistega.

Augustist oktoobrini peeti arutelupäevad kõigis maakondades, et ühiselt tutvuda seni tehtuga, lisada uut ning saada lähem ülevaade ka lõimumise arengukava koostamisest.

Pärast infopäevi hakatakse koostama tulevase dokumendi teksti.

Siis ongi alusdokument valmis minema heaks kiitmiseks valitsusele ning seejärel arutamiseks Riigikogule.

 

Tegevuste ajajoon

2021

1. jaanuaril hakkab kehtima "Kultuuripoliitika põhialused aastani 2030"

2020

Märts-mai - dokumendi kirjutamine ja kooskõlastamine ning täiendavad fookusarutelud
September-oktoober - dokumendi kooskõlastamine ning täiendavad arutelud
November - dokumendi kinnitamine Riigikogus

2019

5. märtsil toimus arutelupäev "Kellele tehakse Eestis kultuuri aastal 2030 - kättesaadavus, mitmekesisus, regionaalsus" Viljandis
22. märtsil toimus arutelupäev "Kultuur Eestis aastal 2030 – kust tulevad uued piltide, sõnade, kujundite, ruumide ja helide loojad?" Tallinnas
4. aprillil toimus Rahvakultuurikeskuse infopäev ja Kultuur 2030 arutelu KOV-i esindajatega Tallinnas
5. aprillil toimus arutelupäev "Kuidas luua eeldusi, et 2030. aastaks suureneks kultuuri väärtustavate inimeste arv?" Tartus
11. aprillil toimus Rahvakultuuri Keskuse infopäev ja Kultuur 2030 arutelu KOV-i esindajatega Pärnus
12. aprillil toimus arutelupäev "Kas, kus ja kuidas luuakse Eesti kultuuri aastal 2030 – kohalik, riiklik, rahvusvaheline, e-maailma vaade" Narvas
17. aprillil toimus Rahvakultuurikeskuse infopäev ja Kultuur 2030 arutelu KOV-i esindajatega Tartus
21. mail toimus Kultuur 2030 teemarühmade sisendi arutelu partnerorganisatsioonidega Tallinnas Eesti Tervishoiu Muuseumis
12. augustil tutvustati Kultuur 2030 protsessi ametnike välitöödel Setomaal, Treski küünis toimunud kultuuriseminaril
Augustist novembrini toimusid kõigis maakondades arutelupäevad, et tutvustada nii Kultuur 2030 kui ka lõimumise arengukava koostamist

2018

Kultuuriministeerium kuulutas 30. novembril välja uue alusdokumendi koostamise

 

 

Uuringud ja kokkuvõtted

 
 

Fotosid aruteludelt 

 

Viljandi Ugala, 15.03.2019 Viljandi Ugala, 15.03.2019

Viljandi Ugala, 15.03.2019

 

Pressiteated ja artiklid

 

 

Katre Väli
protsessijuht, Kultuuriministeeriumi teatrinõunik

Meelis Kompus
Kultuuriministeeriumi kommunikatsiooniosakonna juhataja

 

Viimati uuendatud: 3. september 2020