Sa oled siin

Kommunikatsiooniosakond

Kommunikatsiooniosakond informeerib avalikkust ministeeriumi ja selle valitsemisala tegevusest ning vastutab ka organisatsiooni sisekommunikatsiooni eest. Lisaks korraldab Kultuuriministeeriumi kommunikatsiooniosakond erialaseid koolitusi ja muid sündmusi ministeeriumi valitsemisala asutuste kommunikaatoritele.

 
 
Meelis Kompus

Meelis Kompus

Kommunikatsiooniosakonna juhataja

Meelis Kompus vastutab kõigi Kultuuriministeeriumi kommunikatsioonitegevuste eest ja osaleb valitsuskommunikatsiooni koordinatsioonikogu töös. Eraldi tegeleb ta kunstide valdkonna teemadega, samuti riigieelarve küsimustega, organisatsiooni puudutavaga ning ministeeriumi valitsemisala asutuste kommunikatsiooni toestamisega ja koolituste planeerimisega.

 Telefon: 628 2262, mobiil: +372 520 2318
meelis.kompus@kul.ee

 
Meelis Kompus

Hannus Luure

Kommunikatsiooniosakonna nõunik

Kultuuriministeeriumi kultuuriväärtuste, spordi ja kultuurilise mitmekesisuse valdkonna kommunikatsiooni kavandamine, elluviimine ja arendamine; ministeeriumi välissuhete osakonna toetamine kommunikatsioonitegevustega kultuuriekspordi ja rahvusvahelistumise valdkonnas. Ministeeriumi välisvahendite – lõimumismeede ja loomemajandusmeede – kommunikatsioonitegevuste planeerimine, korraldamine ja koordineerimine koostöös rakendusüksustega; suhtlemine rahvusvahelise meediaga; ministeeriumi igakuise infokirja ilmumisele kaasaaitamine.

 Telefon: 628 2271, mobiil: +372 526 1431
hannus.luure@kul.ee

 

Merily Remma

Kommunikatsiooniosakonna peaspetsialist

Merily Remma töö on Kultuuriministeeriumi igapäevase meediamonitooringu läbiviimine ja infokirja koostamine, ministeeriumi ja haldusala nädalainfo kokkupanemine ja avaldamine, igakuise infokirja teemade kogumine, koostamine ja avaldamine, ministeeriumi kodulehe ja siseveebi administreerimine ning arendamine. Samuti kuulub tema tööülesannete hulka ministeeriumi tõlketööde koordineerimine ja sündmuste korraldamise juhtimine.

 Telefon: 628 2263
merily.remma@kul.ee

 

 

 

Viimati uuendatud: 1. juuli 2019