Sa oled siin

Infosüsteemiga liitumine

Infosüsteemiga liitumine on kohustuslik riigimuuseumile ja muuseumile, kellega sõlmitakse muuseumiseaduse § 9 kohaselt haldusleping riigile kuuluva muuseumikogu kasutamiseks, välja arvatud looduse ainevaldkonna muuseumile muuseumikogu osas, mille kohta on andmed üldsusele kättesaadavad muul viisil.
 
Süsteemi kasutamine on kõigile muuseumidele (olenemata omandivormist) tasuta, kuid liitumisel võtab muuseum endale kohustuse, et kasutab MuISi vastavalt kultuuriministri määrusele "Muuseumide andmekogu asutamine ja põhimäärus" ning järgib kehtestatud juhiseid.
 
MuISiga vabatahtlikult liituva muuseumi tegevust puudutavad muuseumiseaduse §-d 5, 6, 7, 11, 14, 22, 23 ning nende alusel antud määrused:

Taotluse esitamine

 

Infosüsteemiga liitumiseks esitab muuseumi juht muuseumi asutaja või moodustaja nõusolekul Kultuuriministeeriumile taotluse, milles märgitakse muuseumi kohta järgmised andmed:
  • nimi, registrikood ja kontaktandmed;
  • asutaja või moodustaja;
  • muuseumis kasutajaõiguste andmise ja äravõtmise õigustega isiku nimi, isikukood ja kontaktandmed;
  • museaalide arv.
Kuna MuISiga liitumise eeltingimus on see, et tegemist on muuseumiga (Avalik-õigusliku isiku muuseumi, munitsipaalmuuseumi ja eramuuseumi vabatahtliku liitumise infosüsteemiga otsustab kultuuriminister käskkirjaga tingimusel, et muuseumi tegevus vastab muuseumiseaduse § 2 lõikes 1 sätestatud ülesandele), siis palume lisada lühiülevaade muuseumi senisest tegevusest ning kogude korraldusest.
Viimati uuendatud: 16. juuni 2014