Euroopa kultuuripealinn 2024 tuleb taas Eestist

2024. aastal kannab Euroopa kultuuripealinna tiitlit kolm linna: üks Eesti linn, üks Austria linn ning üks Euroopa Vabakaubanduse Assotsiatsiooni riigi (Island, Liechtenstein, Norra, Šveits), euroliidu kandidaatriigi (Albaania, Makedoonia, Montenegro, Serbia, Türgi) või võimaliku kandidaatriigi (Bosnia ja Hertsegoviina ja Kosovo) linn. Oma kandideerimissoovist on ametlikult teatanud Tartu, Narva ja Kuressaare. Taotluste esitamise tähtaeg on 1. oktoober 2018, kultuuripealinnad selguvad aasta hiljem, 2019. aasta sügise jooksul.

 

Miks kandideerida?

 

See on kahtlemata konkurss, kuid võitmine ei saa olla ainuke siht. Eesmärk on pikem kultuuriline, kogukondi kaasav ning linna elukeskkonda arendav mõju. 

Varasemad kogemused näitavad, et ainuüksi kandideerimisprotsess annab linnale hea võimaluse neid teemasid mõtestada ning viia ellu uusi algatusi. Linnade kogemused kinnitavad, et kultuur saab targa tegutsemise korral olla võimalus ja ressurss.

Kultuuripealinnaks saamine tähendab linnale lisarahastust, mille toel saab head mõtted ellu viia. Eesti riik toetab kultuuripealinna programmi samaväärselt kohaliku omavalitsuse toetuse ja teiste finantsallikatega kuni 10 miljoni euro ulatuses.

Kultuuripealinna protsess aitab kasvatada linna atraktiivsust - seda nii kohalike kogukondade silmis kui ka rahvusvaheliselt, tõmmates ligi arvukalt turiste. 

 

Kultuuripealinna valimisprotsess

 

Konkursi Euroopa kultuuripealinna leidmiseks viib läbi Kultuuriministeerium koostöös Eesti Linnade Liiduga. Valimine toimub kahes etapis: eelvalik ja lõplik valik.

Eelvalik kõigi kultuuripealinnaks soovivate Eesti linnade seast tehakse 2018. aasta sügisel. Lõppvalik peab olema läbiviidud 2019. aasta lõpuks.

Valikud viib läbi sõltumatu rahvusvaheline ekspertkomisjon, kuhu kuulub 12 inimest. Neist 9 esitatakse Euroopa Liidu institutsioonidest (kolm Euroopa Parlamendist, kolm Euroopa Komisjonist ning kolm ministrite nõukogust). Üks ekspert esitatakse regioonide komiteest ning kuni kaks eksperti on liikmesriigist endast. Eesti esindajad komisjonis on Anu Kivilo ja Mikko Fritze.

Ekspertkomisjoni aruande põhjal kiidab riik heaks lõppvooru jõudnud linnade nimekirja ning komisjon võib soovi korral lõppvooru pääsenud linnu ka ise külastada.

Linnade taotluste hindamisel lähtutakse kuuest võrdsest kategooriast:

  • pikaajalisele strateegiale panustamisele kaasaaitamine;
  • Euroopa mõõde;
  • kultuuriline ja kunstiline sisu;
  • teostamisvõime;
  • kaasamine;
  • korraldamine.
 

Kultuuripealinna selgumine

 

Reeglite järgi peab 2024. aasta kultuuripealinn selguma 2019. aasta lõpuks. Ekspertkomisjon koostab selle tarvis aruande, milles tehakse ettepanek nimetada linn Euroopa kultuuripealinnaks ja omistada talle Melina Mercouri auhind, mille suurus on poolteist miljonit eurot.

Pärast linna nimetamist Euroopa kultuuripealinnaks ja enne tiitliaasta algust toimub kultuuripealinna ettevalmistuste seire. Sellega jälgitakse ettevalmistuste kulgemist ja antakse soovitusi, milliseid samme tuleks veel astuda.

Kui kõik ettevalmistused sujuvad hästi, teeb Euroopa Komisjon ametliku otsuse määrata kultuuripealinnale Melina Mercouri auhind, mis makstakse välja hiljemalt kultuuripealinna aasta märtsis, 2024.

 

Aegtelg

 

 

Ajaloost

 

Euroopa kultuuripealinnade traditsioon sai alguse 1983. aastal, kui sellise ettepaneku tegi endine näitleja, hilisem Kreeka kultuuriminister Melina Mercouri. Ettevõtmise mõte oli lähendada eurooplasi ning kinnitada maailmajao kultuurilist rikkust ja mitmekesisust.

Idee sai reaalsuseks 1985. aastal valitsustevahelise ettevõtmisena, mille esialgne nimetus oli Euroopa kultuurilinn. Projekti populaarsus aga üha kasvas ning 1999. aastal sai sellest Euroopa Liidu algatus. Neid linnu hakati nimetama Euroopa kultuuripealinnadeks.

Esialgu oli kultuuripealinnu üksainus, kuid pärast sajandivahetust on üldiselt tavaks, et igaks aastaks valitakse kaks linna. Ainus linn, mis on rohkem kui ühe korra Euroopa kultuuripealinna tiitlit kandnud, on Luxembourg, sest samanimelises riigis on linnade valik teatavasti ahtake.

Tänapäevaks on Euroopa kultuuripealinna algatusest saanud tõeline Euroopa Liidu lipulaev. See on Euroopa kodanike seas ilmselt enim tuntud ja üks hinnatumaid kultuurialgatusi.

 

Eestist on Euroopa kultuuripealinn valitud seni ühel korral, see oli pealinn Tallinn aastal 2011.  Paljude muude sündmuste seas peeti toona noorte laulu- ja tantsupidu „Maa ja ilm“ ning kultuuripealinnaks olemise ajal ehitati valmis Lennusadama angaarid. Teist korda jõuab Euroopa kultuuripealinn Eestisse 2024. aastal.

 

Pressiteated ja artiklid

 

 

Heili Jõe
välissuhete osakonna juhataja

Telefon 628 2323
Heili.Joe@kul.ee

 

Viimati uuendatud: 3. september 2018