Sa oled siin

Eesti ühiskonna lõimumismonitooring 2015

Integratsiooni monitooring on Kultuuriministeeriumi tellitud lõimumisvaldkonna sõltumatu süvauuring, mida viiakse läbi iga kolme-nelja aasta tagant. 2015. aasta uuring on järjekorras kuues. Monitooring otsib vastuseid erinevatele keeleruumi, majanduslikku ebavõrdsust, tööturgu, ettevõtlikkust, haridust, ühiskonnaelus osalemist ning riigiinstitutsioonide usaldamist puudutavatele küsimustele.

 

Nr

Uuringu peatükk

Faktileht

1. Kodakondsus, poliitiline enesemäärang ja osalemine (PDF) Autorid: Kristina Kallas, Kats Kivistik Faktileht: Kodakondsus, poliitiline enesemäärang ja osalemine (PDF)
2. Eesti riigiidentiteet: eestivenelaste kuulumistunne ja eestlaste kaasamisvalmidus (PDF) Autor: Raivo Vetik Faktileht: Eesti riigiidentiteet: eestivenelaste kuulumistunne ja eestlaste kaasamisvalmidus (PDF)
3. Haridus. (PDF) Autor: Laura Kirss Faktileht: Haridus (PDF)
4. Tööturg. (PDF) Autorid: Ellu Saar, Jelena Helemäe Faktileht: Tööturg (PDF)
5. Rahvussuhted. (PDF) Autor: Jüri Kuruusvall Faktileht: Rahvussuhted (PDF)
6. Keelteoskus ja keelte praktiline kasutamine. (PDF) Autor: Jüri Kruusvall Faktileht: Keelteoskus ja keelte praktiline kasutamine (PDF)
7. Meedia ja infoväli. (PDF) Autor: Külliki Sepper Faktileht: Meedia ja infoväli (PDF)
8. Lõimumisprotsessi näitajad: lõimdimensioonid ja lõimklastrid. (PDF) Autor: Jüri Kruusvall Faktileht: Lõimumisprotsessi näitajad: lõimdimensioonid ja lõimklastrid (PDF)
9. Uussisserändajad (PDF). Autor: Pille Ubakivi-Hadachi  
10. Järeldused ja soovitused (PDF)  
11. Metoodika (PDF) Faktileht: Võtmetulemused ja metoodika (PDF)

Uuringu teostasid Balti Uuringute Instituut, Tallinna Ülikool ja SA Poliitikauuringute Keskus Praxis.

Uuringu autoriteks on: Kristina Kallas, Raivo Vetik, Jüri Kruusvall, Ellu Saar, Jelena Helemäe, Laura Kirss, Cenely Leppik, Külliki Seppel, Kats Kivistik, Pille Ubakivi-Hadachi.

Viimati uuendatud: 14. mai 2019