Sa oled siin

Eesti ühiskonna integratsiooni monitooring 2011

Kultuuriministeeriumi tellimusel valmis Praxise, TNS Emori ja Tartu Ülikooli teadlaste koostatud 2011. aasta Eesti ühiskonna integratsiooni monitooring.

Monitooring hõlmas rahvussuhete ja identiteedi, tööturu, hariduse, väärtuste ja poliitiliste eelistuste, osaluse ja meediatarbimise valdkondi ning käsitles ka uusimmigrantide kohanemise probleeme.

Uuringu eesmärgiks oli koguda võrdlevaid andmeid, et jälgida ühiskonna protsesse ja kaardistada olulisemaid lõimumisvaldkondi ja -sihtrühmi. Monitooringu tulemused on sisendiks uuele riiklikule lõimumiskavale perioodil 2014–2020.

KOKKUVÕTE

Monitooringu tulemuste lühikokkuvõte 2011 (PDF) (vt ka RUS (PDF), ENG (PDF))

Monitooringu tulemuste üldkokkuvõte 2011 (PDF) (vt ka RUS (PDF), ENG (PDF))

Monitooringu tutvustuse slaidiesitlus. (PDF)

Vaata pressiteadet SIIT (PDF) (vt ka RUS (PDF), ENG (PDF)).

 

Monitooringu tulemuste analüüs täismahus (PDF).

Monitooringu tulemuste analüüs peatükkide kaupa:

Sissejuhatus (PDF)

Peatükk 1: Kodakondsus, kodanikuühiskond ja rahvussuhted (PDF)

Peatükk 2: Haridus ja noored (PDF)

Peatükk 3: Tööturg (PDF)

Peatükk 4: Keelepraktikad, kollektiivne identiteet ja mälu (PDF)

Peatükk 5: Meedia ja infoväli (PDF)

Peatükk 6: Tallinna ja Ida-Viru eripärad lõimumise kontekstis (PDF)

Peatükk 7: Lõimumisprotsessi tulemuslikkus ja sihtrühmad: klasteranalüüs (PDF)

Peatükk 8: Uusimmigrantide kohanemine Eestis (PDF)

Peatükk 9: Järeldused ja soovitused (PDF)

Lisa: Metoodika (PDF)

Viimati uuendatud: 14. mai 2019