Raamatukogude rahastamine

 

Rahvaraamatukogu seadus sätestab, et raamatukogusid rahastatakse nende omandivormi järgi – riigi- või kohaliku omavalitsuse eelarvest, annetustest, põhitegevusega seotud tasulistest teenustest või laekumistest sihtasutustelt ja -kapitalidelt jne.

Kultuuriministeerium toetab raamatukogusid tegevustoetustega. Riik toetab rahvaraamatukogudesse eesti keele ja kultuuri seisukohast oluliste teavikute soetamist ning maakonna keskraamatukogu neljale töötajale töötasu maksmist, kuna iga keskraamatukogu koordineerib maakondlikku raamatukoguteenindust. Toetuste määramist reguleerib Rahvaraamatukogudele riigieelarvest finantseeritavate kulude jaotamise kord.

Lisavõimalus raamatukogu koolitusi ja uuenduslikke tegevusprojekte rahastada on Kultuuriministeeriumi toetusprogrammi „Raamatukogude arendamine“ avatud taotlusvoorud.

 

Viimati uuendatud: 14. mai 2019