Sa oled siin

Loomemajanduse arendamise toetusmeede

Loomemajanduse arendamise toetusmeede on ettevõtlusmeede, mille lõplik eesmärk on aidata nii alustavatel kui ka juba tegutsevatel loomeettevõtjatel turutingimustes majanduslikku edu saavutada.

 

Tegemist on struktuurivahendite rakenduskava ühe prioriteetse suuna ehk väikese ja keskmise suurusega ettevõtete arendamise ja piirkondade konkurentsivõime tugevdamiseks mõeldud meetmega. Lisaks panustab uus loomemajanduse arendamise meede „Eesti ettevõtluse kasvustrateegia 2014-2020“ eesmärkide täitmisesse.

Kultuuriministeerium on struktuurivahendite perioodil 2014-2020 loomemajandust arendava meetme rakendusasutus, kes hakkab koordineerima selle rahalise toe elluviimist loomemajandusvaldkonnas. Meedet mahus 20 miljonit eurot hakatakse rahastama Euroopa Regionaalarengu Fondist.

 

 

Loomemajanduse toetamise eesmärk

Loomemajanduse toetamise üks peamiseid eesmärke on soodustada kultuurivaldkonna ning ettevõtluse lähenemist. See pakub paljudele kultuuriga seotud inimestele võimaluse ennast ettevõtluse kaudu teostada.


Spetsiifilised eesmärgid

Meetme elluviimise eesmärkideks on siduda kultuuri- ja loomevaldkondades olevat potentsiaali ettevõtlusega, et:

 • soodustada uute konkurentsivõimeliste ärimudelitega ettevõtete juurdekasvu;
 • tõsta ekspordivõimekust;
 • luua teistele majandussektoritele loomemajanduse kaudu lisaväärtust ärimudelite, toodete ja teenuste ning müügi ja turunduse arendamisel. 

Loomemajanduse arendamise meetmest ja selle rakendamistest

Loomemajandamise arendamise meetme rakendusasutuseks on Kultuuriministeerium ja rakendusüksuseks on Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus (EAS). 

Seotud asutusteks on:

 

 

 

 

Võimalikud taotlejad

Loomemajanduse arendamise meetmest saavad avatud taotlusvoorudest toetust taotleda:

 • loomemajanduse valdkonnaga tegelevad ettevõtted ja organisatsioonid;
 • alustavad ja tegutsevad loomeettevõtjad;
 • teiste sektorite ettevõtted ja organisatsioonid.

Toetatavad tegevused:

 

 • loomemajanduse tugistruktuuride ja inkubatsiooni arendamine – alustavatele loomeettevõtetele suunatud tugitegevuste jätkutegevused;
 • loomemajanduse ekspordivõimekuse arendamine - valdkonna ekspordisuutlikkuse tõstmine, sh rahvusvahelistes võrgustikes osalemine ning rahvusvaheliste kontaktürituste korraldamine;
 • loomemajanduse sidumine teiste sektoritega – loomemajanduse sektori sidumine teiste valdkondadega konkurentsivõime suurendamiseks;
 • loomemajandusealase teadlikkuse tõstmine – loomemajandusega seotud võimaluste teavitustöö, eriti suurte ja juba eksportivate ettevõtete seas;
 • loomemajanduse taristu ja tehnoloogiad – valdkonnaga seotud infrastruktuuri ja tehnoloogilise suutlikkuse edendamine.
 

Loe ja vaata lisaks

 

 

Anu-Maaja Pallok
loomemajandusnõunik

Telefon 628 2234
anu-maaja.pallok@kul.ee

 

Viimati uuendatud: 18. jaanuar 2018