Etenduskunstid

Eesti kuulub teatriskäikude arvu poolest Euroopa tippu. 2016. aastal käidi Eestis teatris ligi 1,2 miljonit korra. See on märkimisväärne, kui arvestada, et Eestis elab 1,3 miljonit inimest.

Suurem osa Eesti etendusasutustest on aasta ringi tegutsevad institutsionaalsed teatrid, kel on oma teatrimaja ja püsiv kaader. Riik toetab etendusasutusi nende omandivormist olenemata. Riigilt saavad tegevustoetust 22 teatrit.
 
Eesti suurimad etendusasutused on Rahvusooper Estonia ja SA Teater Vanemuine.
 

Regionaalne katvus

Eestis on teater piirkonniti hästi kättesaadav. Kõigil elanikel on võimalik ligikaudu 50 km raadiuses oma elukohast etenduskunstidest osa saada. Seda võimaldab nii teatrite paiknemine üle Eesti kui ka riiklik toetusprogramm "Teater maal".
 
Teatristatistikat kogub Eesti Teatri Agentuur. Regulaarset ülevaadet Eesti teatrikunstist annab Eesti teatri festival Draama.

Rahvusooper Estonia "Tannhäuser" - parim lavastus 2013

 

Statistika

 

  • Teatrites töötab koosseisulisena üle 1700 inimese.
  • 2016. aastal külastas etendusasutusi  1 186 008 vaatajat.
  • Aastas etendub Eesti teatrites ligikaudu 450 lavastust
  • Uuslavastusi on aastas üle 200.
 

Seadused

 

Teatrikunsti institutsioonide tegevust reguleerivad peamiselt Etendusasutuse seadus ja Rahvusooperi seadus. 

Etendusasutuse seadus sätestab etendusasutuse mõiste ning etendusasutuse tegevuse korraldamise ja rahastamise ning etendusasutuse aruandluse alused. Etendusasutusena käsitletakse asutust, kes:
  • regulaarselt korraldab autorite ning esitajate loomingu avalikke esitusi etenduste ja kontsertide näol;
  • on töösuhtes loominguliste töötajatega;
  • kellel on loominguline juht ja loomenõukogu;
  • kes teavitab avalikkust etenduse või kontserdi toimumisest. 
Seadus reguleerib selliste etendusasutuste tegevust, kes tegutsevad riigi asutatud või osalusega sihtasutusena (sihtasutusena tegutsev etendusasutus) või omavalitsuse asutusena (munitsipaaletendusasutus). Eraõiguslikel juriidilistel alustel tegutsevate etendusasutuste (eraetendusasutus) tegevust reguleerib käesolev seadus niivõrd, kuivõrd see on seaduses nimetatud.
 
Kultuuriministeerium on käivitanud etendusasutuse seaduse uuendamise ja soovib muudatused seaduse muutmise eelnõus sõnastada 2018. aasta esimesel poolaastal.
 
Rahvusooperi seadus määratleb Rahvusooper Estonia kui avalik-õigusliku asutuse staatuse.
 
 
 

Teatrid Eestis

 

Avalik-õiguslik etendusasutus

 

 
Rahvusooper Estonia 

Eesti Tantsuagentuur

Ilmarine

Riigi asutatud või osalusega sihtasutused

Von Krahli Teater Tuuleveski
NO99 Theatrum Karlova teater / Emajõe Suveteater 
NUKU MTÜ R.A.A.A.M PolygonTeater
Ugala Teater Tartu Uus Teater Saueaugu Teatritalu
Teater Vanemuine Cabaret Rhizome Tallinna Kammerteater
Eesti Draamateater Kinoteater Miksteater
Vene Teater Vana Baskini Teater Piip ja Tuut Teater
Endla Teater (asutatud koos Pärnu linnaga)  Prem Productions  Tallinna Tantsuteater
Rakvere Teater (asutatud koos Rakvere linnaga)  Kell Kümme Fine 5 Tantsuteater

Munitsipaalteatrid

Teater Varius Tantsuteater Zick
Tallinna Linnateater Improteater Impeerium Banaanikala Projektiteater
Kuressaare Linnateater Eesti Improteater Tartu Üliõpilasteater

Erateatrid

Oma Lava Viljandi Nukuteater
Vaba Lava Raadioteater VAT Teater
Kanuti Gildi Saal Teater Kelm Must Kast

Sõltumatu Tantsu Ühendus

Teoteater Point
 

Tähtsamad partnerid

 

Eesti Teatriliit 
Koondab kutseliste teatritegelaste liite, ühendusi, seltse jts. Tegutseb ühel ajal nii katus- kui ka ametiühinguorganisatsioonina.

EETEAL ehk Eesti Etendusasutuste Liit 
Ühendab Eesti teatrijuhte ning kujundab kõigile etendusasutustele olulisi tegevusi ja algatusi ning suhtlust teiste kultuuriorganisatsioonidega. 

Eesti Väike- ja Projektiteatrite Liit
Esindab ja kaitseb väiketeatreid ning loob neile paremad võimalused projektiteatri tegemiseks.

Eesti Tantsunõukogu
Arendab Eestis tantsuvaldkonna institutsioonide ja organisatsioonide ühistegevust, seisab liikmete ja valdkonna ühiste huvide eest ning propageerib ja väärtustab Eesti tantsukunsti selle kõigis avaldusvormides.

Eesti Teatri Agentuur 
Vahendab teatrivaldkonda puudutavaid autoriõigusi, edendab eesti näitekirjandust, koondab ja edastab teatriinfot, tutvustab Eesti teatrit välismaal ning kogub ja publitseerib Eesti teatristatistikat. Samuti korraldab näidendivõistlusi.

Loomeliidud

Olulisemad alaliidud ja ühendused

 

Katre Väli
teatrinõunik

Telefon 628 2212
Katre.Vali@kul.ee

 

Viimati uuendatud: 29. märts 2018