Audiovisuaal

Audiovisuaalvaldkond hõlmab endas nii filmikunsti kui meediateenuste valdkonda.

Kultuuriministeeriumi kunstide osakond koordineerib meediateenuste ja filmipoliitika õigusaktide, strateegiate, tegevuskavade ja teiste dokumentide ettevalmistamist. Samuti hõlmab kunstide osakonna tegevus meediateenuste, filmivaldkonna ning infoühiskonna sisuteenuste ja uute tehnoloogiate arengute analüüsimist ja ettepanekute tegemist.
 
 

Filmikunst

 

Kultuuriministeerium koordineerib filmipoliitika õigusaktide ja strateegiate välja töötamist, ent Eesti filmielu laiemalt korraldab riigi asutatud sihtasutus Eesti Filmi Instituut.


Loe lähemalt filmikunsti valdkonna kohta.

Ringhääling

 

Ringhäälingupoliitika kujundamine on Kultuuriministeeriumi vastutusala. Eestis täidab sõltumatu meediateenuste regulaatori rolli Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi haldusalas olev Tehnilise Järelvalve Amet.

Loe lähemalt ringhäälingu valdkonna kohta.

 

Mati Kaalep
audiovisuaalnõunik 

Telefon  6282 238 
Mati.Kaalep@kul.ee

 

Viimati uuendatud: 29. märts 2018