Sa oled siin

Eeldefineeritud projekt „Tegus ja nägus mõisakool“

Projekti nimi: Tegus ja nägus mõisakool
 
Projekti elluviija: Eesti Arhitektuurimuuseum, projektijuht Pille Epner
 
Projekti partner: Eesti Mõisakoolide Ühendus
 
Projekti kestus: 2013.-2015. aasta
 

Eeldefineeritud projekti eesmärk oli toetada programmi eesmärki – mõisate säilitamist läbi kasutuse ning läbi toetavate tegevuste tagada restaureerimis- ja arendusprojektide jätkusuutlikkus.
Projekt oli väga laiapõhjaline, selles osales 2/3 mõisakoolidest, paljud tegevused olid otseselt või kaudselt seotud ja toetasid  üksteist.

 

Projekti raames korraldati  2014. aastal koolitusprogramm "Mõisakoolide arendamine avatud külastuskeskusteks", milles osales 32 mõisakooli üle kogu Eesti (üle 125 inimese, meeskonda kuulusid nii kooli- ja omavalitsusetöötajad kui ka kohalikud ettevõtjad ja kogukonna esindajad). Programmi tulemusena valmisid koolide arendustegevuste kavad, mis hõlmasid visiooni, teenuseid, tegevuskava, turundusplaani ning finantse. Kõik nelja grupi kolm koolitusmoodulit ja jätkukoolitused toimusid erinevates mõisakoolides üle Eesti, andes seeläbi osalejatele võimaluse nii ise koolituspäeva ettevalmistamisel osaleda kui ka teiste kogemustest õppida.

2015. aastal toimus jätkukoolitusprogramm "Mõisakoolide nõustamine ärimudeli koostamiseks", mille läbis neljast mõisakoolist 30 inimest, mille kestel mõtestati lahti koolide väärtuspakkumine ja koostati neile ärimudelid.  Koolitusprogrammis osalenud koolid (osales 26 inimest) käisid õppereisil Läti mõisakoolides. Cumulus Consulting OÜ koostas hindamisraporti koolitusprogrammi mõjust ja mõisakoolide edasistest vajadustest.

Mõisakoolide õpetajate motiveerimiseks ja uute haridustoodete väljatöötamiseks ning kogemuste vahetamiseks mõisakeskkonna kasutamisel õppetöös korraldati mõisakoolide õpetajatele kuuel erineval ainevaldkonnal põhinevat õppepäeva "Mõis kui ammendamatu inspiratsiooniallikas"erinevates mõisakoolides üle Eesti, kus osales ca 150 õpetajat. Õppepäevade põhjal koostasid mõisakoolide õpetajad õppematerjali "Mõis kui ammendamatu inspiratsiooniallikas" neljas ainevaldkonnas, koos erinevate lisadega. Õppematerjalid on avalikult kättesaadavad Koolielu.ee ja moisakoolid.ee portaalidest. Õppematerjalide põhjal valmistasid kaheksa mõisakooli turismieksperdi nõustamisel õppekäikude paketid. Enne teistele Eesti koolidele reklaamimist korraldati vastastikused test-õppekäigud.

Restaureerimisprojektide ärakasutamiseks õppeplatvormina korraldati Hiiumaa Ametikooli tudengitele Vääna mõisas restaureerimisteemaline workshop (osalejaid 11).

13.11.2015 toimus Vääna Mõisakoolis rahvusvaheline konverents "Maakooli võimalus", kus osales 180 inimest, esinejaid oli Eestist, Norrast ja Lätist. Konverentsile eelnes seminariga mõisatuur 70 osalisele Vodjas, Arukülas ja Olustveres. Konverentsi raames avati Arne Maasiku fotonäitus Vääna mõisakooli restaureerimisest.

Mõisakoolidele loodi ühtne visuaalne identiteet, mis on kasutuses ka uuel kodulehel ja projekti jooksul valminud toodetel (näitus, trükis, õppematerjalid, helkurmärgid).
Valmis mõisakoolide uus ühine infokeskkond www.moisakoolid.ee koos kaardirakendusega. Keskkond toimib nii mõisakoolide omavahelise suhtlusplatvormina ja on suunatud ka mõisatest ja mõisakoolidest huvitatud külalistele, kajastab mõisakoolide ajalugu, tegevusi, seotud reisiplaane ja teenuseid.

Valmis näitus koos multimeediaprogrammiga mõisakoolide ajaloost, tänapäevast ja EMP mõisakoolide programmi tulemustest: "Mõisast kooliks. Mõis kui pärandi hoidja", mis oli avatud Eesti Arhitektuurimuuseumi keldris ja galeriil 20.06.-27.09.2015 ning Kohila vallamajas 7.12.-4.02.2016. Arhitektuurimuuseumi näitusel toimus mitmeid ekskursioone nii eesti, inglise kui ka vene keeles, näitusega kaasnes õppeprogramm lastele, läbi viidi mõisateemaline linnalaager 24.-26.08.2016. Multimeediaprogramm ehk virtuaalne näitus edaspidi nähtav moisakoolid.ee veebikeskkonnas.

Valmis trükis "Mõisast kooliks. Eesti mõisakoolide teejuht" (1000 eksemplari), mida jagati tasuta mõisakoolidele, raamatukogudele ning ajaloo-, arhitektuuri- ja mõisahuvilistele; trükis on kättesaadav Arhitektuurimuuseumis, Kultuuriministeeriumis ja Eesti Mõisakoolide Ühenduses. Trükise koostamise raames toimus jutukonkurss "Minu mõisakool" mõisakoolide õpilaste seas, võidulugu avaldati mõisakoolide trükises. Koostöös lasteajakirjaga „Täheke“ avaldati ka seal paar konkursile saadetud lugu.

Projekti tuleb hinnata väga edukaks – läbi erinevate tegevuste kaasati märkimisväärne osa erinevate mõisakoolide kogukonnast, tugevdati mõisakoolide identiteeti, tagati kohalikele elanikele kindlustunne nende kooli väärtuse ja jätkusuutlikkuse osa. Projekti raames toimus arvukalt avalikkusele suunatud ettevõtmisi, mis aitasid pöörata tähelepanu selle unikaalse hariduse ja kultuuripärandi kombinatsiooni väärtustele. Projekti raames valmis mitmeid erinevaid jätkusuutlikke teenuseid.

 
Kontakt
Pille Epner
Eesti Arhitektuurimuuseum, projektijuht
tel 6257004
 
 
Viimati uuendatud: 5. september 2017