Sa oled siin

Digitaalne kultuuripärand

Riigi hallatavates mäluasutustes on kokku üle 900 miljoni Eesti kultuuri jaoks olulise pärandi objekti. Praeguseks on nendest digiteeritud vaid umbes kümnendik. Digiteerimine on üks paremaid ja osadel juhtudel ka ainuke viis tagamaks, et pärand on säilitatud kõige sobivamal viisil ning tehtud kättesaadavaks võimalikult paljudele. 

 

Kultuuriministeeriumis valmis tegevuskava kultuuripärandi digiteerimiseks. Tegevuskava eesmärk on teha 2023. aastaks digitaalselt kättesaadavaks kolmandik meie mäluasutustes talletatavast kultuuripärandist ja uuendada mäluasutuste info hoidmise taristut.

Tegevuskava keskendub suures osas pärandile aastatest 1900 kuni 1940. Digiteeritakse dokumente, trükiseid, fotosid, filme ja esemeid. Eesmärk on teha võtmevalikuid kultuuripärandi seisukohalt, mitte digiteerida kogu kultuuripärandit.

Tegevuskava eesmärk on teha 2023. aastaks digitaalselt kättesaadavaks 3% dokumendipärandist, 32% esemepärandist, 60% nii filmi- kui ka fotopärandist ning 28% trükipärandist ehk kokku u 33% meie kultuuripärandist.

Projekti kogumaksumus on 9,02 miljonit eurot, millest 8,19 miljonit eurot on planeeritud Euroopa Liidu struktuurivahendite investeeringutest.

Tegevuskava valmis Kultuuriministeeriumi, Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi ning Haridus- ja Teadusministeeriumi koostöös.

 

Hetkel töös olevad digiteerimisprojektid:

 

Digitaalse kultuuripärandi nõukogu koosseis:

Piret Hartman - kultuurilise mitmekesisuse asekantsler; kultuuriväärtuste asekantsleri ülesannetes
Linnar Viik - E-riigi Akadeemia asutaja, E-riigi Akadeemia targa riigi
valdkonnajuht
Kristel Veimann - Eesti Rahvusraamatukogu teenuste juht
Toivo Jullinen - Rahvusarhiivi riigiarhivaari asetäitja
Lauri Leht - Rahvusarhiivi digitaalarhiivi direktor
Heiki Männik - Eesti Rahvusringhäälingu digiteerimise peaspetsialist
Mirjam Rääbis - Muinsuskaitseameti muuseumivaldkonna juht
Indrek Ibrus - Tallinna Ülikool, Balti filmi, meedia, kunstide ja kommunikatsiooni instituudi meediainnovatsiooni professor
Kristjan Oad - Haridus- ja Noorteameti õppekava ja õppevara osakonna juhataja

Martin Eessalu - Haridus- ja Teadusministeeriumi teadusosakonna nõunik
Mait Heidelberg - Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi side- ja riigi infosüsteemide asekantsleri nõunik
Margo Keerme - Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi riigi infosüsteemide osakonna nõunik
Siim Rohtla - Kultuuriministeeriumi kunstide osakonna audiovisuaalnõunik
Risto Raaper - Kultuuriministeeriumi IKT valdkonna juht
Marju Reismaa - Kultuuriministeeriumi kultuuriväärtuste osakonna muuseuminõunik
Ülle Talihärm - Kultuuriministeeriumi kultuuriväärtuste osakonna raamatukogunõunik
Kristiin Meos - Kultuuriministeeriumi kultuuriväärtuse osakonna raamatukogude peaspetsialist

 

Ülle Talihärm
raamatukogunõunik

Telefon 628 2244
Ulle.Taliharm@kul.ee

 

Viimati uuendatud: 19. jaanuar 2021