Sa oled siin

Digitaalne kultuuripärand

Riigi hallatavates mäluasutustes on kokku üle 900 miljoni Eesti kultuuri jaoks olulise pärandi objekti. Praeguseks on nendest digiteeritud vaid umbes kümnendik. Samas on digiteerimine üks paremaid ja osal juhtudel ainuke viis, kuidas teha kultuuripärand võimalikult paljudele huvilistele lihtsalt kättesaadavaks, tagades samas ainulaadsete pärandiobjektide säilimise.

 

Kultuuriministeeriumis valmis tegevuskava kultuuripärandi digiteerimiseks. Tegevuskava eesmärk on teha 2023. aastaks digitaalselt kättesaadavaks kolmandik meie mäluasutustes talletatavast kultuuripärandist ja uuendada mäluasutuste info hoidmise taristut.

Tegevuskava fookuseks on suures osas pärand aastatest 1900 kuni 1940. Digiteeritakse dokumente, trükiseid, fotosid, filme, kunsti ja esemeid.

Digiteeritud materjalide hulk mäluasutustes kasvab 2023. aastaks järgmiselt: dokumendid 3%, esemed 32%, filmid 60%, fotod 60%, kunst 55% ja trükipärand 28%. Samuti tehakse masinloetavaks umbes 1,2 miljoni objekti avaandmed.

Projekti kogumaksumus on 9,16 miljonit eurot, millest 8,28 miljonit eurot on planeeritud Euroopa Liidu struktuurivahendite investeeringutest.

Tegevuskava valmis Kultuuriministeeriumi, Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi ning Haridus- ja Teadusministeeriumi koostöös.

 

Digitaalse kultuuripärandi nõukogu koosseis:

Merilin Piipuu - Kultuuriministeeriumi kultuuriväärtuste asekantsler, esimees
Linnar Viik - E-riigi Akadeemia asutaja, E-riigi Akadeemia targa riigi
valdkonnajuht
Kristel Veimann - Eesti Rahvusraamatukogu teenuste juht
Toivo Jullinen - Rahvusarhiivi riigiarhivaari asetäitja
Lauri Leht - Rahvusarhiivi digitaalarhiivi direktor
Mirjam Rääbis - Muinsuskaitseameti muuseumivaldkonna juht
Indrek Ibrus - Tallinna Ülikool, Balti filmi, meedia, kunstide ja kommunikatsiooni instituudi meediainnovatsiooni professor
Kristel Rillo - Haridus- ja Teadusministeeriumi e-teenuste osakonna asejuhataja
Mait Heidelberg - Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi side- ja riigi infosüsteemide asekantsleri nõunik

Margo Keerme - Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi riigi infosüsteemide osakonna nõunik
Mati Kaalep - Kultuuriministeeriumi kunstide osakonna audiovisuaalnõunik
Indrek Reimand - Kultuuriministeeriumi infotehnoloogiaosakonna juhataja
Marju Reismaa - Kultuuriministeeriumi kultuuriväärtuste osakonna muuseuminõunik
Ülle Talihärm - Kultuuriministeeriumi kultuuriväärtuste osakonna raamatukogunõunik
Kristiin Meos - Kultuuriministeeriumi kultuuriväärtuse osakonna raamatukogude peaspetsialist

 

Ülle Talihärm
raamatukogunõunik

Telefon 628 2244
Ulle.Taliharm@kul.ee

 

Viimati uuendatud: 1. juuli 2019