Sa oled siin

Eesti ühiskonna integratsiooni monitooring 2017

Kultuuriministeeriumi, Balti Uuringute Instituudi ja Poliitikauuringute Keskuse Praxis esindajad esitlesid 12. juunil 2017. aasta Eesti ühiskonna integratsiooni monitooringu aruannet. Integratsiooni monitooring on Kultuuriministeeriumi tellitav lõimumisvaldkonna sõltumatu süvauuring, neist viimane viidi läbi 2015. aastal. Aruanne kajastab Eesti elanike rahvussuhteid ja identiteeti, tööturu, hariduse, väärtuste ja poliitilist eelistust, osaluse ja meediatarbimise valdkondi, aga ka uussisserändajate kohanemist.

 

 

 

“Eesti integratsiooni monitooring 2017” autorid tutvustasid koos ekspertidega uuringu tulemusi ja kutsusid ühiselt kaasa mõtlema kolmel avalikul aruteluseminaril:

“Mis on ühist ja erinevat eestlaste ning eestivenelaste riigiidentiteedis?”

“Varajase eestikeelse õppega alustamine – Eesti elanike ootused ja kuidas tegelikkus sellele järele jõuaks?”

“Eesti elanike rahvuslikud erinevused tööalases positsioonis ja töötasus”

"На какие тенденции развития указывает мониторинг интеграции
Эстонии 2017 г.?"
(PDF)

 

Aleksandr Aidarov
kultuurilise mitmekesisuse osakonna nõunik

Telefon 628 2226
Aleksandr.Aidarov@kul.ee

 
Viimati uuendatud: 14. mai 2019