Eduard Wiiralti nimelise stipendiumi valimiskomisjon

Eduard Wiiralti nimelise stipendiumi valimiskomisjoni ülesanne on hinnata stipendiumi saamiseks esitatud taotlusi ning teha ettepanek kultuuriministrile stipendiumi saaja määramiseks.

Komisjon juhindub oma töös kultuuriministri 3. juuni 2008. a määrusest nr 21 „Riigile pärimise teel üle läinud autoriõiguse ja autoriõigusega kaasnevate õiguste teostamisest saadud tasudest stipendiumi taotlemise ja maksmise kord“.

Stipendiumite määramise aluseks on ministri 13.11.2015 käskkiri nr 234.

Komisjon lähtub stipendiumi taotluste hindamisel järgmistest kriteeriumitest:

  • taotleja eelnev loominguline tegevus ja kunstnikupositsiooni isikupärasus;
  • stipendiumi kasutamise eesmärgid, taotluse motiveeritus;
  • akadeemilised tulemused.
Komisjon:
Maria-Kristiina Soomre - Kultuuriministeeriumi kunstide osakonna kunstinõunik, komisjoni esimees
Vano Allsalu - Eesti Kunstnike Liit
Kaarin Kivirähk - SA Kaasaegse Kunsti Eesti Keskus
Liina Siib - Eesti Kunstiakadeemia
Elnara Taidre - Eesti Kunstimuuseum
Kaspar Tamsalu - Kõrgem Kunstikool Pallas
Peeter Talvistu - Tartu Kunstnike Liit

Viimati uuendatud 15.11.2020