COVID tervisetõend

Alates 14. juunist saab korraldada üldistest nõuetest suurema osalejate arvuga üritusi, kui neil osalevad üksnes negatiivse testitulemusega, COVID-19 haiguse läbi põdenud või selle vastase vaktsineerimiskuuri läbinud inimesed. Siit leiab juhised tervisetõendi kohaldamisalale ning suurüritusel osalejale ja korraldajale.

Tervisetõendi kohaldamisala


Tervisetõendit on võimalik kohaldada sündmustele, üritustele, tegevusetele ja teenustele. Tõend võimaldab  kõigi osalejate nakkusohutuse kontrolli puhul siseruumis osaleda kuni 3000 inimesel (muidu 600), välialal kuni 9000 inimesel (muidu 1000) ühe üritusepäeva kohta ilma ruumi täituvusprotsendita (praegu kehtivate piirangute juures on see 50%).

Tervisetõendi kasutamine käivitub alates 14. juunist 2021.

EL COVID-19 digitõend, Allikas: TEHIK

Millised on suurürituse külastaja võimalused?  

  • Teenust saavad vabalt tarbida  COVID tõendi esitajad, kes on vaktsineerimiskuuri lõpetanud (kuni üks aasta peale vaktsineerimise lõppu, kusjuures viimasest doosist peab olema möödas tootja poolt märgitud aeg või on see korraldajatele teada) või COVID-19 haiguse läbi põdenud (kuni 6 kuud peale läbipõdemist); 
  • PCR test (mitte rohkem kui 72 enne üritusel osalemist);
  • Antigeeni test (mitte rohkem kui 24 tundi enne üritusel osalemist);
  • COVID-19 haiguse läbi põdenud, kel on vaktsineerimine pooleli (kuni üks aasta peale vaktsineerimise lõppu).

Milline on korraldaja vastutus?

Korraldaja peab kontrollima COVID tõendi (digitaalselt, paberil) ehtsust, kehtivust, maksimaalse kaitse saabumist ja tuvastama tõendi esitaja isikusamasuse. 

Korraldaja peab tagama antigeeni kiirtesti tegemise võimaluse kohapeal tegevusluba omava tervishoiuteenuse osutaja poolt külastajatele, kel ei ole tervisetõendit. 


Keda kasutada tervishoiuteenuse pakkujana testide tegemisel?

Tervishoiuteenuse osutajaks on meditsiiniettevõtted ning -personal, kel on vastav tegevusluba. Tervishoiuteenuse osutajate nimistu leiab siit.

Tervishoiuteenuse osutaja peab tagama tavapärase teenuse osutamise vastavalt Tervishoiuteenuse korraldamise seadusele, sealhulgas tavapärase toimingute dokumenteerimise. 
 

Kontakt

Taaniel Raudsepp

kunstide asekantsler