Rahvusvaheline koostöö

Kultuuriministeeriumi ülesanne on edendada Eesti kultuuri rahvusvahelistumist, arendada riikidevahelisi kultuurisuhteid ja -diplomaatiat ning osaleda kultuuri- ja spordipoliitikate kujundamisel rahvusvahelistes organisatsioonides. Eestil on ligi 50 kultuurikoostöölepet ja ühist programmi riikidega üle maailma. Samuti osaleb Eesti rohkem kui 15 rahvusvahelises organisatsioonis, foorumis või koostööprogrammis.

Eesti kultuuriesindajad välisriikides

Eesti kultuuriesindajate peamine ülesanne on tutvustada Eesti kultuuri ning hoida ja edendada kahe maa vahelisi kultuurisuhteid. Kultuuriesindajad töötavad Eesti saatkondades Berliinis, Brüsselis, Helsingis, Londonis, Moskvas ja Pariisis ning kultuurireferent New Yorgis. 

Peale kultuuriesindajate tutvustavad Eesti kultuuri maailmale Eesti Instituudi esindused Budapestis ja Helsingis. Brüsseli saadiku ülesannete hulka kuulub ka Eesti huvide esindamine Euroopa Liidus Kultuuriministeeriumi pädevusse kuuluvates küsimustes. Pariisi saadikul tuleb peale kahepoolsete suhete arendamise esindada Eestit ka UNESCOs. 

Kultuuriesindajate kontaktid

Rahastamine

Rahvusvaheliste projektide jaoks annab riik raha toetusprogrammist "Eesti kultuur maailmas". See programm toetab projekte, mis soodustavad Eesti kultuuri rahvusvahelistumist ja kultuurieksporti, Eesti tutvustamist maailmas kultuuri kaudu ja võimaluste loomist Eesti loovisikutele. 

Lisaks kaasrahastab Kultuuriministeerium Euroopa Liidu kultuuriprogrammis osalevaid Eesti projekte.

Riikidevaheliste kultuurikoostöölepete tegevusi toetavad partnerriigid vastastikku – võõrustajariik katab üldjuhul vastuvõtukulud ja külalisriik oma sõidukulud. Kultuuriministeeriumi toetusi kombineeritakse teiste rahastusallikatega Eestis. 

Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus (EAS) toetab valdkondlikke arenduskeskusi, sh nende kultuurieksporti puudutavat tegevust. Samuti maksab rahvusvahelise koostöö toetusi Eesti Kultuurkapital.

Tähtsamad partnerid

Kultuuriministeerium arendab välissuhteid koostöös teiste ministeeriumide ning paljude asutuste ja organisatsioonidega, panustades sel moel riigi mainekujundusse ja kultuuriekspordi arengusse. 

Tähtsamad Eesti kultuuri tutvustajad välisriikides ja rahvusvahelise kultuurikoostöö tegijad on järgmised:

Kontakt

Kalmar Kurs

välissuhete osakonna juhataja

Viimati uuendatud 18.06.2021