Kommunikatsiooniosakond

Kommunikatsiooniosakond informeerib avalikkust ministeeriumi ja selle valitsemisala tegevusest ning vastutab ka organisatsiooni sisekommunikatsiooni eest. Lisaks korraldab Kultuuriministeeriumi kommunikatsiooniosakond erialaseid koolitusi ja muid sündmusi ministeeriumi valitsemisala asutuste kommunikaatoritele.
 • Meelis Kompus

  kommunikatsiooniosakonna juhataja

 •       +372 628 2262 
        +372 520 2318
 • meelis.kompus@kul.ee

Meelis Kompus vastutab Kultuuriministeeriumi kommunikatsioonikorralduse eest ja osaleb valitsuskommunikatsiooni koordinatsioonikogu töös. Eraldi tegeleb ta riigieelarve küsimustega, organisatsiooni puudutavaga ning koolituste planeerimisega.

 • Hannus Luure

  kommunikatsiooniosakonna nõunik

 •       +372 628 2271
        +372 526 1431
 • hannus.luure@kul.ee

Hannus Luure ülesanne on kommunikatsioon Kultuuriministeeriumi kunstide ja kultuurilise mitmekesisuse valdkonnas, samuti ministeeriumi välissuhete, kultuuriekspordi ja rahvusvahelistumise valdkonna teavitustöö.

 • Brita Tuuling

  kommunikatsiooniosakonna nõunik

 •       +372 628 2259 
        +372 527 6851
 • brita.tuuling@kul.ee

Brita Tuuling vastutab kommunikatsiooni eest Kultuuriministeeriumi kultuuriväärtuste ja spordi valdkonnas. Samuti on tema töö välisvahendite – lõimumis-ning loomemajandusmeede – kommunikatsioonitegevused.

 • Merily Remma

  kommunikatsiooniosakonna peaspetsialist

 •       +372628 2263
 • merily.remma@kul.ee

Merily Remma viib läbi Kultuuriministeeriumi igapäevast meediamonitooringut, koostab nädalainfot ning igakuist infokirja. Ta arendab ka ministeeriumi kodulehte ja siseveebi ning koordineerib ministeeriumi tõlketöid ja sündmuste korraldamist.

Viimati uuendatud 08.02.2021