Majandusteave

Siit lehelt leiab Kultuuriministeeriumi valitsemisala eelarved ja majandusaasta aruanded.

Eelarve

Kultuuriministeeriumi 2021. aasta eelarve kulud ja investeeringud kokku on 276,6 miljonit eurot.

Kultuuriministeeriumi peamised suunad 2021. aastal on laulu- ja tantsupeo protsessis osalevate kollektiivide juhtide palgatoetuse sisseseadmine, Eesti kultuuri ja keele valdkonna teadus- ja arendustegevuse toetamine, kodumaiste filmide toetamine, samuti muinsuskaitseobjektide korrashoid ning investeeringute tagamine olulistesse objektidesse.

2021. aasta kultuurieelarve prioriteetide kohta saab täpsemalt lugeda Kultuuriministeeriumi kodulehelt, riigieelarve koostamise ning selle liigenduse kohta saab lugeda Rahandusministeeriumi kodulehel.

Majandusaasta aruanded

Alates 2015. aastast riigiasutused eraldi majandusaasta aruandeid ei koosta. Riigi majandusaasta koondaruanded on kättesaadavad Rahandusministeeriumi veebilehel. Varem avaldati asutuse auditeeritud majandusaasta aruanne vastavalt riigieelarve seadusele. Riigikontrolli kontrolliaruannetega saab tutvuda Riigikontrolli kodulehel.

Raamatupidamise aruandeid kasvavalt kalendriaasta algusest saate vaadata saldoandmike infosüsteemist, mis asub aadressil https://saldo.fin.ee/. Aruannete vaatamiseks tuleb sisestada Kultuuriministeeriumi nimetus ning valida aruandeperiood, mida soovite vaadata.

Viimati uuendatud 15.02.2021