Kultuuriminister Tiit Terik

Tiit Terik on Eesti Vabariigi kultuuriminister alates 8. novembrist 2021. Ta kuulub Eesti Keskerakonda.

Töö- ja teenistuskäik

 • Aastatel 2019–2021 oli Tallinna Linnavolikogu esimees, samuti
  Eesti Linnade ja Valdade Liidu juhatuse esimees.

 • Aastatel 2016–2019 kuulus Riigikogu XIII kooseisu.

 • Aastatel 2013–2016 oli Tallinna Nõmme linnaosa vanem.

 • Aastatel 2007–2013 oli Tallinna Pirita linnaosa vanem.

 • Aastatel 2003–2007 oli SA Õpilasmalev juhataja.

 • Aastatel 2002–2013 oli MTÜ Pylades Laagrikeskuse juhatuse liige.

Haridus

Tiit Terik lõpetas 2016. a Tallinna Ülikooli riigiteaduste erialal magistriõppe.

Keelteoskus

Valdab eesti keelt emakeelena, lisaks inglise, vene ja soome keelt.

Organisatsiooniline kuuluvus

Terik astus 2007. aastal Eesti Keskerakonda. Terik on Kaitseliidu Harju Maleva liige.

Kultuuriminister Tiit Terik. Foto: Riigikantselei

Isiklik elu

 Tiit Terik sündis 15. juunil 1979 Tallinnas, on abielus ja kahe lapse isa.

Vabariigi Valitsuse pressikonverentsil osalemised

Riigikogu infotunnis osalemised

Kultuuriministri ametikohast

Kultuuriministri nimetab ametisse ja vabastab ametist peaministri ettepanekul Vabariigi President.

Varasemad kultuuriministrid

Vabariigi Valitsuse seadus

 • Kultuuriminister juhib Kultuuriministeeriumi tööd ja korraldab selle valitsemisalasse kuuluvaid küsimusi. Lisaks annab minister Vabariigi Valitsusele aru Kultuuriministeeriumi tegevusest ja esitab ettepanekuid ministeeriumi valitsemisala puudutavate küsimuste otsustamiseks.
 • Kultuuriminister kinnitab kultuuripärandisse kuuluvate objektide kultuurimälestiseks tunnistamise ja mälestiste hulgast väljaarvamise.
 • Kultuuriminister juhib Kultuurkapitali nõukogu ning kinnitab sihtkapitalide nõukogude koosseisud, näiteks Rahvakultuuri sihtkapitali nõukogu.
 • Kultuuriminister kinnitab ametisse ministeeriumi valitsemisalas olevate valitsusasutuste juhid ning ministeeriumi asekantslerid ja osakondade juhatajad.
 • Kultuuriminister esitab valitsusele ettepanekuid ministeeriumi eelarve ning vajadusel lisaeelarve kohta. Ühtlasi otsustab ta eelarvevahendite kasutamise ning jälgib eelarve täitmist. Minister kinnitab riigieelarvest lähtudes ka ministeeriumi valitsemisalas olevate riigiasutuste eelarved.
 • Kultuuriminister otsustab ministeeriumi hallatavate riigiasutuste moodustamise ja kinnitab nende põhimäärused, struktuuri ja töökorralduse.

Viimati uuendatud 08.11.2021