Kultuuriministeerium
Pealehele

Ministeerium
Valdkonnad
Eesti Kultuur
Õigusloome
Uudised
Kontakt
Sisukord
Kontakt

Üldkontakt
Kontaktandmed
Ministri vastuvõtuajad
Tagasiside
Teabenõudevorm
Asukoha kaart
Hoone ja ajalugu
Kultuuriministeeriumi logo


Kultuuriministeerium
Suur-Karja 23
15076 Tallinn

üldtelefon: 628 2250
valvelaud: 628 2222
faks: 628 2200
e-post:  minkul.ee
http://www.kul.ee/

Ministeeriumi töötajate kontaktandmed

Kultuuriministeeriumi tööaeg on E-R 8.30 - 17.00
Ministeeriumi valvelaud töötab E-R 8.15 - 17.15


Kultuuriministeeriumi rekvisiidid

Registrikood: 70000941

Kultuuriministeeriumi arvelduskonto: 10220027689012
saaja: Rahandusministeerium
viitenumber: 1200001950

Kultuuriministeerium on liitunud eArvekeskuse süsteemiga. Sellest tulenevalt on võimalik ministeeriumile arveid saata  kolmel erineval viisil:

  1. e-arve eArvekeskusesse;
  2. pdf-arve aadressil rmpkul.ee;
  3. paberarve posti teel, NB! sellisel juhul kasutada spetsiaalset postiindeksit 15510.


Pöördumine Kultuuriministeeriumi poole

Kultuuriministeeriumi poole pöördumiseks saab esitada:

  • teabenõude;
  • märgukirja;
  • selgitustaotluse.

Palume tähele panna! Paberkandjal pöördumisel tuleb ära tuua pöörduja ees- ja perekonnanimi ning kontaktandmed (postiaadress). Elektrooniliselt esitatud pöördumised tuleb esitada digitaalselt allkirjastatuna.

Nõuetele mittevastavad pöördumised võtab Kultuuriministeerium teadmiseks ja neile ei vastata.

Teabenõue

Teabenõue on isiku poolt teabevaldajale esitatud taotlus avaliku teabe saamiseks, järgides avaliku teabe seaduses sätestatud korda.

Teabenõude vormi leiab siit.

Teabenõudele vastatakse hiljemalt 5 tööpäeva jooksul.

Mitte iga pöördumine ei ole teabenõue. Avaliku teabe alla ei kuulu märgukirjad, selgitustaotlused, avaldused jms. 

 

Märgukiri

Märgukiri on isiku pöördumine, millega isik:

  • teeb ministeeriumile ettepanekuid asutuse või organi töö korraldamiseks või valdkonna arengu kujundamiseks;
  • annab ministeeriumile teavet.

Märgukirjale vastatakse hiljemalt 30 päeva jooksul alates kirja registreerimisest.

 

Selgitustaotlus

Selgitustaotlus on isiku pöördumine, milles isik:

  • taotleb ministeeriumilt teavet, mille andmiseks on vajalik ministeeriumi käsutuses oleva teabe analüüs, süntees või lisateabe kogumine;
  • taotleb tasuta selgitusi ministeeriumi välja töötatud õigusaktide või nende eelnõude, asutuse tegevuse aluseks olevate õigusaktide ja asutuse pädevuse kohta.

Selgituskirjale vastatakse hiljemalt 30 päeva jooksul alates kirja registreerimisest.

 
Viimati uuendatud: 22. aprill 2013