Tere tulemast!
Viis viimati lisatud lahendit

Tere tulemast kasutama esimest eestikeelset intellektuaalse omandi alaste kohtulahendite andmebaasi!

Andmebaas on mõeldud kasutamiseks autoritele, autorite seadusega kaitstud loometegevuse tulemuste kasutajatele, advokaatidele, kohtunikele, prokuröridele ja teistele juristidele, patendivolinikele, õigusteaduse õppejõududele, tudengitele ning kõigile asjahuvilistele. Andmebaasis leiavad kajastamist Eesti Vabariigi ringkonnakohtute ning Riigikohtu lahendid, samuti Euroopa Kohtu lahendid.

Kohtulahendid on liigitatud põhiliselt kaheks suuremaks lahenditegrupiks – autoriõigus (ja autoriõigusega kaasnevad õigused) ning tööstusomand. Andmebaasi kasutamist hõlbustab märksõnastik.

Käesolev andmebaas on sõltuvalt vastavast kohtupraktikast pidevalt täiendatav ja arendatav.

Andmebaas valmis Euroopa Liidu Phare projekti nr.2002/000-579.03.01 raames.

Eesti kohtute lahendid
Euroopa Kohtu lahendid
 
Otsi