Sa oled siin

Uuringud

 

 

Tööülesannete täitmiseks ja edasiste tegevussuundade planeerimiseks on Kultuuriminsteerium tellinud mitmeid uuringuid. Siin lehel on kättesaadavad Kultuuriministeeriumi tellimusel läbi viidud või kogutud uuringud ja info planeeritavate uuringute kohta.

 

KUNSTID

 

Loomemajandus

 • "Eestis toimuvate kultuuri- ja spordisündmuste regionaalse majandusliku mõju hindamine ning analüüs" (2012) (uuringu teostaja: Eesti Konjunktuuriinstituut)
 • "Eesti loomemajanduse potentsiaal ja arenguks vajalikud riiklikud toetusmeetmed" (2009) (teostajad: Eesti Tuleviku-uuringute Instituut ja Tallinna Ülikooli Eesti Humanitaarinstituut)
  • Lõppraport (PDF)
  • Lisa 1 (PDF)(küsimustik)
  • Lisad 2-18 (PDF) (loomevaldkondade erialaliidud, intervjuu küsimustik, intervjueeritud eksperdid, loomemajandusega seostuvad algatused riigi tasandil, loomemajandusega seostuvad algatused kohalikul tasandil jpm).
  • Eesti loomemajanduse olukorra uuring ja kaardistus (2013) (Konjuktuuriinstituut)

  Teater

  Kultuuritarbimise uuringud

   

  Meedia

   

  LÕIMUMINE

    

    

   KULTUURIVÄÄRTUSED

    

   Muinsuskaitse

    

   Rahvakultuur

    

    

   SPORT

    

   Viimati uuendatud: 4. september 2017