Sa oled siin

Kultuuriministeeriumis hakatakse välja töötama loomemajanduse meetme tingimusi

9. aprill 2014 - 0:00

9.04.2014

Kultuuriminister Urve Tiidus moodustas töögrupi, kes hakkab välja töötama loomemajandusmeetme toetuste andmise tingimusi. Perioodi 2014-2020 ühtekuuluvuspoliitika fondide meetme „Loomemajanduse arendamine“ esimene taotlusvoor avaneb eelduste kohaselt aasta lõpus.

Töögruppi kuuluvad ministeeriumi finantsosakonna arendusjuht Merle Männik, finantsosakonna välisvahendite ekspert Eduard Odinets, õigus- ja varahaldusosakonna õiguse peaspetsialist Kadri Kilvet, Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi majandusarengu osakonna ettevõtluse talituse nõunik Piret Potisepp, Rahandusministeeriumi riigieelarve osakonna peaspetsialist Joonas Pärenson, Siseministeeriumi regionaalarengu osakonna regionaalpoliitika büroo nõunik Madis Kaldmäe, Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse ettevõtlus- ja innovatsioonikeskuse koordinaator Anu-Maaja Pallok ja Eesti Konjunktuuriinstituudi direktor Marje Josing. Töögruppi juhib Kultuuriministeeriumi kunstide asekantsler Raul Oreškin.

„Ettevõtluse kasvustrateegias, millest uue perioodi ettevõtluspoliitika lähtub, räägitakse loomemajandusest kui väiksest ja arendamist vajavast valdkonnast. Nutika spetsialiseerumise strateegias on küll äramärgitud valdkonna võime lisandväärtust tõsta, aga seda väga kitsas mahus,“ iseloomustas Raul Oreškin valdkonna arengudokumente. „Loomemajanduse potentsiaal on seega laiemalt ettevõtluses veel siiski märkamata ning meetme uuel perioodil püüamegi seda lõhet vähendada, soovides luua toimivaid sildasid loomemajanduse ja muu ettevõtluse vahel,“ märkis ta.

Töörühma ülesanne on koostada loomemajanduse meetme toetuse andmise tingimused avatud taotlemiseks ja programmilisteks tegevusteks. Loomemajanduse meetme avatud taotlemise määruste eelnõud tuleb kultuuriministrile esitada hiljemalt 20. juunil ning programmipõhiste tegevuste käskkirja eelnõu hiljemalt 24. oktoobriks.

Töögrupp koguneb Kultuuriministeeriumis esimest korda kolmapäeval, 9. aprillil, et viia end kurssi senitehtuga ja kinnitada määruste väljatöötamise tegevuskava.

Kultuuriministeerium on struktuurivahendite perioodil 2014-2020 loomemajandust arendava meetme rakendusasutus, kes hakkab koordineerima selle rahalise toe elluviimist loomemajandusvaldkonnas. Meedet mahus 20 miljonit eurot hakatakse rahastama Euroopa Regionaalarengu Fondist.

Veel uudiseid samal teemal

Kultuuriminister Indrek Saar. Foto: Riigikantselei
23.05.2018|Kultuuriministeerium

Saar: uuel eelarveperioodil peab Euroopa Liidu kultuurirahastus olema võrdselt ligipääsetav

Kultuuriminister Indrek  Saar osaleb täna, 23. mail Brüsselis toimuval Euroopa Liidu kultuuri- ja spordinõukogul. Liikmesriikide kultuuriministrite kohtumisel arutletakse, kuidas uuel eelarveperioodil kultuuri paremini siduda teiste Euroopa Liidu poliitikavaldkondadega. Pärastlõunal toimuval spordiministrite kohtumisel arutatakse spordi kommertsialiseerumisest tingitud probleemide üle.

 

21.05.2018|Kultuuriministeerium

Avanes 2018. aasta taotlusvoor „Euroopa Liidu programmi "Loov Euroopa" kultuuri alaprogrammis osalevate Eesti projektide kaasrahastamine”

Taotlusvooru eesmärgiks on eesti kultuuri rahvusvahelistumine ja jätkusuutlike väliskontaktide loomine Eesti kultuuriasutuste osalemise kaudu Euroopa Liidu programmi „Loov Euroopa“ kultuuri alaprogrammis. Taotluste esitamise tähtaeg on 5. juuni 2018.