Sa oled siin

Kultuuriministeerium ootab tagasisidet loomemajanduse arendamise meetmemääruse eelnõule

24. september 2014 - 17:21
Loomemajanduse arendamise toetusmeedet tutvustav infopäev Noblessneri kvartalis. Foto: Eve Rand
24.09.2014

Kultuuriministeerium esitas osalusveebi avalikuks aruteluks loomemajanduse arendamise meetme määruse eelnõu, millele oodatakse arvamusi ja ettepanekuid kuni 14. oktoobrini. Ühtlasi tutvustas ministeerium täna Noblessneri kvartali jahtklubis lähemalt toetusmeetme tausta.
 
Kultuuriministeeriumi loodud töögrupp on välja töötanud määruse eelnõu, mis sätestab Euroopa Regionaalarengu Fondist rahastatava loomemajanduse arendamise meetme „Loomemajanduse tugistruktuuride, ühisprojektide ja ekspordivõimekuse arendamise toetuse“ tingimused ja korra. 
 
„Tegemist on struktuurivahendite rakenduskava ühe prioriteetse suuna ehk väikese ja keskmise suurusega ettevõtete arendamise ja piirkondade konkurentsivõime tugevdamiseks mõeldud meetmega. Lisaks panustab uus loomemajanduse arendamise meede „Eesti ettevõtluse kasvustrateegia 2014-2020“ eesmärkide täitmisesse. Seega on tegemist ettevõtlusmeetmega, mille lõplik eesmärk on aidata nii alustavatel kui ka juba tegutsevatel loomeettevõtjatel turutingimustes majanduslikku edu saavutada,“ märkis Kultuuriministeeriumi kunstide asekantsler ja meetme välja töötanud töögrupi juht Raul Oreškin. „Täna esitasime määruse eelnõu avalikule arutelule, et saada huvigruppidelt tagasisidet meetme mõtte mõistmise kohta, dokumendis välja toodud tegevustele, aga ka sellele, kas ja kuidas kirjeldatud tingimused aitaksid loomemajandust paremini arendada ja toetaksid riiklikes strateegiates püstitatud eesmärkide saavutamist,“ lisas ta. 
 
Eelnõuga saab tutvuda ja seda kommenteerida kuni 14. oktoobrini osalusveebis osale.ee  ja Kultuuriministeeriumi kodulehel
 
Meetme eesmärk on siduda kultuuri-ja loomevaldkondades olevat potentsiaali ettevõtlusega, et soodustada uute ambitsioonikate ärimudelitega ettevõtete juurdekasvu. Samuti aitab meede arendada loomemajanduse ekspordivõimekust ja luua teistele majandussektoritele loomemajanduse abil lisaväärtust. Meetme tulemuslikkust hinnatakse selle põhjal, kuivõrd kasvab eksportivate ja jätkusuutlike ettevõtete arv ning suureneb tulu nii töötaja kui ka ettevõtte kohta loomemajanduse sektoris võrreldes Eesti keskmisega.
 
Meede sisaldab mitut tegevussuunda ning nende raames saavad toetust taotleda nii loomemajanduse tugistruktuurid kui üksikud ettevõtjad. Tingimus on see, et lõppkokkuvõttes peavad nii-öelda kasusaajateks olema kas loomemajanduse valdkondades või nende sidusvaldkondades tegutsemist alustavad ettevõtjad, kasvuettevõtjad ja teistes valdkondades tegutsevad ettevõtjad, kes kasutavad loomesektori teenuseid. Kuigi põhirõhk on jätkuvalt ühisprojektide toetamisel, saavad meetmest oma ekspordivõimekuse kasvatamiseks toetust taotleda ka ambitsioonikad ja rahvusvahelisele turule orienteeritud loomeettevõtjad.  
 
Kultuuriminister allkirjastab määruse oktoobri lõpus või novembri alguses, eelnevalt peab eelnõu läbima veel ametliku, ministeeriumide vahelise kooskõlastuse. 
 
Loomemajandus on Euroopa Liidu üks viimaste aastate prioriteete. Loomeettevõtluse arendamise tähtsust on rõhutatud nii 2009. aastal Euroopa Komisjoni välja antud rohelises raamatus kui ka 2012. aastal teatises kultuuri- ja loomesektori edendamisest ühenduse majanduskasvu ja tööhõive heaks. Sellest tulenevalt suunatakse Eesti loomemajanduse sektori arendamisse Euroopa Regionaalfondist perioodil 2014-2020 kokku 20 miljonit eurot, millele lisandub projektide elluviijate omafinantseering. Sellest 16,1 miljonit eurot on ette nähtud käesoleva määruse eelnõus kirjeldatud tegevuste elluviimiseks ja tulemuste saavutamiseks.
 
Kultuuriministeerium on struktuurivahendite perioodil 2014-2020 loomemajandust arendava meetme rakendusasutus, kes hakkab koordineerima selle rahalise toe elluviimist loomemajandusvaldkonnas. Meetme avatud taotlemise esimene voor toimub eelduste kohaselt 2015. aasta alguses. 
 
Loe lisaks loomemajanduse meetmest siit
 
 
 

Veel uudiseid samal teemal

29.03.2017|Kultuuriministeerium

Kolmas Disainibuldooser hakkab müttama tööstusettevõtetes

Eesti Disainikeskuse eestvõttel ja EASi toetusel käivitub tänavu kevadel juba kolmas Disainibuldooser, mis seekord keskendub tööstusettevõtetele. Mida kujutab endast Disainibuldooser, mis kasu ettevõtted võivad sellest loota ja kuidas on läinud varasemates programmides osalenutel, räägib Kultuuriministeeriumi infokirjas Eesti Disainikeskuse projektijuht Pille-Liis Milvere.

30.11.2015|Kultuuriministeerium

Loomesektorit julgustatakse koostööle teiste sektoritega

Täna, 30. novembril avas EAS loomemajanduse arendamise meetmes uue tegevuse „Loomemajanduse sidumine teiste sektoritega“, mis on suunatud loomemajanduse ja teiste majandussektorite koostööprojektide elluviimisele.