Sa oled siin

Konkurss Eesti Rahva Muuseumi direktori ametikohale

20. juuli 2017 - 15:54
ERM. Foto: Arp Karm
ERM. Foto: Arp Karm

Seoses Eesti Rahva Muuseumi direktori tähtajalise töölepingu lõppemisega kuulutab Kultuuriministeerium välja avaliku konkursi Eesti Rahva Muuseumi direktori leidmiseks.

Direktor vastutab muuseumi igapäevase töö ja strateegilise juhtimise eest. Oluline ülesanne on muuseumi sisulise ning majandustegevuse lühi- ja pikaajaline planeerimine ning kavandatu elluviimine.


Kandideerimise eelduseks on:

  • kõrgharidus;
  • eelnev juhtimiskogemus vähemalt 3 aastat;
  • muuseumi- või kultuuripärandi valdkonna tundmine;
  • muuseumi juhtimiseks vajalike õigusaktide tundmine, majandusalased üldteadmised ning teadmised riigiasutuse eelarve koostamisest;
  • eesti keele ja vähemalt ühe võõrkeele valdamine;
  • hea suhtlemis- ja väljendusoskus.

Ametikohale kandideerijal palume esitada järgmised dokumendid:

  • motiveeritud avaldus;
  • elulookirjeldus;
  • kõrgharidust tõendava dokumendi koopia;
  • tegevuskava Eesti Rahva Muuseumi arengust aastatel 2018-2022 (kuni 2 lk).

 

Tööle asumise aeg:
22. jaanuar 2018. 

Konkursi aluseks on kultuuriministri 07.07.2017 käskkiri nr 63 (DOC). Konkursi võitja kohta teeb otsuse kultuuriministri 29. septembri 2017 käskkirjaga kinnitatud komisjon (PDF). Komisjon lähtub otsuste tegemisel Kultuuriministeeriumi hallatavaks riigiasutuseks oleva riigimuuseumi juhi kandidaadile esitatavad nõuded ja avaliku konkursi läbiviimise korrast.

Konkursi võitjaga sõlmitakse tööleping kuni viieks aastaks. 
Töökoht asub Tartus.
Dokumendid palume esitada hiljemalt 30. septembril 2017 e-posti teel digitaalselt allkirjastatuna aadressil konkurss@kul.ee märgusõnaga “Eesti Rahva Muuseum”. 

Lisainformatsioon:
Mirjam Rääbis
muuseuminõunik
telefon 628 2335

 

Veel uudiseid samal teemal

Paavo Nõgene. Foto: Kultuuriministeerium
23.03.2018|Kultuuriministeerium

Kultuuriministeeriumi kantsler Paavo Nõgene suundub juhtima börsiettevõtet Tallink Grupp

Kultuuriministeeriumi kantsler Paavo Nõgene lahkub praegusest ametist ning suundub juhtima börsiettevõtet AS Tallink Grupp. Kantsler Nõgene jätkab Kultuuriministeeriumis 30. aprillini 2018.

22.03.2018|Kultuuriministeerium

Arutelu uue muinsuskaitseseaduse ja looduslike pühapaikade kaitse teemadel

Kultuuriministeeriumis toimus neljapäeval, 22. märtsil kohtumine, kus osalesid Eesti Metsa Abiks, Tartu Ülikooli looduslike pühapaikade keskuse, Taarausuliste ja Maausuliste Maavalla Koja ja Hiite Maja ja Keskkonnaministeeriumi esindajad. Arutati uue muinsuskaitseseaduse ja looduslike pühapaikade kaitse teemadel. Ühiselt kinnitati, et looduslikud pühapaigad on oluline ja väärtuslik osa Eesti elukeskkonnast. Kultuuriminister Indrek Saar palus seaduseeelnõu koostajatel kaaluda koosolekul ja kirjalikult esitatud ettepanekuid ajalooliste looduslike pühapaikade paremaks kaitsmiseks, et leida parim lahendus.