Sa oled siin

Uudised

09.10.2015|Kultuuriministeerium

Teisel poolaastal pälvis riikliku spordistipendiumi 76 sportlast

Kultuuriminister Indrek Saar kinnitas 76 sportlase 2015. aasta teise poolaasta riiklikud spordistipendiumid. Stipendiume jagatakse  sportlastele summas 65 940 eurot. Taotluste läbivaatamise käigus arvestas komisjon peamiselt sportlaste 2015. aastal saavutatud tulemusi rahvusvahelistel tiitli...
Indrek Saare ja Ding Wei kohtumine 8. oktoobril
07.10.2015|Kultuuriministeerium

Hiina asekultuuriministri Ding Wei visiit tihendab Eesti ja Hiina kultuurisidemeid

Neljapäeval, 8. oktoobril k.a saabub Eestisse visiidile Hiina Rahvavabariigi asekultuuriminister Ding Wei. Kõrge külaline kohtub kultuuriminister Indrek Saarega, tutvub kultuuri- ja haridusasutustega Tallinnas ja Tartus ning osaleb kultuuriüritustel. Aseminister külastab Eestit...
Kultuuriministeeriumi hoone
04.10.2015|Kultuuriministeerium

Kultuuriminister kohtub täna Jõgevamaa kultuuri- ja spordirahvaga

Täna, 5 oktoobril viibib kultuuriminister Indrek Saar visiidil Jõgevamaal, et kohtuda Põltsamaa, Jõgeva ja Peipsi piirkonna kultuuri- ja spordirahvaga ning  kohalike omavalitsuste esindajatega. Kohtumiste käigus arutatakse aktuaalseid kultuurivaldkonna küsimusi,  eelkõige seonduvalt 2016...
02.10.2015|Kultuuriministeerium

Loomemajanduse arendamise meetme kõik tingimused on jõustunud

Kultuuriminister Indrek Saar allkirjastas loomemajandusmeetme käskkirja, mis kinnitab toetuse andmise tingimused loomemajandusalase teadlikkuse tõstmiseks, teadmiste ja oskuste arendamiseks ning teiste sektoritega koostoime suurendamiseks. Samuti volitab käskkiri Ettevõtluse Arendamise Sihtasutust...
Kultuurminister Indrek Saar
02.10.2015|Kultuuriministeerium

Saar: Kääriku spordikeskuse väljaarendamine on endiselt prioriteet

Kultuuriminister Indrek Saar kohtub täna, 2. oktoobril Valgamaal mitmete kultuuri- ja omavalitsustegelastega; muuhulgas on teemaks Kääriku spordikeskuse arendamine. Minister teatas, et Kääriku kuulub endiselt spordivaldkonna prioriteetsete investeerimisobjektide hulka. „Kääriku spordikeskuse...
01.10.2015|Kultuuriministeerium

Tänasest saab taotleda treenerite tööjõukulude toetust 2016. aastaks

Tänasest, 1. oktoobrist kuni 31. oktoobrini saavad spordiklubid, spordikoolid ja spordialaliidud  taotleda treenerite tööjõukulude toetust 2016. aastaks spetsiaalselt selleks loodud veebikeskkonna kaudu. Toetusotsused selguvad ja väljamaksed tehakse hiljemalt 20. jaanuariks 2016....
Kultuuriministeeriumi hoone
30.09.2015|Kultuuriministeerium

Korralisel kohtumisel loovisikute esindusorganisatisoonidega tutvustatakse 2016. aasta kultuurieelarvet ja arutatakse kultuurivaldkonna aktuaalseid küsimusi

Täna, 30 septembril  toimub Kultuuriministeeriumis korraline kohtumine loomeliitude ja Kultuuri Koja esindajatega, et arutada  kultuurivaldkonna aktuaalseid küsimusi. Kohtumisel tutvustatakse loovisikute esindusorganisatsioonidele  valitsuskoalitsioonis kokku lepitud kultuurieelarvet...
28.09.2015|Kultuuriministeerium

Alates 1. oktoobrist k.a lahkub omal soovil ametist Kultuuriministeeriumi spordi asekantsler Tõnu Seil

Kultuuriministeeriumi kantsler Paavo Nõgene selgitas, et asekantsler Seil läks vastuollu nii seaduse kui ka eetiliste normidega. „Kultuuriministeeriumi plaanipärane audit tuvastas asekantsleri ametikohast tulenevate tööülesannete täitmise eest täiendava regulaarse lepingulise tasu saamise...
28.09.2015|Riigikantselei

Eesti kultuuriesindajana Helsingis alustab tööd Anu Kippasto

Välisministeeriumi atesteerimiskomisjon kinnitas Kultuuriministeeriumi ettepanekul Eesti uueks kultuuriesindajaks Helsingis Anu Kippasto. Kultuuriesindaja ametikohale Helsingis kandideeris kokku 19 inimest. Kultuuriministeeriumi kantsleri Paavo Nõgene sõnul oli konkurents tihe, kuid Anu Kippasto...
25.09.2015|Kultuuriministeerium

„Muukeelse info esitamisvõimekuse suurendamine“ täiendavate ettepanekute voor on nüüd avatud

2015. aasta kevadel, 8. aprillil kuulutas kultuuriminister välja Euroopa Sotsiaalfondist rahastatava meetme „Võimaluste loomine Eestis elavate ning ühiskonda vähelõimunud püsielanike aktiivse hõive ja ühiskondliku aktiivsuse suurendamiseks ja uussisserändajate kohanemise ja hilisema lõimumise...

Lehed