Sa oled siin

Toetuse taotlemise ja aruandluse vormid

Kultuuriministeerium jagab projektitoetusi, tegevustoetusi ja riigieelarvelisi investeeringutoetusi. Eraldi tegevustoetuse taotlemise erivormid on muuseumidel, teatritel ja raamatukogudel. Siit lehelt leiab ka loomeliitude toetuse vormi ja teatise vormi.

Toetuse taotlemiseks tuleb täita vastav vorm ning esitada see määratud tähtajaks Kultuuriministeeriumile. Kõik taotlused ja aruanded palume esitada Kultuuriministeeriumile digitaalselt allkirjastatuna aadressil min@kul.ee või paberkandjal postiga aadressil Suur-Karja 23, 15076 Tallinn.

Vormid

NB! Kultuuriministeeriumil on uued taotlus- ja aruandevormid. Vormide täitmiseks laadige palun vorm esmalt oma arvutisse ja kasutage viimast versiooni tasuta allalaetavast programmist Acrobat Reader.

Mac´i kasutajatel palume veenduda, et avate faili Acrobat Reader'iga (Open with > Acrobat). Vaikimisi avab Mac pdf-failid "Preview" programmiga, isegi siis kui te just laadisite arvutisse kõige viimase versiooni Adobe Acrobat'ist.

Lisainfot vormide kohta leiate SIIT.

Projektitoetus

 

 

  • Taotluse vorm (262.6 KB, PDF) (Palun kasutage uut Acrobat Readerit ja salvestage vorm enne täitmist oma arvutisse) 
  • Aruande vorm (1.03 MB, PDF) (Palun kasutage uut Acrobat Readerit ja salvestage vorm enne täitmist oma arvutisse)
  • Aruandevormi lisa (123.55 KB, PDF) (Palun kasutage uut Acrobat Readerit ja salvestage vorm enne täitmist oma arvutisse). Palume kasutada juhul, kui kuludokumentide nimekirjas on nimetusi rohkem kui aruandevormis selleks määratud ridu.

Tegevustoetus

 

 

 

Lepingu muutmise vorm

 

Valdkondlike toetuste erivormid

 

Kirjandus

 

Taotlusvoor "Eesti kirjandus"

 

 

 

Teater

Tegevustoetuse taotlemine: etendusasutused

 

Raamatukogud

Riigieelarvest rahvaraamatukogudele eraldatava teavikute soetamise toetuse kasutamine ja maakonnaraamatukogu töötaja kulude kasutamine.

Raamatukogude arendamine projektitoetus

 

Muuseumid

Tegevustoetuse taotlemine aastaks 2018: riigi sihtasutuse muuseumid, avalik-õigusliku isiku muuseumid, munitsipaalmuuseumid ja eramuuseumid

Kohustuslikud lisadokumendid (lisada taotlusele või teha kättesaadavaks veebis):

  • Lisa 1 – Muuseumi arengukava (vt näidis (84 KB, DOC))
Koos tegevustoetuse kavandatava kasutusaasta ja kolme järgmise aasta finantsplaaniga.
  • Lisa 2 – Tegevustoetuse kavandatava kasutusaasta detailne eelarve kululiikide kaupa
  • Lisa 3 – Tegevustoetuse kavandatava kasutusaasta tegevuskava: eesmärgid, kavandatud tegevused ja tulemused (s.h kavandatav külastajate arv ning näituste, haridusprogrammide, konverentside, seminaride ja teaduspäevade ning publiktsioonide plaan)
  • Lisa 4 – Muuseumi kogumispõhimõtted (vt juhend (PDF))

 
 
 

Loomeliidu toetus

 

Teatis

 

Riigieelarveline investeeringutoetus

 

Hasartmängumaksu Nõukogu vormid