Euroopa Majanduspiirkonna mõisakoolide programm 2009–2014

 

Euroopa Majanduspiirkonna finantsmehhanismi 2009–2014 programm "Mõisakoolid – säilitamine läbi kasutamise"

 

Riiklik huvi ja tähelepanu, ennekõike aga programmi silmatorkavad ja tunnustust väärivad tulemused olid eelduseks, et Euroopa Majanduspiirkonna Finantsmehhanismi kultuuripärandi korrastamiseks eraldatud rahad suunati  kahel järjestikusel perioodil (2004–2009 ja 2009–2014) mõisakoolidele.

2013. aastal avanes taotlemiseks Euroopa Majanduspiirkonna 2009-2014 toetustest rahastatav kultuuripärandi säilitamise ja väärtustamise programm, mis on suunatud mõisakoolidele. Vaata lisaks Euroopa Majanduspiirkonna toetuste veebilehelt.
 
Mõisakoolide ajalugu ulatub 1920. aastatesse, mil avati enam kui 200 kooli endistes mõisahoonetes. Hetkel on Eestis üle 60 mõisakooli, kus kohalikud koolid toimetavad igapäevaselt arhitektuurilise ja ajaloolise väärtusega prestiižsetes hoonetes.
EEA grants
 
Programm tegeles lisaks Eesti kultuuripärandimaastikul silmapaistvate koolide restaureerimise ja remondiga ka üha aktuaalsemaks muutuva jätkusuutlikkuse tagamisega.
 
Programmiga pakuti võimalusi edendada tegevusi, sh ka väikeettevõtlust, (kultuuri)turismi, koolitusi jms, mis hoiavad mõisa kohaliku elu keskusena.
 
Programm toetas ka partnerlussuhete loomist Norra, Islandi ja Liechtensteini partneritega.
 
Programmi partner - Norra Muinsuskaitseamet.
 

Programmi raames valmis mõisakoolide koduleht - moisakoolid.ee

 

 

Toetused

 

Mõisakoolide programmi elluviimise eest vastutas Kultuuriministeerium. Programmi elluviimist nõustas koostöökomisjon, kuhu kuulusid esindajad Norra Muinsuskaitseametist, Kultuuriministeeriumist, Haridus- ja Teadusministeeriumist ning Mõisakoolide Ühendusest. Vaatlejatena oli koostöökomisjoni kaasatud Norra Saatkond Eestis ja Rahandusministeerium.
 

Programmi eelarve oli jagatud järgmiselt:

 
  • restaureerimine 3,099,529 eurot (min 400,000 ja max 1,000,000 taotluse kohta, omaosalus min 15%).  
  • kahepoolne (Eesti-Norra) koostöö partnerite otsimiseks ja partnerlusprojektide, sh arendusprojektide ellukutsumiseks, mis tagavad pikaajalise koostöö, kogemuste vahetus 159,000 eurot.  
  • arendusprojektid mõisakoolide jätkusuutlikkuse tagamiseks, sh teenuste, loomemajanduse, väikeettevõtluse ja koostöö soodustamiseks 670,000 eurot (min 20,000 ja max 60,000 taotluse kohta, omaosalus min 10%).
  • eeldefineeritud projekt „Tegus ja nägus mõisakool“ –  kõiki programmi tegevusi toetav teavitus- ja haridustegevus, koolitused jne 324,705 eurot. Projekti viib läbi Eesti Arhitektuurimuuseum, partneriks on Eesti Mõisakoolide Ühendus.
 

Sündmused ja meediakajastus

 

 

Juhendid projektidele

 

 

Koolitused ja konverentsid

 
 

Projektipõhised koolitused

 

Kontaktide vahetamine ja koostöö tugevdamine Islandi, Liechtensteini ja Norra ning 15 abisaajariigi vahel:

 

 

 

Viimati uuendatud: 11. aprill 2017