Kunstiteoste tellimise seadus

Eestis kehtib alates 2011. aastast kunstiteoste tellimise seadus (KTTS), et tuua rohkem kunsti avalikku ruumi.

 

Seadus kehtestab põhimõtte, et avaliku otstarbega hoone ehitamise lahutamatu osa on hoonega sobiva kunstiteose või -teoste tellimine. Selle kaudu muutub avalik ruum esteetiliselt rikkamaks. Taoline kunstiteoste sihttellimine on mujal maailmas laialdaselt tuntud juba aastakümneid.

 

Käimasolevad kunstiteoste tellimise konkursid

Riigi Kinnisvara AS koostöös Terviseametiga kuulutas välja kunstikonkursi, millega soovitakse leida sobivaim kunstiteoste ideelahendus Tallinnas asuva uue Terviseameti hoone siseruumi. 

 

Kunstikonkursi raames otsitakse uue hoone siseruumi seinale kahte eraldiseisvat kunstiteost, mis peavad kas temaatikalt, tehnoloogialt või materjalikasutuselt moodustama ühtse terviku.

Teoste temaatika võiks kaudselt seonduda Terviseameti peamise missiooniga, milleks on “Tegutseme rahva tervise ja hea elukeskkonna nimel“, märgusõnadeks: loodus, tervis, roheline mõtteviis, kvaliteetne elukeskkond. Teoste  tõlgendusviis ja materjalikasutus ning kasutatavad tehnikad jäävad osaleja otsustada. 

Pärast kunstikonkursi võitja väljaselgitamist viib RKAS läbi väljakuulutamiseta läbirääkimistega hankemenetluse, et sõlmida võidutöö autori(te)ga leping teose tellimiseks ja paigaldamiseks summas 23 000 eurot, milles sisaldub ka autoritasu. Summale lisandub käibemaksukohuslaste puhul käibemaks.

Auhinnafondi suurus on kokku 500 eurot. Esimese koha saanud kavandi eest preemiat ei maksta, preemia sisaldub võitjaga sõlmitava hankelepingu maksumuses. Teise ja kolmanda preemia suurused on vastavalt 300 eurot ja 200 eurot.

Žüriisse kuuluvad:

  • Eesti Kunstnike Liidu esindajad Mari Roosvalt ja Inga Heamägi
  • Eesti Kunstiteadlaste ja Kuraatorite Ühingu esindajad Elnara Taidre ja Mait Väljas
  • Terviseameti peadirektor Tiiu Aro
  • uue hoone arhitekt Pelle-Sten Viiburg.

Osalemistaotluste ja kavandite esitamise tähtaeg on 9.september 2016 kell 11.00.

Konkursi võistlusjuhend ja selle juurde kuuluvad lisad leiate RKASi kodulehelt rubriigis „Alla siseriikliku piirmäära hanked ja kunstikonkursid". Eraisik, kellel registrikood puudub, saab konkursi juurde registreerimiseks kasutada isikukoodi.

Lisainfo:

Mari Emmus
Sisustus- ja kunstihangete projektijuht
Tel: +372 606 3472

 

 

Eesti Rahvusringhääling kuulutas välja kunstikonkursi, mille eesmärk on leida sobivaim Felix Moori skulptuur, bareljeef vm ruumiline kunstiteoss, mis paigaldatakse Eesti Rahvusringhäälingu rekonstrueeritud vana Raadiomaja (F. R. Kreutzwaldi 14 Tallinn) fassaadil asuvasse orva. 

 

Tellija soovib jätta teose kujutusviisi võimalikult vabaks. Kunstiteos võib olla nii traditsiooniline otse- või külgvaates bareljeef Felix Moorist kui ka orva visuaalselt ja ruumiliselt sobiv abstraktsem kaasaegse kunsti valdkonda kuuluv teos. Oluline on teose seos Felix Mooriga.

Pärast kunstikonkursi võitja väljaselgitamist viib Eesti Rahvusringhääling läbi väljakuulutamiseta läbirääkimistega hankemenetluse, et sõlmida võidutöö autoriga leping teose tellimiseks ja paigaldamiseks rahalises väärtuses 8 300 eurot (summale lisandub käibemaks).

Auhinnafondi suurus on kokku 1 800 eurot. Esimese koha saanud kavandi eest on preemia 1 000 eurot. Teise ja kolmanda preemia suurused on vastavalt 500 eurot ja 300 eurot.

Preemiad paneb välja Mart Relve, kes on ühtlasi Felix Moori tänuauhinna väljaandja.

Täiendavat infot ning fotomaterjali Felix Moorist on võimalik leida Eesti Ringhäälingumuuseumist

Žüriisse kuuluvad:

  • Eesti Rahvusringhäälingu esindaja Tiina Vilu-Demjanov (žürii esimees)
  • Eesti Kunstnike Liidu esindaja Mati Karmin
  • Eesti Kunstnike Liidu esindaja Mari-Liis Tammi
  • Eesti Kunstiteadlaste ja Kuraatorite Ühingu esindaja Katrin Kivimaa
  • Eesti Kunstiteadlaste ja Kuraatorite Ühingu esindaja Jane Teresk, kes on ühtlasi maja rekonstrueerimise arhitekt
  • Felix Moori tänuauhinna väljaandja Mart Relve

Osalemistaotluste ja kavandite esitamise tähtpäev on 07.09.2016 kell 10:00.


Konkursi võistlusjuhendi ja lähteülesande leiate Riigihangete Registrist.

Hanke nimetus: Kreutzwaldi 14 kunstiteose tellimise ideekonkurss
Avaldamise kuupäev: 29.04.2016
Hanke viitenumber: 173228

 

 

 

Maria-Kristiina Soomre
kunstinõunik