Kunstiteoste tellimise seadus

Eestis kehtib alates 2011. aastast kunstiteoste tellimise seadus (KTTS), et tuua rohkem kunsti avalikku ruumi.

 

Seadus kehtestab põhimõtte, et avaliku otstarbega hoone ehitamise lahutamatu osa on hoonega sobiva kunstiteose või -teoste tellimine. Selle kaudu muutub avalik ruum esteetiliselt rikkamaks. Taoline kunstiteoste sihttellimine on mujal maailmas laialdaselt tuntud juba aastakümneid.

 

Käimasolevad kunstiteoste tellimise konkursid

Eesti Rahvusringhääling kuulutas välja kunstikonkursi, mille eesmärk on leida sobivaim Felix Moori skulptuur, bareljeef vm ruumiline kunstiteoss, mis paigaldatakse Eesti Rahvusringhäälingu rekonstrueeritud vana Raadiomaja (F. R. Kreutzwaldi 14 Tallinn) fassaadil asuvasse orva. 

 

Tellija soovib jätta teose kujutusviisi võimalikult vabaks. Kunstiteos võib olla nii traditsiooniline otse- või külgvaates bareljeef Felix Moorist kui ka orva visuaalselt ja ruumiliselt sobiv abstraktsem kaasaegse kunsti valdkonda kuuluv teos. Oluline on teose seos Felix Mooriga.

Pärast kunstikonkursi võitja väljaselgitamist viib Eesti Rahvusringhääling läbi väljakuulutamiseta läbirääkimistega hankemenetluse, et sõlmida võidutöö autoriga leping teose tellimiseks ja paigaldamiseks rahalises väärtuses 8 300 eurot (summale lisandub käibemaks).

Auhinnafondi suurus on kokku 1 800 eurot. Esimese koha saanud kavandi eest on preemia 1 000 eurot. Teise ja kolmanda preemia suurused on vastavalt 500 eurot ja 300 eurot.

Preemiad paneb välja Mart Relve, kes on ühtlasi Felix Moori tänuauhinna väljaandja.

Täiendavat infot ning fotomaterjali Felix Moorist on võimalik leida Eesti Ringhäälingumuuseumist

Žüriisse kuuluvad:

 • Eesti Rahvusringhäälingu esindaja Tiina Vilu-Demjanov (žürii esimees)
 • Eesti Kunstnike Liidu esindaja Mati Karmin
 • Eesti Kunstnike Liidu esindaja Mari-Liis Tammi
 • Eesti Kunstiteadlaste ja Kuraatorite Ühingu esindaja Katrin Kivimaa
 • Eesti Kunstiteadlaste ja Kuraatorite Ühingu esindaja Jane Teresk, kes on ühtlasi maja rekonstrueerimise arhitekt
 • Felix Moori tänuauhinna väljaandja Mart Relve

Osalemistaotluste ja kavandite esitamise tähtpäev on 07.09.2016 kell 10:00.


Konkursi võistlusjuhendi ja lähteülesande leiate Riigihangete Registrist.

Hanke nimetus: Kreutzwaldi 14 kunstiteose tellimise ideekonkurss
Avaldamise kuupäev: 29.04.2016
Hanke viitenumber: 173228
 

SA Põhja-Eesti Regionaalhaigla kuulutas välja ideekonkursi kunstiteose hankimiseks, mis täiendaks Mustamäe meditsiinilinnaku avaliku ala sisekujundust. Tellitava kunstiteose märksõnadeks on loodus ja tervise rada. 

 

Kunstiteos peab olema Regionaalhaigla tegevusega ja meditsiinilinnaku arhitektuurilise tervikuga sobituv kujutava kunsti teos, mis on autori(te) originaallooming.

Kunstiteos peaks olema visuaalselt meeldejääv ja ei tohiks mõjuda raskepäraselt ega põhjustada negatiivseid emotsioone viidates haigustele ja muudele probleemsetele teemadele. Arvestada tuleb ka asjaoluga, et kunstiteosest lähtub laiendatava vestibüüli terviklik kujunduslahendus. Kunstiteos peaks haakuma meditsiinilinnaku keskseks kohaks olevas aatriumis paikneva juba loodud pargi kujundusliku kontseptsiooniga.

Laekunud töödest selgitatakse välja kolm parimat. Kolme parima töö esitajaid premeeritakse 3000 eurose preemiaga ja võimalusega osaleda ideekonkursi II etapis. Žüriil on õigus preemiate suurust muuta, kui auhinnaväärilisi töid on rohkem või vähem.

II etapis tuleb täiendada ideekavandit, täpsustada kunstiteose projekti tehnilise teostuse kirjeldusega ja valmistada makett. II etapis on tööde ettevalmistamiseks ja esitamiseks aega 60 päeva. Žürii poolt vastavalt konkursi tingimustele välja valitud kunstiteose teostajaga sõlmitakse hankeleping.

Ideekonkursi kavandite esitamise tähtaeg on 14. juunil 2016 kell 10.00.

Täpsema informatsiooni ideekonkursi kohta leiate SIIT.

Lisainfo:
Tõnu Talisainen
SA Põhja – Eesti Regionaalhaigla
Majandusteenistuse juhataja
50 62 784
6 172 015
 

Riigi Kinnisvara AS koostöös Rahvusarhiiviga kuulutas välja kunstikonkursi, millega soovitakse leida sobivaim kunstiteoste ideelahendus Tartus asuva uue Rahvusarhiivi hoone üldkasutatavas ruumis helikunsti teose tellimiseks. 

Välja kuulutatud kunstikonkursiga otsitakse Rahvusarhiivi uude hoonesse kohaspetsiifilist helikunsti teost, mis peab lähtuma originaalsest kontseptsioonist. See peab toetama üldkasutatavate ruumide atmosfääri luues sobiva akustilise fooni kooskõlas ruumide funktsioonide ja visuaalsete lahendustega. Helikunsti teos on kohaspetsiifiline autoriteos, mis võib, kuid ei pea olema installatiivne. 

Pärast kunstikonkursi võitja väljaselgitamist viib RKAS läbi väljakuulutamiseta läbirääkimistega hankemenetluse, et sõlmida võidutöö autoriga leping teose tellimiseks ja paigaldamiseks summas 35 000 eurot, milles sisaldub ka autoritasu. Summale lisandub käibemaksukohuslaste puhul käibemaks. Auhinnafondi suurus on kokku 525 eurot. Esimese koha saanud kavandi eest preemiat ei maksta, preemia sisaldub võitjaga sõlmitava hankelepingu maksumuses. Teise ja kolmanda preemia suurused on vastavalt 350 eurot ja 175 eurot. 

Žüriisse kuuluvad:

 • Eesti Kunstiteadlaste ja Kuraatorite Ühingu esindajad Maria Arusoo
 • Kati Ilves
 • Andreas Trossek
 • Tüüne-Kristin Vaikla, kes on samuti uue hoone üks sisearhitekte
 • Rahvusarhiivi uue hoone arhitektide esindaja Illimar Truuverk
 • Rahvusarhiivi filmiarhiivi direktor Eva Näripea.

Eksperdina osalevad žürii töös Rahvusarhiivi haldusdirektor Jaak Koiduaru, dirigent Tõnu Kaljuste, Kultuuriministeeriumi kunstinõunik Maria-Kristiina Soomre ja RKASi ehitusjuhtimisosakonna projektijuht Margus Männo

Osalemistaotluste ja kavandite esitamise tähtaeg on 07.06.2016 kell 11:00. 

Konkursi võistlusjuhend ja selle juurde kuuluvad lisad leiate RKASi kodulehelt rubriigis „Alla siseriikliku piirmäära hanked ja kunstikonkursid“. Eraisik, kellel registrikood puudub, saab hanke juurde registreerimiseks kasutada isikukoodi. 

 

Eesti Ajaloomuuseum kuulutas välja kunstikonkursi, millega soovitakse leida sobivaim kunstiteoste ideelahendus Tallinnas asuva Eesti Ajaloomuuseumi Maarjamäe suvemõisa (Pirita tee 56) pargi alale.

Konkursi raames otsitakse väliskulptuuride ideelahendust, mis peab olema äratuntavalt seotud Eesti filmilooga (välistamata seoseid maailmafilmiga ning filmi kui meediumi omapäraga) ja olema kooskõlas ümbritseva arhitektuuriansambliga. Loodavad väliskulptuurid on osa Maarjamäe välialast ja väliekspositsioonist, moodustades filmiallee tööpealkirjaga „Pääsukesest Oskarini“. Allee kulgeb nö. punase vaibana läbi Maarjamäe suvemõisa pargi Eesti Filmimuuseumi hooneni.  

Pärast kunstikonkursi võitja väljaselgitamist viib Eesti Ajaloomuuseum läbi väljakuulutamiseta läbirääkimistega hankemenetluse, et sõlmida võidutöö autoriga leping teoste tellimiseks ja paigaldamiseks rahalises väärtuses 65 000 eurot (summale lisandub käibemaks).
Auhinnafondi suurus on kokku 2000 eurot. Esimese koha saanud kavandi eest on preemia 1000 eurot. Teise ja kolmanda preemia suurused on vastavalt 600 eurot ja 400 eurot.

Žüriisse kuuluvad:

 • Eesti Kunstnike Liidu esindajad Edith Karlson ja Maiu Rõõmus
 • Eesti Kunstiteadlaste ja Kuraatorite Ühingu esindajad Karen Jagodin ja Kai Lobjakas
 • Eesti Ajaloomuuseumi esindajad Inge Laurik-Teder ja Maria Mang (esimees)

Osalemistaotluste ja kavandite esitamise tähtaeg on 01.06.2016 kell 15:00.

Konkursi võistlusjuhendi leiate SIIT (PDF) ja Maarjamäe väliala plaani SIIT (PDF).

Lisainfo:
Laura Kipper
Projektijuht
laura.kipper@ajaloomuuseum.ee
tel 56 215 787

 

 

 

Maria-Kristiina Soomre
kunstinõunik