Sa oled siin

Rahvusvähemuste kultuurinõukoda

Rahvusvähemuste kultuurinõukoda on kultuuriministeeriumi juures tegutsev nõuandev organ, mille eesmärk on esitada ettepanekuid Eesti rahvusvähemuste kultuurielu- ja tegevuse edendamiseks, aidata kaasa rahvusvähemuste kultuurielu ja -tegevuse edendamisele vastavalt Eesti Vabariigi õigusaktidele.

Nõukoja töökord on kinnitatud kultuuriministri 15. oktoobri 2014. a käskkirjaga nr 253
 

Rahvusvähemuste Kultuurinõukoja töökord

 
 
Nõukoja pädevusse kuulub seisukohtade avaldamine Eesti rahvusvähemuste kultuurielu ja -tegevuse edendamise küsimuses, sellega seonduvalt osalemine kultuuripoliitikaning lõimumisvaldkonna korraldamisesning vajadusel sellest tulenevate ettepanekute tegemine kultuuriministrile.
 

 

Nõukojal on õigus teha ettepanekuid ja esitada päringuid kultuuriministrile kui Vabariigi Valitsuse esindajale.

Nõukoja töövormiks on koosolek. Vajadusel võib koosoleku läbi viia e-posti teel. Korralised nõukoja koosolekud toimuvad vähemalt neli korda aastas.

Nõukoda koosneb kuni 40 liikmest ja liikmed nimetatakse kuni kolmeks aastaks. 

Nõukoja koosseis on kinnitatud kultuuriministri 15. oktoobri 2014. a käskkirjaga nr 253 ja muudetud kultuuriministri 6.02.2017 käskkirjaga nr 48.

Liikmed: 

 • Anne-Ly Reimaa - Kultuuriministeeriumi kultuurilise mitmekesisuse nõunik, nõukoja esimees
 • Aleksandr Dusman - Ida-Virumaa Integratsioonikeskus
 • Alla Jakobson - MTÜ Eesti Juudi Kogukond
 • Cecilija Rasa Unt - Eesti Leedulaste Ühendus
 • Ella Agranovskaja - N-Videopress OÜ
 • Ene Lukka-Jegikjan - Eesti Rahvuslik Folkloorinõukogu    
 • Galina Ivanova - MTÜ Vähemusrahvuste Liit Raduga
 • Halina-Kristina Kislatš - Eestimaa Poolakate Selts POLONIA
 • Hanon Barabaner - Vene Akadeemiline Selts     
 • Igor Jermakov - Kultuuriühendus Kirill ja Meffodi
 • Jana Stahl - Eestirootsi Kultuuri Sihtasutus
 • Laura Šmideberga - Läti Rahvuskultuuri Selts Eestis
 • Maire Petrova - Eesti Ingerisoomlaste Liit
 • Manuk Ivanjan - Eesti Armeenia Rahvusühing
 • Marina Jerjomina - Mittetulundusühing Stuudio Joy
 • Marina Tee - Eesti Vene Kultuurikoda Mittetulundusühing
 • Natalia Abrosimova - Eesti Soome-Ugri Rahvuste Ühendus
 • Natalja Zenchenko - Vene Loominguliste Kollektiivide Ühing Kalinka Eestis
 • Niina Savinova - Eestimaa Valgevenelaste Assotsiatsioon
 • Nijazi Gadžijev  Mittetulundusühing Eesti Aserbaidžaani Kultuurikeskus Ajdan
 • Oleg Nesterenko - Tartu Linna Slaavi Kultuuri Ühing
 • Olga Bunder - MTÜ Vene Romansi Klubi
 • Pavel Varunin - Eesti Vanausuliste Kultuuri- ja Arendusühing
 • Rafik Grigorjan - Lõuna-Eesti Armeenia Rahvusühing
 • Roman Ljagu - Vene Kultuuriseltside Assotsiatsioon Ruthenia
 • Ruslan Furman - MTÜ Eesti Mitmekultuuriline Assotsiatsioon
 • Svetlana Jantšek - ART- Fortius MTÜ
 • Timur Seifullen - Eestimaa Rahvuste Ühendus
 • Toivo Kabanen - Soome Kultuuri Edendamise Sihtasutus
 • Vira Konõk -  Eesti Ukrainlaste Kongress
 • Vladimir Palamar - Ukraina Organisatsioonide Assotsiatsioon
 • Vladimir Žurjari - Tallinna Gruusia Rahvusselts Iveria                                             
 • Ülo Kalm - Rootsi Rahvusvähemuste Kultuurinõukogu
 • Zaza Tsereteli - Gruusia Kultuuriseltside Maja Eestis
 • Ilona Uzlova - Rahvusvaheline Rahvuskultuuride Ühenduste Liit Lüüra.
 
 
 
 

Rahvusvähemuste kultuurinõukoja protokollid

 

Viimati uuendatud: 16. oktoober 2017