Rahvusvaheline tegevus

Eesti kirjanduse leviala ei piirne ainult Eesti riigipiiridega. Eesti Kirjanduse Teabekeskus tegutseb selle nimel, et tutvustada Eesti kirjandust ja kirjanikke välismaal, ning on viimastel aastatel palju panustanud tõlkijate koolitusse. 

Igal aastal valmib Eesti kirjateostest ligi 50 tõlget. Suurepärase ülevaate mujal maailmas ilmunud Eesti kirjandusteostest ning nende autoritest ja tõlkijatest saab keskuse mahukast andmebaasist.
 

Eesti kirjandus rahvusvahelistel raamatumessidel

Eesti kirjandus on regulaarselt esindatud ka rahvusvahelistel raamatumessidel. Tavaks on kujunenud iga-aastane osavõtt järgmistest messidest:

Prantsuskeelne Andrus Kivirähki teos "Rehepapp"

Balti raamatumess

Igal aastal peetakse ka Balti raamatumessi, mis toimub järgemööda ühes Balti riikide pealinnadest. 2013. aastal toimus mess Tallinnas, 2014. aastal oli Riia kord ja 2015. aastal korraldab messi Vilnius. 
 

Eesti kui raamatumessi peakülaline

Eesti kirjandus on olnud rahvusvahelistel raamatumessidel kahel korral ka peakülalise rollis – aastal 2007 Göteborgis ja aastal 2011 Helsingis. Peakülaliseks olek rahvusvahelisel raamatumessil tõstab Eesti kirjanduse tähelepanu keskpunkti nii kirjastajate kui ka lugejate jaoks ja toob kaasa palju võimalusi Eesti kirjandust suures mahus inglise keelde tõlkida.
 
Kui Eesti 2011. aastal Helsingi raamatumessi peakülaline oli, ilmus soome keeles 20 uut Eesti raamatut, mis on sama palju kui viimase kümne aasta jooksul kokku.

Koostööpartnerid

Osalus rahvusvahelistel messidel on aidanud Eesti kirjandusel esile tõusta ja soodustanud mitme kirjaniku populaarsust maailmas. Eesti kirjanduse ja kirjanike esindamisel raamatumessidel käib tihe koostöö Eesti Kirjanduse Teabekeskuse, Eesti Lastekirjanduse Keskuse ja Eesti Kirjastuste Liidu vahel. Osalust rahvusvahelistel raamatumessidel korraldab Eesti Kirjastuste Liit, sisu eest vastutavad Eesti Kirjanduse Teabekeskus ja Eesti Lastekirjanduse Keskus.
 
Rahvusvahelistel messidel on muu hulgas suurt tähelepanu pälvinud just Eesti lastekirjandus ja lasteraamatute illustraatorid. Selle tõestuseks on nii Euroopas kui ka Aasias ilmunud tõlketeosed ning autorite rahvusvaheline tunnustus. 

 

Viimati uuendatud: 8. juuni 2014