Rahastamine

Kirjastamine on Eestis peamiselt erakätes. Eestis oli 2011. aasta andmetel üle 800 ettevõtte, kelle põhikirjas oli ühe tegevusalana märgitud kirjastamine.

Rahvusraamatukogu andmetel anti 2013. aastal välja 3887 uut raamatut, nende kogutiraaž oli 4,79 miljonit eksemplari. Eestikeelseid raamatuid oli 3030. Turu väiksuse ja sellest tingitud tagasihoidliku tasuvuse tõttu ei pruugi osa olulisi teoseid kirjastamiseni jõuda. 
 
Kirjandusvaldkonna toetuseks eraldavad raha nii Kultuuriministeerium kui ka Eesti Kultuurkapital. Hasartmängumaksu Nõukogu toetab erisuguseid kirjandussündmusi ja ettevõtmisi, mitte aga trükkimist. Riik toetab loojat ehk kirjanikku lisaks ka raamatukogude laenutushüvitistega, mida vahendab SA Autorihüvitusfond ehk AHF.
 
Et lugemisvara rikastada, toetab Kultuuriministeerium rahvuskultuurile oluliste teoste väljaandmist programmist „Eesti kirjandus“. Sama programmi kaudu toetatakse eesti keele sõnaraamatute ja auhinnatud käsikirjade kirjastamist ning kirjandus- ja kultuuriuurimuste, laiemat huvi pakkuvate keelekäsitluste, monograafiate, bibliograafiate, kultuurilooliselt oluliste albumite ja esseistika väljaandmist. Programmist toetatakse ka Eesti kirjanduse populariseerimist ja kirjandusvaldkonna rahvusvahelistumist.
 
Tegevustoetust saavad riigieelarvest Eesti Lastekirjanduse Keskus, Eesti Kirjanduse Teabekeskus, SA Kultuurileht ja SA Autorihüvitusfond.
 
Eesti kirjastustel on võimalik taotleda toetust Euroopa Liidu kultuuriprogrammist, et
  • tõlkida eesti keelde väliskirjandust;
  • käia kirjanike ja tõlkijate külalismajades;
  • arendada kirjanike liitude vahelist rahvusvahelist koostööd.
Riikidevaheliste kultuurikoostöölepete raames on olnud võimalik toetada Eesti kirjanike viibimist välismaal ja väliskirjanike ja -tõlkijate viibimist Eestis. Samuti pakuvad lepped võimalusi vastastikku ilukirjandust tõlkida. 
 
Kultuuriministeerium annab välja Marie Underi nimelist stipendiumi, et edendada üliõpilaste õppe- ja loomingulist tööd eesti kirjanduse uurimisel ning toetada nende enesetäiendamist.

 

Viimati uuendatud: 12. juuni 2014