Disain

Eesti disain on jõudsalt edenev loomevaldkond. Aastast 2014 on disain Kultuuriministeeriumi haldusalas. Disainivaldkonnaga tegeleb Kultuuriministeeriumi arhitektuuri- ja disaininõunik. 

Varasematel aastatel kuulus disain Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi valitsemisalasse. Disainipoliitika oli osa Eesti 2007.–2013. aasta ettevõtluspoliitikast. Aastatel 2012–2013 alustas riik disaini tegevuskavaga, et ettevõtjad ja disainerid kokku viia. 
 

Disainiöö

Disainiöö on igal sügisel Tallinnas korraldatav disainifestival, mille eesmärk on lahti mõtestada disaini olemust ning otsida disaini piire. Festivalil toimuvad seminarid, töötoad, näitused, konkursid ja etendused. Vaata lisa Disainiöö veebilehelt.
 

Disainiauhinnad

Disainiööl antakse välja ka Eesti disainiauhinnad. Disainiauhindade eesmärk on väärtustada, tunnustada ja propageerida head disaini, mis pakub peale esteetilise naudingu lahendusi, kuidas elukeskkonda loodust säästes ja jätkusuutlikult paremaks muuta. 

Annkris-Glas, Eesti disaininäitusel Brüsselis 2014

Haridus

Disainialast kõrgharidust saab omandada Eesti Kunstiakadeemias ja Tartu Kõrgemas Kunstikoolis. Kutseharidust Kuressaare Ametikoolis ja Tartu Kunstikoolis.

 

Statistika

 

  • 2011. aasta seisuga tegutseb Eestis disainivaldkonnas 478 ettevõtet ja 600 inimest.
  • Disaini müügitulu on 12,7 miljonit eurot.
 

Rahastamine

 

Disainivaldkonna suurim rahastaja on Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus, stipendiume on eraldanud ka Kultuurkapital. Kultuuriministeerium toetab disainereid loovisikutena Eesti Disainerite Liidu kaudu, samuti saab ministeeriumilt toetust MTÜ Eesti Disainikeskus.

Rahvusvaheliste projektide jaoks annab riik raha toetusprogrammist „Eesti kultuur maailmas“. See programm toetab projekte, mis soodustavad Eesti kultuuri rahvusvahelistumist ja kultuurieksporti, Eesti tutvustamist maailmas kultuuri kaudu ja võimaluste loomist Eesti loovisikutele. Samuti toetatakse kultuurikollektiivide ja loomeettevõtjate pääsu rahvusvahelisele areenile.
 
Disainivaldkonnal on tähtis osa ka loomemajanduses. Aastatel 2014–2020 toetab Eesti loomemajanduse arengut Euroopa Liit. Toetusprogrammi töötab välja Kultuuriministeerium ja selle rakendusüksus on EAS, mis jagab toetusi valdkondlike arenduskeskuste kaudu.
 

Rahvusvaheline koostöö

 

Kultuuriministeerium tutvustab Eesti disaini välismaal tihedas koostöös Eesti Disainerite Liidu ja MTÜ Eesti Disainikeskusega.

Eesti Disaini Maja

Disainivaldkonna arendamiseks on Eesti Disainerite Liit asutanud Eesti Disaini Maja, mis edendab Eesti autoridisaini müüki nii kohalikul kui ka välisturul, algatab uusi tootearendusi ja ekspordib kvaliteetset Eesti tootedisaini. Eesti aktiivne koostööpartner on Soome – koos on loodud palju uusi projekte ja tooteid. Rohkesti ühiseid tegevusi on Eestil ka Prantsusmaaga.
 

Eesti disaini ülevaatenäitus „Size Doesn't Matter“

Eesti Disainerite Liit on Eesti disaini välisriikides tutvustamiseks välja töötanud kontseptsiooni „Size Doesn't Matter“, milles vastandatakse maa väiksust disainerite tihedusele ja saavutuste rohkusele. Ülevaatenäitus koosneb kvaliteetsetest ja väikese tiraažiga toodetest, põhiliselt autoridisaini parimatest näidetest ja uuenduslikest tööstustoodetest. Väljapanekus on kodusisustustooteid, nagu näiteks kangaid, mööblit, valgusteid, keraamikat ja klaasi, aga ka rattaid, moeaksessuaare ning valik pakendi- ja raamatudisaini. Esindatud on ligi 60 disainerit. 
 
Esimest korda toimus näitus „Size Doesn't Matter“ 24. aprillist kuni 25. maini 2014 Belgias Brüsseli disainigaleriis Design Vlaanderen.
 

Tähtsamad partnerid

 

Ettevõtluse Arendamise SA
Riiklik ettevõtluse tugisüsteem, mille ülesanne on edendada Eesti ettevõtlus- ja regionaalpoliitikat.

Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium

Disainikeskus
Disainivaldkonna arenduskeskus ja edendaja, mille asutasid 2008. aastal Eesti Kunstiakadeemia, Tallinna Tehnikaülikool, Eesti Disainerite Liit ja MTÜ Eesti Disaini Instituut.

Eesti Disainerite Liit
Disainereid liitev ja esindav ühendus, mis on loodud 1989. aastal ja mille üldeesmärk on seista Eesti disaini eest.

 

Veronika Valk
arhitektuuri- ja disaininõunik

Telefon 628 2207
Veronika.Valk@kul.ee

 

 

Viimati uuendatud: 11. november 2015