Sa oled siin

Romade lõimumise nõukoda

Romade lõimumisküsimustega tegelemiseks ja teabe koordineerimiseks on Kultuuriministeeriumi juures loodud romade nõukoda. Nõukoja pädevusse kuulub romade lõimumisküsimuste analüüs ja sellest tulenevalt asjaomastele organisatsioonidele ettepanekute tegemine nende küsimuste lahendamiseks ja romade lõimumise edendamiseks.

Nõukoja loomise aluseks on ministri 14.12.2015 käskkiri nr 260.

 
  • Nõukoja töövormiks on koosolek. Nõukoja koosolekud toimuvad mitte harvemini kui kaks korda aastas. Vajadusel võib täiendavalt koosolekuid läbi viia e-posti teel.
  • Nõukoja koosoleku päevakorda võib ettepanekuid esitada iga nõukoja liige.
  • Nõukoja koosoleku kutsub kokku nõukoja esimees..
  • Nõukoja koosolek on otsustusvõimeline, kui kohal on üle poole nõukoja liikmetest.
  • Nõukoja otsused võetakse vastu lihthäälteenamusega. Häälte võrdsel jagunemisel otsustab esimehe hääl, esimehe puudumisel tema määratud liikme hääl.
  • Nõukoja liikmel on õigus saata enda asemel nõukoja koosolekule volitatud esindaja.
  • Nõukoja koosolekud protokollitakse. 
Nõukoja liikmed:
Mall Saul - Kultuuriministeeriumi kultuurilise mitmekesisuse osakonna peaspetsialist, esimees
Zalina Dabla - Lõuna-Eesti Romade Liidu juhatuse liige
Roman Lutt - Euroopa Romade Foorumi Eestis juhataja
Kersti Kivirüüt - Haridus- ja Teadusministeeriumi üldhariduse osakonna pea-spetsialist
Toivo Sikk - MISA arenduskeskuse kodanikuhariduse valdkonnajuht 
Tiina Konsen - Tiigi Seltsimaja rahvakultuurispetsialist
Katrin Markii - Pärnu Linnavalitsuse haridus- ja kultuuriosakonna haridusnõunik
Helena Sööl - Sotsiaalministeeriumi võrdsuspoliitikate osakonna nõunik
Reet Reispass - Kohila Gümnaasiumi psühholoog
Meeli Tuubel - Valga Linnavalitsuse sotsiaalabiameti juhataja
Farida Tšimbota - Kesk-Eesti Romade Liidu liige
 

 

Viimati uuendatud: 11. aprill 2018