Sa oled siin

Muuseuminõukogu koosseis

Muuseuminõukogu on kultuuriministri nõuandev kogu, kes teeb ettepanekuid ja annab arvamusi muuseumiseadusest tulenevates küsimustes 

 

Muuseuminõukogu koosseis aastateks 2018-2021 on kinnitatud kultuuriministri 25.01.2018 käskkirjaga nr 15. Muuseuminõukogu töökord on kinnitatud kultuuriministri 23.01.2015. a käskkirjaga nr 10.

Muuseuminõukogusse kuuluvad:

 • SA Eesti Kunstimuuseum juhatuse liige (ametikoha põhiselt)
 • Eesti Rahva Muuseumi direktor (ametikoha põhiselt)
 • Muinsuskaitseameti peadirektor (ametikoha põhiselt)
 • Agnes Aljas, MTÜ Eesti ICOM Rahvuskomitee juhatuse liige
 • Anton Pärn, Sihtasutuse Haapsalu ja Läänemaa Muuseumid juhatuse liige
 • Hellar Lill, Eesti Sõjamuuseum - kindral Laidoneri muuseumi direktor
 • Inge Laurik-Teder, MTÜ Eesti Muuseumiühing juhatuse liige
 • Mari Niitra, Liivi Muuseumi juhataja
 • Mariann Raisma, Tartu Ülikooli muuseumi direktor
 • Merilin Piipuu, SA Kistler-Ritso Eesti tegevdirektor
 • Priit Pirsko, riigiarhivaar
 • Raivo Ruusalepp, Eesti Rahvusraamatukogu arendusjuht
 • Ülli Kont, SA Pärnu Muuseum peavarahoidja
Viimati uuendatud: 26. jaanuar 2018